Забезпечення якості освітнього процесу у полі зору викладачів Ніжинського агротехнічного інституту

20 січня 2024 року
  Поки студенти відпочивають на канікулах, викладачі мають чудову нагоду переключити свої сили на підвищення свого професіоналізму, обмін досвідом та самоосвіту. Саме цьому був присвячений цикл семінарів науково-педагогічних працівників, які пройшли в Ніжинському агротехнічному інституті 10-18 січня.
  Розпочинаючи роботу семінарів директор інституту Василь Лукач наголосив на тому, що вищу освіту чекають зміни: це і нові підходи до фінансування, упровадження грантів для вступників, реорганізація системи освіти в цілому. Тож в умовах непростих викликів всьому колективу потрібно працювати злагоджено, наполегливо, результативно.
  Ірина Демчук заступник директора з навчально-виховної роботи, розповіла про функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти в інституті, особливостях формування вибіркової складової освітніх програм та важливість постійної співпраці зі стейкхолдерами.
  Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Наталія Леміш наголосила на важливості дотримання принципів академічної доброчесності як запоруки надання здобувачам якісних освітніх послуг, зупинившись на аналізі положень нового проєкту Закону «Про академічну доброчесність» (№10392 від 08.01.2024); надала практичні поради з методології наукового пошуку, звертаючи увагу на необхідності навчання здобувачів користування  повнотекстовими, реферативними базами даних, репозитаріями) та оформлення академічних текстів (робота з генераторами посилань, бібліографічними менеджерами тощо) з дотриманням вимог академічної доброчесності. Окремо зупинилась на проблемах порушення авторського права та можливих шляхах їх вирішення, а також на потребі розробки чітких вимог до оцінювання усних та письмових відповідей здобувачів освіти.
  
  Досвідом удосконалення освітньої програми та заповнення відомостей самоаналізу поділився гарант ОП "Агрономія", завідувач кафедри агрономії Андрій Семеніхін. Він детально зупинився на питаннях формування додаткових результатів навчання та компетентностей студентів, побудові структурно-логічної схеми та матриць відповідностей.
  Про організацію виїзних практичних занять студентів-агроінженерів доповідав завідувач кафедри агроінженерії та транспортних технологій Микола Ікальчик. Заняття проводилися викладачами кафедри на провідному підприємстві області – СТОВ "Інтер" та навчально-науково-виробничому підрозділі інституту, студенти змогли ознайомитися з усіма технологічними процесами: від передпосівної обробки полів до збирання врожаю та заготівлі силосу.
  Доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Вячеслав Герасименко розповів про методику організації екскурсій на виробництво та їх роль у становленні студентів як фахівців на прикладі здобувачів освітньої програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
  12 січня на другому дні семінарів науково-педагогічних працівників основними питаннями були формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів та безпека учасників освітнього процесу.
  Галина Македон, декан факультету агротехнологій та економіки, зупинилася на вимогах до складанні анкет для студентів, основних рекомендаціях щодо опрацювання результатів, міжнародних системах студентських опитувань та варіантах використання анкетувань для покращення освітніх програм та окремих освітніх компонентів.
  Завідувач кафедри менеджменту та аграрної економіки Інна Дворник поділилася з учасниками семінару досвідом використання різних форм навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, закцентувавши увагу на розробці та заповненні електронних навчальних курсів дисциплін на навчальному порталі інституту.
  
  Тему формування індивідуальних освітніх траєкторій продовжила завідувач кафедри обліку і оподаткування Наталія Царук. На прикладі освітніх програм кафедри вона розповіла про складання каталогів вибіркових дисциплін, тем курсових та випускних кваліфікаційних проектів, організацію вибору місць проходження практик студентами.
  Важливість забезпечення здоров'я та безпеки учасників освітнього процесу – лейтмотив доповіді доцента кафедри природничо-математичних та загальноінженерних дисциплін Тетяни Федорини, яка ще раз нагадала про необхідність проходження інструктажів, неухильного виконання вимог затверджених інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки, дій при сигналі "Повітряна тривога".
  
  Наталія Лавська, старший викладач кафедри агрономії, проаналізувала результати анкетування студентів-агрономів щодо їх бачення сучасного викладача: професійний, обізнаний, об'єктивний, комунікативний викладач із гарним почуттям гумору – ось неповний портрет ідеального викладача. Студенти хочуть побільше цікавих відеоматеріалів, рольових ігор та нестандартних занять.
  Про мотивацію студентів до вивчення англійської мови розповіла старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Ольга Безпала. Результати проведеного нею опитування показали, що більшість студентів вважають іноземну мову необхідною для професійного зростання, а отже, запропонувала викладачам активно використовувати англійську мову на власних заняттях, друкувати двомовні навчальні матеріали.
  18 січня відбувся третій семінар науково-педагогічних працівників, на якому розглядалися як питання наукових досліджень так і якостей старости групи та гендерна проблематика.
  Роман Калініченко, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, закцентував свою доповідь на викликах, які постали перед освітою, та зумовлені стрімким науковим розвитком. Викладач-науковець повинен володіти сучасними науковими методами досліджень, які нерозривно пов'язані з роботою в інформаційних математичних середовищах.
  Про використання інформаційних освітніх технологій Google розповіла доцент кафедри природничо-математичних та загальноінженерних дисциплін Наталія Майбородіна, яка провела змістовну демонстрацію можливостей сервісів Google.
  Наталія Макаренко проінформувала про наявні в інституті інформаційні ресурси бібліотеки, розказала про виховні та просвітницькі заходи, які пройшли в минулому році, та запросила всіх скористатися різноманіттям бібліотечних послуг.
  
  Проблематику гендерної рівності у вищій освіті підняв завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Олександр Сидорович, детально зупинившись на схваленій урядом Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.
  У питанні "Староста групи – керівник чи лідер?" спільно з учасниками семінару намагався розібратися доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Віктор Литовченко. У висновку – формування у студентів лідерських якостей є спільною задачею викладачів, куратора, групи.
  

  Тож дякуємо всім учасникам семінару за плідно проведений час та бажаємо подальших творчих та наукових звершень!

 
Ірина Демчук, 
заступник директора
з навчально-виховної роботи
  
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook