Аспіранти економічного факультету успішно пройшли атестацію

28 лютого 2024 року
  Відповідно до наказу ректора НУБіП України № 42 від 19 січні 2024 року та керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у НУБіП України (зі змінами), Положенням про організацію освітнього процесу підготовки доктора філософії у НУБіП України на економічному факультеті відбулася атестація аспірантів.

  13 лютого 2024 року в очно-дистанційному форматі відбулася атестація аспірантів ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії звітувались про виконання індивідуального плану освітньої та наукової роботи за відповідні роки навчання в аспірантурі.

  Гарант ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування» Наталія Швець ознайомила здобувачів з останніми новинами стосовно термінів захисту здобувачів наукового ступеня доктора філософії та нагадала про початок другого семестру з 19 лютого 2024 року.

  За результатами звітів, вивчення та обговорення представлених здобувачами матеріалів, кафедра фінансів і кафедра банківської справи та страхування ухвалили відповідні рішення щодо стану виконання здобувачами індивідуальних планів та надали рекомендації щодо подальшого навчання в аспірантурі.

  13 лютого 2024 року відбулася чергова атестація аспірантів, що проходять підготовку за освітньо-науковою програмою «Економіка підприємств та галузей національного господарства» спеціальності 051 Економіка в змішаному (очно-дистанційному) форматі.

  Науково-педагогічний склад кафедр економіки та глобальної економіки заслухали звіти здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії про виконання індивідуальних планів підготовки. Кожен із здобувачів доповідав про виконану роботу, відповідав на питання. Крім того, слово було надано і науковим керівникам аспірантів для висловлення своєї оцінки щодо виконання аспірантами індивідуальних планів.

  Зі свого боку гарант ОНП Вікторія Байдала повідомила здобувачів про зміни, які відбулися в порядку підготовки і термінах захисту здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Окремо було загострено увагу здобувачів 3-го року підготовки про проходження педагогічної практики у відповідності з затвердженими навчальними планами.
 


  Згідно представлених результатів здобувачів було ухвалено рішення затвердити звіти аспірантів та рекомендувати їх до подальшого навчання в аспірантурі.

 


  13 лютого 2024 року обговорювалися питання атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та виконання ними індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування.

  Заслухані звіти аспірантів, які доповіли про стан виконання індивідуального плану, освітньої та наукової складової підготовки доктора філософії. Участь у атестації прийняли також наукові керівники аспірантів, які охарактеризували ступінь виконання аспірантами освітньої і наукової складової індивідуальних навчальних планів.


  Здобувачі рівня доктора філософії обґрунтували результатах виконання ОНП відповідно до індивідуальних планів. Розкрили власні здобутки та досягнення щодо участі в конференціях, написанні статей у наукових фахових виданнях України та виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах, а також представили плани на перспективу.
  Наукові керівники позитивно охарактеризували результати наукових досліджень аспірантів, навели стислу характеристику співпраці з науковим керівником та кафедрами.


  В активному обговоренні результатів наукових досліджень аспірантів прийняли участь співробітники кафедр обліку та оподаткування і статистики та економічного аналізу, які мали можливість задавати питання, на які аспіранти дали змістовні відповіді.

  Гарант ОНП 071 «Облік і оподаткування» д.е.н., професор Любов Гуцаленко наголосила на правилах оформлення бібліографічних списків посилань у наукових роботах та нагадала про початок другого семестру з 19 лютого 2024 року
  Після заслуховування звітів аспірантів було прийнято одноголосне рішення щодо затвердження звітів та атестацію всіх аспірантів і здобувачів ОНП «Облік і оподаткування».

  13 лютого 2024 року на кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності відбулася атестація аспірантів ОНП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка проходила на засіданні кафедри, що проводилося в змішаному форматі.

  Здобувачі рівня PhD представили звіти про виконану роботу за останній звітний період та акумулюючим підсумком за весь період навчання в аспірантурі.
  Слід відмітити, що освітню складову навчального плану аспіранти здають вчасно та в повному обсязі.

  Особлива увага приділялася науковій роботі, яку активно виконують аспіранти 2-го і 3-го років навчання.
 Проте здобувачі, які вступили у 2023 році, теж інтенсивно займаються наукою. Незважаючи на те, що вони тільки приступили до навчання, частина вже мають опубліковані праці, брали участь у науково-практичних конференціях та круглих столах.
  Наукові керівники охарактеризували роботу кожного аспіранта і вказали, що вона виконується згідно затверджених індивідуальних навчальних планів.  Співробітники кафедри активно обговорювали кожен звіт та побажали творчих здобутків майбутнім науковцям.

 

Юлія Негода,
заступник декана економічного факультету

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook