PhD: аспіранти 2023 року вступу освітньої програми «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» успішно пройшли процедуру захисту теми і методики дисертаційного дослідження

11 лютого 2024, 9:00
факультет землевпорядкування
  На виконання наказу ректора «Щодо проведення процедури захисту теми та методики дисертаційного дослідження» віл 05 січня 2024 р. для аспірантів першого року навчання освітньо-наукової програми «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» 2023 року вступу в очно-дистанційному форматі було проведено захист тем і методики дисертаційних досліджень. Процедура відбувалася відповідно до затвердженого алгоритму і за безпосередньої участі наукових керівників аспірантів, гаранта освітньої програми професора Андрія Мартина та сформованих комісій. Перший рік навчання в аспірантурі передбачає вивчення актуальності теми, формування завдань та підбір відповідних методик для дисертаційного дослідження.

  На початку засідання декан факультету землевпорядкування, професор Тарас Євсюков ознайомив учасників зустрічі з наказом ректора та порядком роботи. Гарант освітньої програми Андрій Мартин наголосив на необхідності виконання вимог з відображення результатів наукових досліджень та дотримання індивідуального плану здобувачами вищої освіти третього освітньо-наукового рівня.

  Під час засідання розглянуто теми й методику дослідження 8 здобувачів освітньої програми «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Члени комісій заслуховували виступи аспірантів та їхніх наукових керівників, обговорили кожну тему, методики, передбачені для виконання дисертаційного дослідження.
  Аспірант першого року навчання Андрій Синєуцький (науковий керівник – проф. Андрій Мартин) у своїй презентації теми і методики дисертаційного дослідження зосередив увагу на питаннях трансформації ринку сільськогосподарських земель України під впливом російської військової агресії. Як наголосили члени комісії Тарас Євсюков, Іван Опенько й Людмила Гунько тема вирізняється своєю актуальністю. Зміни, що відбулися у сільськогосподарському землекористуванні й землеволодінні, під час воєнних конфліктів, здійснили значний вплив на економіку й ринкові відносини. Аналіз пов’язаних із війною екологічних змін у стані сільськогосподарських угідь та їх вплив на аграрний сектор потребують ретельних обстежень і досліджень. За підсумками, комісія рекомендувала погодитися із поданим формулюванням теми дисертації.

  Потому заслухали Олександра Ракшу (науковий керівник – проф. Тарас Євсюков). В основі його роботи лежать еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів. Члени комісії також рекомендували погодитися із поданим формулюванням теми дисертації.
  Марія Братінова (науковий керівник – проф. Йосип Дорош) для своїх наукових вишукувань обрала дослідження еколого-економічних факторів формування земельного капіталу в аграрній сфері. Варто зазначити, що аспірантка має більше десяти публікацій та тез доповідей за темою дисертаційного дослідження.

 Аспіранти Дмитро Новаковський (науковий керівник – проф. Андрій Мартин), Олександр Береза (науковий керівник – проф. Ірина Новаковська), Ігор Тітенко (науковий керівник – доцент Людмила Гунько) свої наукові розвідки присвячують дослідженню теоретичних, методичних і прикладних проблем міського землекористування. Проте у кожного свої напрямки й особливості. Зокрема, Дмитро Новаковський планує ретельно дослідити оцінку впливу історичних ареалів міст і формування цінності земель й нерухомості. Члени комісії відзначили тематику, що характеризується своєю науковою новизною. У найближчій перспективі Олександр Береза заглибиться в економічну ефективність й структурні зміни землекористування столичного мегаполісу. А його колега Ігор Тітенко на питаннях еколого-економічних засад формування режиму міського землекористування та його оцінки. Подане формулювання теми дисертації члени комісії погодили, оскільки тема є актуальною і модернізація міського землекористування в умовах європейської інтеграції, яка є основним напрямом зовнішньополітичної орієнтації України, набуває особливої ваги.

  Потому заслухали Віктора Подлєгаєва (науковий керівник – доцент Олег Цвях), який володіє значним практичним досвідом, який і планує теоретизувати. У своїй доповіді він зосередив увагу на питаннях еколого-економічної оцінки використання та управління лісовими ресурсами в урбанізованому середовищі (на прикладі міста Києва), оскільки ефективне управління ресурсами сприяє сталому розвитку та збереженню міських лісових екосистем. Крім того, ліси сприяють економіці через виробництво деревини та рекреаційну діяльність, підвищують загальну якість міського життя. За підсумками, комісія рекомендувала погодитися із поданим формулюванням теми дисертації.
  Питання організаційно-економічного механізму використання природних ресурсів Бориспільської територіальної громади представив аспірант Олександр Ковальчук (науковий керівник – доцент Тетяна Власенеко). Члени комісії також рекомендували погодитися із поданим формулюванням теми дисертації.

  Слід зазначити, що частина аспірантів уже почали активно працювати у напрямку своїх наукових досліджень та опановують знання з методології й методики наукових досліджень. За підсумками процедури захисту теми та методики дисертаційного дослідження усім аспірантам було погоджено теми дисертації, проте, в окремих випадках комісії рекомендували уточнити орієнтовний зміст, об’єкт та предмет дисертаційного дослідження.
  На завершення зустрічі, декан факультету Тарас Євсюков нагадав науковим керівникам аспірантів та здобувачів про необхідність вчасної подачі Протоколів узгодження теми і методики дисертаційного дослідження, а також презентаційних матеріалів аспірантів та здобувачів до відділу аспірантури.

  Процедура атестації аспірантів на факультеті землевпорядкування запланована на 22 лютого 2024 року.

Людмила Гунько,
доцент кафедри землевпорядного проектування

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook