Співбесіди з керівниками структурних підрозділів: маємо популяризувати та комерціалізувати результати наукової роботи

5 січня 2024 року

  05 січня 2024 року свою роботу продовжилися співбесіди ректора Станіслава Ніколаєнка з керівниками структурних підрозділів.

 

  Про результати діяльності та плани коротко доповіла декан агробіологічного факультету Оксана Тонха. Вона зазначила, що протягом останніх трьох років факультет має значну динаміку набору студентів на навчання. Вченими факультету виконуються наукові проєкти, які фінансуються за кошти державного бюджету, в межах проєкту Горизонт-Європа, а також госпрозрахункових договорів. Плодово-овочевий сад поповнився виноградником, де висаджено понад 40 сортів винограду. Цього року планується спорудження теплиці нового типу. Спільно з роботодавцями реалізується інноваційний проєкт з облаштування поливу. У планах посилення практичної складової навчання студентів, оновлення електронних навчальних курсів, проходження акредитації освітніх програм, закладання насіннєвого хабу, продовження наукових досліджень та поліпшення побутових умов проживання студентів в гуртожитках тощо. Акцентувалася увага на нерівномірності напруженості кафедр, зокрема в публікаційній активності, необхідності більш ширшого відображення органічного землеробства в навчальних планах і програмах, спрямування наукового потенціалу на виклики сьогодення – воєнного стану та повоєнного відновлення України. Актуальною є співпраця з кафедрою журналістики щодо виробництва інформаційних відеороликів.

 

  Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Юлія Коломієць представила короткий звіт про діяльність колективу в 2023 році та сконцентрувалася за завданнях, які мають бути вирішені в поточному році.

  Посилена профорієнтаційна робота, утворені профорієнтаційні центри, з опорними школами підписані договори про співпрацю, де проводиться не тільки інформаційна робота, а й організовані гуртки, конкурси, підготовка і спрямування випускників на поглиблене вивчення базових дисциплін для спеціальностей факультету. Проведена зміна структури і за результатами набору студентів цього року також можливі пропозиції з її подальшої оптимізації. Вчені факультету підготували вісім проектів, два з яких пройшли конкурс та отримали державне фінансування. Їхня тематика торкається вирішення екологічних проблем, пов’язаних з війною. В поточному році заплановано оновлення низки лабораторій факультету, відкриття освітньої програми з підготовки інженерів-екологів, запровадження спеціальності екологічного спрямування в китайській філії в м. Ліньї, розробка і участь в конкурсі проєктів Горизонт-Європа. Колективи екологічних кафедр на пульсі світових тенденцій в галузі, зокрема щодо реалізації концепції сталого розвитку, Європейського зеленого курсу, відповідні дисципліни закладені в навчальні плани студентів. Разом з тим, потребує активізації атестація електронних навчальних курсів. Також була звернена увага на комерціалізацію досліджень, використання наукового потенціалу всіх кафедр, зокрема участь в конкурсах на фінансування. Турбує підготовка наукових кадрів, завершення навчання аспірантів захистом дисертацій.

 

  Декан факультету землевпорядкування Тарас Євсюков у своїй доповіді закцентував на основних заходах, які супроводжували колектив впродовж 2023 воєнного року – проведена традиційна літня школа геодезиста, відбулося оновлення керівництва ради роботодавців, зміцнена матеріальна база. Факультет зберіг лідерство серед підрозділів інших закладів вищої освіти у підготовці фахівців для галузі. Крім того, факультет є всеукраїнським майданчиком для дискусій навколо земельних ініціатив. У планах на поточний рік успішна акредитація освітніх програм, розвиток мережі опорних шкіл, провадження досліджень та розширення тем, перегляд підготовки науково-педагогічних кадрів тощо.

  Декан механіко-технологічного факультету В’ячеслав Братішко закцентував на вступній кампанії, навчальній роботі, науковій діяльності.

  Минулого року проведено дві успішні акредитації освітніх програм. До викладання на факультеті залучені представники і ТОП-менеджмент провідних компаній та наукових установ, які представляють раду роботодавців та мають практичний досвід. Для талановитих студентів діє стипендія від компанії KUHN. Вчені факультету активно публікують результати досліджень у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, готують та виконують наукові проекти. У профорієнтаційній роботі кожна кафедра розробила власні родзинки та спрямовує відбір на мотивованих та підготовлених до інженерної справи випускників. Для послуг студентів гуртожиток №5, де системно проводиться поліпшення побутових умов. В полі зору деканату та кафедр постійне оновлення матеріальної бази. Серед резервів, можливостей і планів – розширення співпраці з коледжами з метою відбору більш підготовлених студентів, акредитація освітніх програм, атестація робітничої професії, організація набору до аспірантури, запровадження програми подвійних дипломів, розвиток діяльності госпрозрахункових підрозділів, зокрема атестації лабораторії паливо-мастильних матеріалів, відкриття нових лабораторій та відзначення 90-річчя факультету у вересні 2024 року. Акцентувалася увага на працевлаштуванні студентів за опановуванню спеціальністю, перегляді тем дипломних проектів бакалаврів та магістрів, опитуванні студентів, використанні технологій штучного інтелекту в освітньому і науковому процесах.

 

  Декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Лариса Баль-Прилипко у своїй доповіді коротко представила результати роботи колективу та стратегічні плани.

  До профорієнтаційної роботи залучені роботодавці, які роблять 20-хвилинні виступи для випускників шкіл і запрошують на навчання, а згодом і на роботу за спеціальністю. Певний ажіотаж викликала нова спеціальність «Нутріціологія», ліцензійний обсяг на підготовку за якою вичерпався одразу ж при першому наборі. На факультеті системно поліпшується матеріальна база, в планах провести ремонт корпусу колишнього віварію для переміщення туди частини лабораторій та адміністрацію факультету. Вчені факультету залучені до виконання наукових проектів за державним фінансуванням, створений освітньо-науковий хаб з нутріціології, працює відповідна лабораторія, які надає госпрозрахункові послуги для громадян.

  Про успіхи та перспективи розвитку економічного факультету доповів декан Анатолій Діброва.

  Велику увагу колектив звертає на профорієнтаційну роботу, оскільки розподіляється незначна кількість бюджетних місць і домінуюча частина студентів навчається за контрактом. Створена мережа опорних шкіл, з випускниками працюють викладачі, окрім інформаційного супроводу їм надається підтримка у поліпшенні знань з базових предметів. Минулого року активно розпочали роботу курси підвищення кваліфікації бухгалтерів. Відкрито музей грошей. Цього року заплановано провести потужну конференцію з шляхів повоєнного відновлення України. Також завданням є проходження акредитації чотирьох освітніх програм. Зверталася увага на необхідності підвищення рівня знань іноземної мови студентами.

 

  Колектив факультету аграрного менеджменту представив декан Анатолій Остапчук, який окреслив основні здобутки та напрями діяльності в поточному році. Проведений успішний набір, кожен науково-педагогічний працівник залучений до профорієнтаційної роботи. Розвинута міжнародна діяльність, працюють програми подвійних дипломів, викладачі беруть участь в академічних обмінах та стажуваннях. Сьогодні факультет єдиний в Україні, який має міжнародну акредитацію магістерської програми МВА з аграрного менеджменту. Активізації потребує наукова діяльність та публікаційна активність. Акцентувалася увага на переліку вибіркових дисциплін, які викладачі пропонують студентам інших факультетів, наповнюваності спеціального фонду, необхідності розробки маркетингових програм для госпрозрахункових послуг, які надають підрозділи університету.

 

  Підбиваючи підсумки, ректор Станіслав Ніколаєнко озвучив спільні завдання для колективів ННІ та факультетів за результатами третього дня співбесід. Перше – працевлаштування випускників і студентів старших курсів, допомога у пошуку місця роботи за спеціальністю. Друге – комерціалізація досліджень, впровадження результатів наукової роботи. Третє – профорієнтація, пошук вмотивованого вступника, робота центрів, гуртків для талановитої молоді. Четверте – презентація здобутків, поради вчених, коментарі на актуальні проблеми сьогодення – все це має бути темою передач на університетському ютуб-каналі та в ЗМІ.

Пресслужба
 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook