Намагайся знати все про щось і щось про все: відкриті лекції на факультеті землевпорядкування тривають…!

13 березня 2024, 10:00
факультет землевпорядкування
  Вже стало доброю традицією в університеті проводити такі заняття, де кожен НПП показує свої професійні вміння та навички, що цікавого було додано в зміст робочих програм через нововведення в галузі тощо. У відповідності до наказу ректора НУБіП України Станіслава Ніколаєнка «Про проведення відкритих лекцій у весняному семестрі 2023-2024 н.р» складено Графік проведення таких занять відповідальним по факультету – доцентом Русланом Тихенком. За першу половину семестру вже були проведені три відкриті лекції науково-педагогічними працівниками.
  Особливістю відкритої лекції перш за все є те, що вона з однієї сторони є звичайною, черговою лекцією з навчальної дисципліни, яка призначена для студентів, а з іншої – подією у професійній діяльності лектора та вимагає від його спеціальної підготовки, щоб показати свою науково-педагогічну діяльність з кращої сторони, продемонструвати колегам та студентам найвищий рівень своєї педагогічної майстерності.
  Розпочав цикл відкритих занять декан факультету землевпорядкування, професор Тарас Євсюков, який 13 лютого для студентів 1 курсу провів лекцію на тему «Нівелювання» з дисципліни «Топографія».
  Очільник факультету разом із першокурсниками детально розглянули будову та принципи роботи нівелірів. Окрему увагу було приділено видам нівелювання та точності при його проведенні. На занятті було охарактеризовано способи геометричного нівелювання та разом зі студентами розглянуто прості приклади вимірювання перевищень. Цікаво, що під час відкритої лекції здобувачі не лише ознайомилися з теорією нівелювання, а й з реальними геодезичними інструментами – нівелірами різних типів, рейками тощо, за допомогою яких виконуються роботи з нівелювання.
 
  15 лютого студентам 1 курсу спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» була проведена відкрита лекція на тему «Топографічні карти і плани» з дисципліни «Інженерна геодезія», яку презентувала старший викладач кафедри геодезія та картографія Наталія Колесник.
  Лекторка розкрила загальні питання систем координат і орієнтування ліній в геодезії. На занятті було проаналізовано способи зображення рельєфу місцевості на планах і картах, а також особливості використання топографічних карт і планів при розв’язанні різних інженерно-геодезичних задач. Наталія Колесник досить змістовно і детально охарактеризувала основні види картографічних проекцій та зміст поняття топографічних карт і планів. Під час заняття для кращого сприйняття студентами нової інформації було використано не тільки презентацію з ілюстративним матеріалом, а й різні друковані топографічні карти та плани.
  Доцентка кафедри земельного кадастру Наталія Бавровська 05 березня в провела відкриту лекцію студентам 4 курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» на тему «Склад відомостей містобудівного кадастру» із дисципліни «Кадастр населених пунктів».
  На лекції було детально розглянуто головні складові містобудівного кадастру на державному рівні. Лекторка цікаво та ґрунтовно розкрила сутність та зміст єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Особливу зацікавленість студентів викликала інформація про особливості та порядок наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Наталія Бавровська змістовно та в доступній формі надала відповіді на всі запитання, що були задані студентами.
 
  Відповідно до положення, перед проведенням Відкритих лекцій було розміщено на дошці оголошень та на сайті факультету інформацію про тему, місце та час проведення лекції, назва навчальної дисципліни тощо.
  Варто відмітити, що в результаті аналізу Анкет оцінювання якості проведення лекційного заняття присутніми викладачами, середній бал за 100-бальною шкалою склав 93. Приємно, що більшість викладачів, хто відвідав заняття своїх колег, зазначили високий рівень проведення лекцій, а також окремі педагогічні прийоми, які можна застосовувати під час проведення власної педагогічної практики.
  Студенти також досить високо оцінили відкриті лекції викладачів, середній бал за 50-бальною шкалою – 46 балів. Зауважень здобувачі до викладачів майже не мали. Приємно, що частина слухачів залишили схвальні коментарі до проведених занять.
  Результати усіх Відкритих лекцій були обговорені на засіданнях кафедр, а також на вченій раді факультету землевпорядкування. Були відмічені позитивні сторони педагогів, а також вказані побажання щодо поліпшення окремих елементів під час проведення лекційних занять.
  Всі Анкети відкритих лекцій студентів і викладачів, відповідно до Положення проведення відкритих лекцій у II семестрі 2023-2024 н.р., були вчасно проаналізовані та передані до навчальної частини НУБіП України.
  Доброзичливий характер обговорення лекцій засвідчив здоровий психологічний клімат на кафедрах та факультеті, високий рівень кваліфікації учасників навчального процесу та зацікавленість у його вдосконаленні.
 
 
Руслан Тихенко,
відповідальний від факультету за здійснення контролю

за якістю надання освітніх послуг 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook