Готуємось до акредитації освітніх програм: навчально-методичний семінар ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження розглянув питання підготовки кваліфікаційних робіт здобувачів ОС «Бакалавр» та «ОС «Магістр»

21 січня 2024 року

У відповідності до плану заходів ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження у міжсеместровий період (розпорядження проректора з наукової роботи та інноваційної діяльності від 05 грудня 2023 року) відбувся дводенний навчально-методичний семінар «Кваліфікаційні роботи здобувачів ОС «Бакалавр» та «ОС «Магістр» в контексті підготовки до акредитації освітніх програм».

 

Проєктні групи освітніх програм у підготовчому періоді провели велику роботу щодо оптимізації структури та змісту випускових кваліфікаційних робіт здобувачів освіти бакалаврського та магістерського рівнів у відповідності до чинних стандартів з урахуванням побажань стейкхолдерів.
З доповідачами, гарантами освітніх програм, попередньо була узгоджена структура доповідей, яка розкривала особливості забезпечення вимог стандартів вищої освіти відповідних спеціальностей, перелік орієнтовних тем кваліфікаційних робіт та заявлені компетенції з відображенням їх унікальності.
У своєму вступному слові директор інституту Віктор Каплун відзначив, що кваліфікаційна робота є випусковою роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичної, загальнонаукової та практичної підготовки, вміння застосовувати отримані знання під час вирішення конкретних фахових завдань, здатність до наукового пошуку за обраною тематикою дослідження, тощо.

 

Далі, згідно порядку денного, доповідали гаранти освітніх програм.
Під час доповіді Світлана Макаревич, гарант освітньої програми «Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами» ОС «Бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», представила основні нормативні документи, на підставі яких виконується бакалаврська кваліфікаційна робота, ознайомила присутніх з метою та завданнями роботи. У 2024 році відбудеться перший захист студентів скороченого терміну навчання за цією освітньою програмою. Анонсовані теми бакалаврських кваліфікаційних робіт повністю відповідають унікальності освітньої програми і налаштовані вирішувати професійні задачі у сфері електроенергетики, зокрема проєктуванні регіональних мереж з розосередженими відновлюваними джерелами.

 

У своїй доповіді Олександр Синявський, гарант ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141, висвітлив особливості бакалаврської кваліфікаційної роботи, її «електротехнологічну» унікальність, приклади для вирішення комплексних спеціалізованих завдань. Серед фахових компетенції важливими є електрифіковані технології в освітлювальних, опромінювальних, електронагрівальних та електротехнологічних установках і біотехнічних системах.
В обговоренні професори Валерій Коваль та Валерій Горобець порадили дещо удосконалити тематику робіт, посилити забезпечення додаткових компетентностей освітньої програми кафедри інженерії енергосистем.

 

Унікальності та особливості тем кваліфікаційної роботи ОС «Бакалавр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» однойменної освітньої програми презентувала гарант Олена Шелімановаю. Проєктування котелень для централізованого та децентралізованого теплопостачання споживачів житлового масиву, використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії, обґрунтування та вибір теплообмінного обладнання для систем мікроклімату у тваринницьких та птахівничих приміщеннях і ін. – ось коло фахових інтересів майбутніх теплоенергетиків. Структуру кваліфікаційної роботи доповідачка показала на прикладі кращої теми минулорічного випуску «Розробка комплексу заходів для підвищення класу енергетичної ефективності житлової будівлі».
Заступник директора інституту Віталій Савченко акцентував увагу на важливості об’єктного проєктування технологічного обладнання з місць практичного навчання студентів. Саме такі компанії як Vents Україна і HERZ Україна надають нашим студентам сучасні знання про застосування теплоенергетичного обладнання.
Доценти Іван Цигульов та Володимир Грищенко звернули уваг на використання конструкторської документації обладнання у кваліфікаційних роботах.

Відповідальна за підготовку бакалаврських кваліфікаційних робіт з освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» доцент Алла Дудник представила орієнтовний перелік тем та структуру робіт, розкрила їх унікальність, пов’язану системами автоматизації складних біотехнічних обєктів.
Професор Валерій Горобець та Володимир Грищенко взяли участь у обговоренні і з’ясували відомості про місця практичного навчання випускників даної освітньої програми та доцільність застосовування SCADA.

 

Вперше про бакалаврську кваліфікаційну роботу ОП «Біомедична інженерія» слухали гаранти Ларису Никифорову, перший випуск здобувачів якої планується у 2025 році. Доповідачка представила теми та структуру роботи в 3-х напрямах: програмно-алгоритмічного профілю, проектно-конструкторського та дослідницького профілю. Всі напрями робіт мають свою унікальність, пов’язану з ветеринарною практикою, принципами побудови сучасних автоматизованих систем діагностування та коригування фізіологічного стану біологічних об’єктів, їх технічне, алгоритмічне, інформаційне і програмне забезпечення.
Директор інституту Віктор Каплун поросив уточнити про фахівців, які будуть керувати даними роботами, можливо розглянути об’єднане керівництво разом з науково-педагогічними працівниками ветеринарного факультету, і рекомендував більше уваги приділити місцям виробничих практик.

 

 Семінар щодо підготовки кваліфікаційної роботи здобувачів ОС «Магістр» освітньо-наукової програми «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» продовжив гарант програми Валерій Коваль. Структура доповіді передбачає наступні пункти: перелік орієнтовних тем кваліфікаційних робіт, опис кожного розділу та відповідність його компетенціям стандарту вищої освіти, обґрунтування унікальності освітньої програми та дослідницької складової. Особливістю програми є набуття навичок використання методів наукових досліджень для автоматизації складних технічних й біотехнічних об’єктів.
Доценти Олександр Синявський, Іван Цигульов уточнили леякі принципи формування дослідницької складової магістерських кваліфікаційних робіт та рекомендували звернути увагу на об’єкти з елементаим мехатроніки.

 

Ігор Болбот, гарант освітньо-професійної програми «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», показав, як магістерській кваліфікаційній роботі відображені фахові компетенції. Доповідач виокремив складність та унікальність робіт в складних біотехнічних системах, котрі вміщують біологічну складову на основі інтелектуальних методів управління та комп’ютерно-інтегрованих технологіях.
Професори Валерій Горобець та Віктор Каплун додатково з’ясували відмінності набуття фахових компетенцій у магістерських та бакалаврських кваліфікаційних роботах, висловились про доцільність створення лабораторії робототехніки.

 

Гаранти освітньо-наукової та освітньо-професійної програм спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відповідно Валерій Кривоносов та Сергій Усенко доповідали про структуру магістерських кваліфікаційних робіт, звернули увагу широкий вибір місць проходження виробничих практик магістрів, серед яких компанії ДТЕК, ПАТ «Черкасиобленерго», «E-NEXT Україна» і ін. Сергій Усенко оприлюднив теми магістерських робіт, у яких розкриваються питання цифровізації мереж та використання інтелектуальних електроенергетичних систем. Валерій Кривоносов виокремив дослідницьку складову кваліфікаційної роботи, звернув увагу на проходження дослідницької практики на підприємствах, де магістри-науковці проводять дослідження, також звернув увагу на необхідності залучення здобувачів до участі в науково-дослідних проєктах.
Професор Ігор Болбот акцентував увагу на удосконаленні відбору студентів у дослідницьку магістратуру.

 

Завершальною доповіддю семінару стала презентація магістерської кваліфікаційної роботи за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» гарантом освітньої програми «Інженерія відновлювальних джерел енергії та енергоменеджмент» Валерія Горобця. Вперше випуск за освітньою програмою відбудеться в кінці 2024 року, тому слухачі вперше ознайомилися з орієнтовним переліком тем та структурою робіт, відповідністю розділів роботи заявленим компетенціям щодо впровадження відновлювальних джерела енергії у сфері теплоенергетики та агропромисловому секторі.

 

Підводячи підсумки дводенного семінару, учасники висловили задоволення від його організації та констатували важливість положень про формування науково-методичне забезпечення підготовки випускових бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт, підвищення їх якості та відповідності чинним стандартам.


Віталій Савченко,
заступник директора
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook