Студенти економічного факультету організовано розпочали навчання у весняному семестрі

12 лютого 2024 року
  Незважаючи на складні обставини зумовлені повномаштабним вторгненням в нашу країну, але із забезпеченням усіх безпекових заходів 05 лютого 2024 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування України у студентів першого, другого, четвертого курсу бакалаврату та магістратури розпочалось очне навчання. Третій курс повернеться в аудиторії 01 квітня.

  Освітній процес здійснюється з дотриманням положення «Правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру», розроблених Державною службою України з надзвичайних ситуацій та «Інструкції з дотримання правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні під час організації освітнього процесу в НУБіП України у 2023/2024 навчальному році».

  Так, зокрема, студенти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» опановують курс дисциплін освітньо-професійної програми і, на їх думку, саме під час офлайн-навчання найкраще набуваються знання та професійні навики, оскільки живе спілкування набагато ефективніше за спілкування за допомогою різних інтернет-сервісів. 

  Лекція з «Податкової системи» стала першою парою весняного семестру для студентів 2 курсу спеціальності "Облік і оподаткування" (ОПП "Облік і аудит" та ОПП "Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу"). Доцент кафедри фінансів Зоя Тітенко ознайомила студентів з особливостями становлення податкової системи в Україні, а також закцентувала їх увагу на необхідності приділення значної уваги при вивченні окремих податків, що справляються в нас в країні.

  Для першого курсу скороченого терміну (ОПП "Фінанси і кредит") доцентом кафедри фінансів Ксенією Стороженко була проведена пара з дисципліни «Місцеві фінанси», тема якої була: «Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів». На лекції обговорювали нагальні потреби місцевого самоврядування та проблеми новостворених громад.

 

  Доцент Юлія Біляк провела першу лекцію з дисципліни «Міжнародні фінанси» для другого курсу ОПП «Корпоративні фінанси», на якій познайомила студентів з міжнародним фінансовим ринком та його функціями.

 

  07 лютого доцентом кафедри фінансів Ларисою Олійник було проведено лекцію на тему «Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів» та практичні заняття з дисципліни «Публічні фінанси» для студентів 2-го курсу 4 групи і 1 курсу скороченого терміну навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Студенти ознайомились з складовими та засадами організації місцевих фінансів, чинною нормативною базою та нинішніми реформами, основними сучасними завданнями і викликами, які стоять перед органами місцевого самоврядування в умовах війни.

 

  Яким чином формуються місцеві бюджети та як проаналізувати використання коштів в своїй територіальній громаді? З цих питань розпочала лекцію д.е.н., професор кафедри фінансів Юлія Негода при вивченні дисципліни "Місцеві фінанси та контроль" для спеціальності "Публічне управління та адміністрування".

  Для студентів денної форми навчання ОПП «Міжнародна економіка» навчальний семестр на базі навчально-наукової лабораторії «AGMEMOD» кафедри глобальної економіки економічного факультету. Розпочавши перший навчальний тиждень, який стартував за розкладом знаменника студенти мали змогу відвідати лекції та практичні зайняття згідно нового розкладу занять, а також познайомитися з викладачами та розпочати новий етап вивчення навчальних дисциплін. Важливою складовою навчання є також розвиток міжкультурної компетентності, оскільки міжнародна економіка вимагає взаємодії з різними культурами та економічними системами. Усе це створює тверду базу для подальшого розвитку студентів як фахівців в галузі міжнародної економіки та відкриває перед ними широкі можливості у майбутній кар'єрі.

 

  Студенти ОПП «Міжнародна економіка» розпочали весняний семестр після канікул дуже активно та плідно приступили до освітнього процесу в стаціонарному форматі, хоча студенти 3-го курсу приступили дистанційно. В новому семестрі студентів очікує багато цікавих наукових заходів з метою підвищення ефективності освітньої траєкторії економістів-міжнародників, для них в університеті створене сприятливе середовище для навчання, розвитку та досягнення поставлених цілей.

  Практична складова навчання включає в себе вивчення методів аналізу міжнародної економіки, використання економічних моделей та інструментів для прогнозування та прийняття економічних рішень. Формуємо компетентності для роботи в міжнародних компаніях, міжнародних фінансових установах або в урядових установах, що займаються міжнародними економічними питаннями. Важливою частиною початку навчання є розвиток критичного мислення та аналітичних навичок, які допомагають студентам розуміти складні економічні та політичні взаємозв'язки в міжнародному контексті. 

  Викладачі кафедри статистики та економічного аналізу розпочали семнестр відповідно до розкладу, студенти активно долучилися до навчального процесу. В лабораторії біоеконометрики і дейтамайнінгу, яка має онлайн сервіси для підтримки дистанційного навчання Zoom та використання Електронних навчальних курсів на платформі Elearn, були проведені пари для студентів економічного факультету і факультету аграрного менеджменту.

  

  Студенти повернулися після канікул до навчання. Сподівання та мотивація студентів на початку нового семестру величезні, молодь прагне досягти високих результатів у навчанні, покращити свої знання, вивчити цікаві предмети, здійснювати дослідницьку роботу та збагатити освітній досвід.  

  

  Початок нового навчального процесу відповідальний момент для студентів і викладачів, незважаючи на сучасні складні умови у нашій державі, ми працюємо енергійно з метою досягнення успіхів і перемоги.

  Після тривалого періоду відпочинку у студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит») канікули завершилися і вони розпочали навчальний процес. Повертаючись до навчання після канікул можуть виникати змішані почуття. З одного боку, трохи сумно покидати відпочинок і повертатися до рутини, а з іншого - повернення до навчання приносить нові можливості та виклики.

  Навчання у студентів – це важливий етап їх життя, коли вони поглиблюють свої знання, розвивають навички та готуються до майбутньої кар'єри. Мотивація та підтримка викладачів мають суттєвий вплив на студентів. Вони активно залучаються до навчального процесу, проте кінцевий успіх у навчанні залежить від кожного окремого студента і їхнього підходу до навчання.

    Поспілкувавшись зі бакалаврами та магістрами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит»), ми з’ясували, як вони ставляться до освіти в умовах воєнного стану. Студенти 1 і 2 курсів, які в осінньому семестрі навчалися очно зауважили, що очне навчання надає їм можливість взаємодіяти та спілкуватися один з одним у реальному часі, що сприяє розвитку соціальних навичок, співробітництву та взаєморозумінню в групі.
     Окрім цього, очне навчання має кілька переваг:

  1. Студенти можуть взаємодіяти один з одним та з викладачем, задавати запитання, обговорювати матеріал у реальному часі. Це підвищує залученість студентів до навчання та розуміння матеріалу.
  2. Студенти мають можливість спілкуватися та конкурувати зі своїми одногрупниками, що може стимулювати їх до активного навчання та досягнення успіхів.
  3. Викладачі можуть надавати додаткову підтримку, допомагати долати перешкоди, які можуть виникнути у процесі навчання.

  Для студентів 3 курсу навчання почалося у дистанційному форматі. Цього семестру для них передбачено багато дуже корисних і, найголовніше, цікавих профільних дисциплін, таких як: фінансовий облік, управлінський облік, бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях тощо.

  Попри такий складний час, який проживає наша країна, студенти стараються вчасно підключатись до занять і сумлінно виконувати поставленні завдання.

  Студенти 4 курсу зраділи, коли дізналися, про відновлення аудиторного навчання, адже сумували за стінами рідного університету. Студентські роки – найкращий період життя людини, і він не повинен проходити вдома без живого спілкування з викладачами та одногрупниками.

  Студенти 5 курсу вважають, що перебуваючи на офлайн-лекції, їм легше не відволікатися та сконцентруватися на матеріалі. Навчання відбувається в процесі комунікації.

  Студенти всіх курсів висловлюють слова вдячності викладачам, що так старанно відносяться до проведення занять і завжди раді допомогти, а також керівництву НУБіП України за те, що у такий складний час є можливість навчатись не тільки у дистанційному форматі, як більшість інших вищих навчальних закладів, а і в очному форматі, забезпечивши добре облаштовані укриття на випадок повітряних тривог.

  Викладачі кафедри банківської справи та страхування, завідувачка кафедри, к.е.н., доцент Вікторія Костюк, професор Любов Худолій, доценти: Лідія Аврамчук, Руслана Опальчук, Олена Жарікова, Олексій Муравський, Ольга Файчук та Роман Коробенко, Сергій Мельник провели лекційні та практичні за розкладом занять для студентів економічного факультету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».   

  Основним завдання викладачів є формування фінансово-грамотного громадянина країни і спеціаліста з економіки, здатного зібрати інформаційні ресурси для аналізу, методично грамотно обробити їх, і зі знанням дії закону грошового обороту та механізмів регулювання економіки спрогнозувати ситуацію на фінансовому ринку і його сегментах та розробити заходи по її поліпшенню, а також формування цілісної системи знань щодо сутності грошей, фінансів і кредиту та набуття навичок аналізу різних аспектів грошово-кредитної та фінансової політики, оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів для розв’язання фінансових проблем в державі, у бізнесі, страхових компаніях та ін.

  Після вивчення навчальних дисциплін студенти повинні знати та вміти: показати роль грошей та фінансів у системі відтворення; аналізувати сучасну грошово-кредитну і фінансову політику держави та виявляти її вплив на економіку і соціальне становище в країні; моделювати нормальну та кризову фінансові ситуації та бачити вихід із останньої; розраховувати грошові агрегати, розраховувати структуру грошової маси, грошову бази та швидкість обігу грошей, обирати ефективні способи подолання інфляції, розраховувати платежі по кредитах і доходи по депозитах банку. Вміти обирати відповідні методи та інструменти для залучення фінансових ресурсів на фінансовому і грошовому ринках, страховому ринку та контролюючого органу Національного банку України.

  Також, під час проведення навчальних занять відбулася зустріч магістрів 1 року з куратором Лідією Аврамчук. На зустрічі наставник групи та магістри визначили завдання на весняний семестр та обговорили поточні проблеми під час навчання у весняному семестрі.

  Важливо відмітити про активну участь студентів у дискусіях, обговореннях, бесідах під час проведення лекційного та практичного занять. Окрім того, студенти приймали активну участь особливо на практичних заняттях та продемонстрували свої знання у розв’язку різноманітних задач та прикладів. На жаль, повітряна тривога внесла свої корективи, тому деякі заняття пройшли не повністю за обсягом часу.

 

  Українців наразі очікують серйозні випробування, та завдяки єдності дій і думок, наполеглива праця на благо нашого народу, зміцнення та процвітання Української держави. ОТРИМАЄМО ШВИДКУ ПЕРЕМОГУ! 
  Бажаємо студентам, щоб новий семестр приніс цікаві виклики, позитивні враження від навчання та величезну порцію нових знань. Удачі Вам та натхнення у всіх навчальних та наукових подорожах, натхнення! 

 

Леся Воляк, Віталій Нагорний,
заступники декана економічного факультету 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook