На механіко-технологічному факультеті відбулися зустрічі керівництва факультету з колективами кафедр

30 січня 2024 року
   З метою виконання доручень, даних ректором Університету Станіславом Ніколаєнком під час традиційних співбесід з керівниками структурних підрозділів, на механіко-технологічному факультеті у період з 23 по 26 січня відбулися робочі зустрічі керівництва факультету із колективами кафедр, присвячені підготовці до весняного навчального семестру, аналізу результатів діяльності та плануванню роботи кафедр у 2024 календарному році.

   Окрім коротких звітів завідувачів кафедр про результати роботи очолюваних колективів у 2023 році та планів на рік поточний, головну увагу на цих зустрічах було приділено питанню якості освітнього процесу, підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін до нового навчального семестру, їх оновленню, врахуванню рішень загальних зборів трудового колективу факультету та результатів опитування здобувачів освіти щодо удосконалення змісту освітніх програм та їх компонентів. Постійне осучаснення змісту, наявність апробованого та атестованого електронного навчального курсу, методичних вказівок до виконання практичних або лабораторних робіт, посібника та підручника є основою для забезпечення якісного освітнього процесу за дисципліною.

    Під час підготовки до зустрічей деканом факультету разом із заступником декана з навчальної та виховної роботи Володимиром Романченком та завідувачами кафедр було проаналізовано підготовку навчальних лабораторій до нового семестру, наявність оновлених методичних вказівок до виконання робіт та стан матеріально-технічного бази. У 2023 році на факультеті було відкрито дві нових лабораторії, і 2024 рік, рік 95-річчя факультету, не має бути виключенням. За всебічного сприяння керівництва університету, організаційного та фінансового, іде підготовка до відкриття нових навчальних та наукових лабораторій, оновлення матеріально-технічної бази на всіх кафедрах факультету.
    Під час зустрічей велику увагу також було приділено викликам, які несуть для організації освітнього процесу та вступної кампанії 2024 року законодавчі ініціативи МОН України, зокрема, щодо запровадження грантової системи фінансування освіти, новацій у переліку галузей знань та спеціальностей, нормування наукової та педагогічної роботи, тенденцій до позбавлення колективів університетів права безпосереднього впливу на освітній процес та вибори керівництва закладів освіти.

    Діяльність факультету має відповідати цим викликам. Були поставлені завдання щодо підготовки заявок для участі в міжнародних грантових програмах, проаналізовано наукометричні профілі всіх співробітників та можливі заходи щодо підвищення публікаційної активності у виданнях Scopus та Web of Science. Серед поточних завдань – гармонізації освітніх програм підготовки бакалаврів з партнерськими університетами Польщі, підготовка до акредитації освітньої програми «Автомобільний транспорт» здобувачів ОС «Магістр», активна профорієнтаційна діяльність, успішний набір на нові освітні програми третього рівня вищої освіти, забезпечення сталого залучення коштів госпрозрахунковими підрозділами – навчально-методичним центром з охорони праці та фахової освіти та іншими.
   В зборах колективу кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві взяла участь начальниця відділу охорони праці Університету Світлана Шаповал, яка окреслила основні перспективні та поточні завдання очолюваного відділу, шляхи залучення колективу кафедри до їх виконання та можливої співпраці.

   В цілому, за результатами співбесід з колективами кафедр, огляду навчально-наукових лабораторій та аналізу стану навчально-методичного забезпечення, можна констатувати готовність усіх кафедр механіко-технологічного факультету до весняного навчального семестру. Що, разом із здоровим мікрокліматом у колективах кафедр, є запорукою виконання доручень керівництва Університету та успішного втілення планів розвитку підрозділів у життя.

 

Володимир Романченко,
заступник декана з навчальної та виховної роботи 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook