X Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь»

8 березня 2024 року

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ


A:\ДСС\2020-2021 н.р\Конференція ЖАТК 2021\фото коледж\zhatk_logo нова - копия.jpg

X Міжнародна науково-практична конференція

«Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу

сільськогосподарських машин і знарядь»


18 квітня 2024 року

м. Житомир

 

Заявка

на участь у X Міжнародна науково-практичній конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин та знарядь» 18 квітня 2024 року

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ

Повна назва закладу освіти

 

Адреса закладу освіти

 

Е-mail: закладу освіти

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДАЧА

Прізвище, ім'я, по батькові

учасника (повністю)

 

Факультет, відділення

 

Поштова адреса доповідача

 

Контактний телефон доповідача

 

Е-mail доповідача

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДЬ

Форма участі

(необхідне відмітити)

очна з виступом на засіданні

заочна шляхом публікації тез

доповіді

Обраний тематичний напрямок

конференції

 

Назва доповіді

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Вчене звання, науковий ступінь

 

Посада

 

Е-mail

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 1. Тези доповіді не повинні перевищувати 3-ох сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word .

 2. Поля: ліве – 2,3 см; праве – 2,3 см; верхнє – 2,0; нижнє

– 2,5 см. Гарнітура: Times New Roman 12 пт. Інтервал між рядками – „одинарний”.

 1. Тези починаються з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman 12 пт., не жирними). Ініціали та прізвища авторів – великими літерами у верхньому право- му кутку листа (Times New Roman 12 пт., не жирними). Наз- ва організації, де працює автор повністю, 8 пт., не жирний. Назва тез – прописними великими літерами (Times New Roman 12 пт., жирний). Текс статі шрифт 12 пт., не жирний.

 2. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний. Для напису під рисунками використовувати шрифт - 8 пт., жирний. Формули розташовують по центру, нумерацію формул здійснюють по правому краю.

 3. Літературні джерела, що цитуються повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним списком джерел на мові оригіналу відповідно до ДСТУ 8302:2015.

Видання матеріалів тез конференції буде здійснено на безоплатній основі до 30.04.2024 р.

Тези необхідно надіслати до 12.04.2024 р.

 

Транспортне сполучення

Проїхати до навчального корпусу Житомирського агротехнічного фахового коледжу (м. Житомир, вул. Покровська 96) можна: від Автовокзалу: тролейбус № 4, № 6, маршрутне таксі № 8, № 110, № 125.
E:\2023-2024 н.р\конференція Житомир\зображення_viber_2024-02-27_18-27-43-167.png

Чекаємо на вашу участь у конференції !!!

 

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам, що в рамках функціонування    Поліського    кластера     в м. Житомирі на базі відділення

«Агроінженерія» Житомирського агротехнічного фахового коледжу 18 квітня 2024 р. відбудеться X Міжнародна науково- практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь».

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі наукової-практичної конференції вчених фахівців, провідних спеціалістів, практиків та керівників підприємств.

 

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Стан та перспективи розвитку машин для рослинництва;

 • Стан та перспективи розвитку машин для тваринництва;

 • Технічний сервіс, інженерний менеджмент та надійність машин;

 • Енергетика, енергетичні засоби електротехнології та автоматизації;

 • Закономірності процесів тертя та зношування деталей сільськогосподарської техніки;

 • Транспортний процес в АПК.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Адреса оргкомітету:

Україна, м. Житомир, вул. Покровська 96, Житомирський агротехнічний фаховий коледж тел., факс.: (0412) 41 75 05

Електронна пошта для листування з загальних питань: [email protected]

 

Організаційний комітет конференції

Тимошенко Микола Михайлович – голова оргкомітету, доктор економічних наук, доцент, директор Житомирського агротехнічного фахового коледжу.

Аулін Віктор Васильович – співголова оргкомітету, доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського НТУ.

Ляшук Олег Леонтійович – співголова оргкомітету, доктор технічних наук, професор, перший проректор ТНТУ імені Івана Пулюя.

Ружило Зиновій Володимирович – співголова оргкомітету, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету конструювання та дизайну НУБіП України.

 

Члени оргкомітету

 1. Алфьоров Олексій Ігорович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри проектування технічних систем, Сумський національний аграрний університет.

 2. Бекбосинов Серик – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри аграрної техніки та технології Казахського НАУ м. Алмати, Республіка Казахстан.

 3. Борак Костянтин Вікторович – доктор технічних наук, доцент, академік АІНУ, заступник директора з навчальної роботи Житомирського агротехнічного фахового коледжу.

 4. Братішко Вячеслав Вячеславович – доктор технічних наук, професор, декан механіко-технологічного факультету НУБіП України.

 5. Войтов Віктор Анатолійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій та логістики Держаного біотехнологічного університету.

 6. Герук Станіслав Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, чл.-кор. ІАН України, завідувач кафедри агроінженерії Житомирського агротехнічного фахового коледжу.

 7. Голуб Геннадій Анатолійович – доктор технічних наук, професор, академік АІНУ, професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка НУБіП України.

 8. Дворук Володимир Іванович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної фізики НАУ м. Київ.

 9. Заєць Максим Леонідович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Поліського національного університету.

 10. Зубко Владислав Миколайович – доктор технічних наук, професор, академік АІНУ, декан інженерно-технологічного факультету Сумського національного аграрного університету.

 11. Кравцов Андрій Григорович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій та логістики Держаного біотехнологічного університету.

 12. Куликівський Володимир Леонідович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Поліського національного університету.

 13. Ловейкін Вячеслав Сергійович – доктор технічних наук, професор, академік АІНУ, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання НУБіП України.

 14. Мельничук Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, чл.-кор. ТАН України, доцент кафедри автомобільний транспорт Житомирського агротехнічного фахового коледжу.

 15. Міненко Сергій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Поліського національного університету.

 16. Науменко Олександр Артемович – кандидат технічних наук, професор, професор кафедри механічної та електричної інженерії ПДАУ.

 17. Новицький Андрій Валентинович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри надійності техніки НУБіП України.

 18. Пушка Олександр Сергійович – кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно-технологічного факультету Уманського національного університету садівництва.

 19. Роговський Іван Леонідович – доктор технічних наук, професор, академік АІНУ, завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М. П. Момотенка НУБіП України.

 20. Ромасевич Юрій Олександрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструювання і обладнання НУБіП України.

 21. Руденко Віталій Григорович – завідувач відділенням агроінженерія Житомирського агротехнічного фахового коледжу.

 22. Рудзінський Володимир Васильович – доктор технічних наук, професор, академік ТАН України, завідувач кафедри автомобільний транспорт Житомирського агротехнічного фахового коледжу.

 23. Савченко Василь Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Поліського національного університету.

 24. Сукманюк Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, т.в.о. декана факультету інженерії та енергетики Поліського національного університету.

 25. Танась Войцех – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри рільничого машинознавства Природничого університету, м Люблін, Республіка Польща.

 26. Федірко Павло Петрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри техсерсісу і технічних дисциплін ЗВУ "ПДУ".

 27. Ярош Ярослав Дмитрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу Поліського національного університету.

 

Відповідальний секретар: Добранський Сергій Станіславович, тел. моб. 0978155736, email: [email protected]

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook