Науковці кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського рецензують звіти провідних наукових установ НААН України

2 лютого 2024 року

   Продуктивний початок нового 2024 року - викладачі кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського були рецензентами звітів науково-дослідних робіт НААН.

  Віталій Жемойда, професор кафедри, рецензував звіт Інституту біоенергентичних культур і цукрових буряків - головної організації про результати науково-дослідних робіт з програми наукових досліджень НААН 26 "Біотехнологія, селекція, насінництво, розсадництво та технологія сталого вирощування біоенергетичних культур як сировини для виробництва біоматеріалів та біопалива" ("Біоенергетичні ресурси") за 2023 р.

   Енергетичні та екологічні проблеми спонукають людство до пошуку шляхів виробництва і використання відновлюванихджерел енергії, що визнано одниміз пріоритетів світової економіки. Підтвердженням цього слугує підписання Паризької Кліматичної Угоди, яка передбачає уповільнення темпів зростання середньорічної температури через приведення у другій половині ХХІ століття викидів парникових газів до рівня, який природа здатна переробляти без шкоди для себе. Щорічно Україна імпортує викопні енергоносії на $ 12-15 млрд, водночас недостатньо  задіяний потенціал відновлюваних джерел енергії, на які багата наша держава. У більшості європейських країн стрімко зростає рівень використання біопалива, що посилює роль сільського господарства. 

   Розроблені елементи технології вирощування сорго цукрового на енергетичні цілі та підготовлені науково-практичні рекомендації, які будуть корисними для виробничників, науково-педагогічних працівників та студентів.

   Рецензентом на основі звіту були висловлені певні зауваження та пропозиції, але особливої уваги заслуговує на розвиток та впровадження подана на погодження Президії НААН "Концепція виробництва і використання біопалива в Україні". В основу концепції покладено пріоритетність розвитку відновлюваних джерел енергії, що є  найбільш дієвим чиннком для пом'якшення негативних змін клімату. Водночас, руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів взимку 2022-2023 рр. засвідчили перспективність побудови енергетичної системи України на кластерній основі. Основою енергетичних кластерів мають стати біоенергетичні об'єкти (біогазові чи біоетанольні заводи, ТЕЦ чи ТЕС на твердому біопаливі).

   Олександр Макарчук, завідувач кафедри, рецензував звіт про результати виконання ПНД 17 «Формування та використання банку генетичних ресурсів рослин» (Генетичні ресурси рослин), підпрограми 01 «Генетичні ресурси сільськогосподарських культур» за 2023 р.

   Проблема мобілізації, збереження, вивчення та раціонального використання генетичних ресурсів рослин є стратегічно важливою та безпосередньо пов'язана із забезпеченням як національної, так і глобальної продовольчої, біоресурсної та екологічної безпеки. В умовах війни з російським агресором вона є особливо важливою з точки зору збереження потенціалу та післявоєнного відновлення сільського господарства і науки України.

   Програма наукових досліджень (ПНД) «Генетичні ресурси рослин» спрямована на дослідження світових генетичних ресурсів рослин для вирішення питань виробництва продуктів харчування, сировини для промисловості, сталого розвитку екологічно безпечного сільського господарства, а також розвитку фундаментальної та прикладної науки, освіти, інших галузей.

   Генетичне різноманіття, зосереджене у генбанку, вивчається за комплексом господарських і біологічних ознак (у 2023 р. – 12,2 тис. зразків), у результаті чого виділено близько 2,9 тис. джерел цих ознак, вони є цінним вихідним матеріалом для селекції сільськогосподарських культур.

   Ефективним шляхом збереження і використання зразків генофонду у селекції є формування та реєстрація базових, серцевинних, ознакових, генетичних, робочих та інших колекцій. Це здійснюється НЦГРРУ на базі розробленої і впровадженої ним методології та положень. Всього зареєстровано 332 колекції зразків генофонду загальнодержавного значення та 2509 джерел цінних ознак. У т.ч. у 2023 році зареєстровано 17 колекцій (дев’ять ознакових, одна генетична, одна спеціальна, шість робочих) і 113 зразків, на які видані Свідоцтва про реєстрацію.
   Зразки генбанку активно передаються для використання у селекційних, наукових, навчальних та ін. програмах. У 2023 р. користувачам передано 3,4 тис. пакетів зразків насіння та садивного матеріалу, у т.ч. в установи України 3246 пакетів зразків різних культур, 195 передано по обміну у зарубіжні країни.
   У 2023 році використано для створення нових сортів і гібридів 1141 зразок, у наукових дослідженнях 1234, у навчальних програмах 1066 зразків. З колекційного матеріалу, переданого у попередні роки, 782 зразки використано при створенні нових сортів і гібридів.
   На базі колекцій Національного генбанку селекціонерами України у співавторстві з виконавцями ПНД 17 «Генофонд рослин» за звітний період 2023 р. створено і передано на державну реєстрацію 26 сортів і гібридів сільськогосподарських культур.
   В умовах війни керівництво та колектив НЦГРРУ, доклавши зусиль для залучення ФАО до фінансової та організаційної допомоги, здійснили дуже важливу роботу з врятування  насіннєвого фонду Національного генбанку рослин України: насіння 51004 зразків продублювано у більш безпечному Західному регіоні України (Інститут сільського господарства Карпатського регіону), 2000 зразків – у Полтавській області (Устимівська дослідна станція рослинництва).
   Наукові співробітники НЦГРР України взяли участь у робочій нараді з питань охорони сільськогосподарської спадщини країни (забезпечення тривалого стійкого збереження генетичних ресурсів рослин для продовольства і сільського господарства) в м. Бонн, Федеративна Республіка Німеччина, яка була організована GlobalCropDiversityTrust (CropTrust), ФАО та BioversityInternational. Обговорено питання збереження Національного генбанку рослин України в умовах війни, перспективи розвитку Системи генетичних ресурсів рослин України та шляхи допомоги у цьому з боку світової спільноти.
  Науковці Системи генетичних ресурсів рослин України пройшли стажування GRIN-GlobalTrainingProgram в штаб-квартирі NordGen (NordicGeneticResourceCenter (NordGen) - Скандинавському центрі генетичних ресурсів, м. Алнарп, Королівство Швеція. Навчання організоване та здійснене за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй (FAO) щодо розробки плану та надання перших кроків у впровадженні системи GRIN-Global в Україні та можливості запровадження маркування штрих-кодом пакетів з насінням, в рамках донорської підтримки Системи генетичних ресурсів рослин України.

   НЦГРРУ разом з ФАО розроблено Стратегію розвитку Системи генетичних ресурсів рослин України на 2024–2028 роки.

Наука в Україні є важливою складовою суспільного розвитку та попри складні умови сьогодення має великий потенціал.
 
 Ірина Шпакович,
асистент кафедри генетики, селекції і
насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook