Розпочалися традиційні співбесіди з керівництвом структурних підрозділів

3 січня 2024 року

  3 січня 2024 року стартував цикл співбесід ректора Станіслава Ніколаєнка з керівництвом структурних підрозділів. Власне таким організаційним кроком підбиваються підсумки роботи та визначаються стратегічні вектори розвитку колективів факультетів та ННІ на рік. Першим в цьому став факультет ветеринарної медицини.

  Декан факультету Микола Цвіліховський коротко познайомив комісію, до складу якої входили проректори Вадим Кондратюк, Сергій Кваша, Валерій Іщенко, учений секретар Оксана Барановська, начальник відділу кадрів Сергій Грищенко, начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко, начальник навчального відділу Ярослав Рудик, зі здобутками колективу в навчальній, науковій, виховній роботі, кроках з поліпшення матеріальної бази, підготовку наукової зміни, участь науково-педагогічних працівників в різних міжнародних проєктах та академічних обмінах тощо. Нової якості роботи набула біоетична комісія і будь-який підрозділ університету, який працює з живими організмами, має співпрацювати з нею. Увага була звернута на соціально-побутові умови для науково-педагогічних працівників та співробітників в навчальному корпусі №12 та гуртожитку №6. Відзначалося, що головним завданням є проведення глибинної профорієнтаційної роботи, продовження ефективного освітнього процесу в очному форматі, осучаснення змісту з врахуванням воєнного стану, розширення комп’ютерного парку, зокрема для складання ЄДКІ, поновлення обладнання численних лабораторій, перегляд переліку вибіркових дисциплін з метою формування особистої освітньої траєкторії здобувачу вищої освіти. На 2024 рік заплановані зміни в структурі факультету, організаційної перебудови та відповідно оновлення керівництва кафедр. Зверталася увага на недопущенні нестатутних відносин та впливу сторонніх на науково-педагогічних працівників. У фокусі також проходження міжнародної акредитації, для чого треба здійснити ряд кроків, зокрема провести гармонізацію навчальних планів з європейськими.

 

  Здобутки та завдання колективу факультету тваринництва та водних біоресурсів презентував декан Руслан Кононенко. Він закцентував увагу на профорієнтаційній роботі – працює 11 центрів в різних областях, наборі студентів та супроводження їхнього навчання, організацію додаткових курсів з базових дисциплін. Велика робота проведена з поліпшення побутових умов в гуртожитку №11, оновлення навчальних лабораторій, де студенти в очному форматі опановують сучасні знання. Серед завдань – залучення іноземних студентів, оновлення навчальних планів, розширення переліку напрямів наукових досліджень та посилення грантової діяльності, зокрема щодо повоєнного відновлення України. Стажування науково-педагогічних працівників за кордоном дозволяє подивитися на себе з боку – цей аналіз показує, що спеціальності факультету актуальні, певного оновлення потребують навчальні плани окремих дисциплін. На часі створення студентських стартапів на базі навчально-дослідних господарств, роботу бізнес інкубаторів. Актуальним вбачається запровадження курсів з бджільництва, конярства, птахівництва тощо.

 

 

  Про плани і досягнення колективу найбільшого за чисельністю студентів гуманітарно-педагогічного факультету доповіла декан Інна Савицька. Вона завважила, що науково-педагогічні працівники, студенти знаходять своє місце у суспільстві в умовах воєнного стану. Зростає інтерес до спеціальностей факультету з боку абітурієнтів. Науковці кафедр розширили тематики досліджень як за кошти державного бюджету, так і ініціативних, які торкаються гуманітарних проблем під час війни, а також повоєнного відновлення. Працюють програми подвійних дипломів, студенти та науково-педагогічні працівники беруть участь в академічних обмінах з європейськими університетами, програмах стажування. У планах розширення міжнародної діяльності та провадження спільної наукової діяльності. Увага має бути звернута на поліпшення кадрового потенціалу, підготовку кадрів, формування наукових проектів для участі в конкурсі наукових проектів, продукування контенту студентами-журналістами. Вирішення питання потребує компенсація годин на підготовку аспірантів, як іноземних громадян, так і українців. Актуальним є запровадження постійних курсів підвищення педагогічної майстерності для викладачів всіх факультетів та ННІ, налагодження діяльності соціологічної служби.

 

 

  Директор ННІ лісового і садово-паркового господарства Роман Василишин закцентував на вступній кампанії - рекордному наборі студентів, здобутки в науковій роботі і, особливо, публікаційній активності. Системно проводиться робота з поліпшення матеріально-технічної бази, цього року заплановане оновлення лабораторного обладнання. Вирішення питання потребує загроза аварійної ситуації, пов’язаної з цілісністю навчального корпусу №1 в результатів впливу ракетних обстрілів. У фокусі інституту спорудження укриття в Боярській лісовій дослідній станції, що дозволить цілісно проводити практику для студентів. В поточному році має бути звернута увага на упорядкування лісосмуг і взагалі наукового супроводу навчально-дослідних господарств, крім Боярської лісової дослідної станції.

 

  Коротко окреслив основні напрями роботи в 2024 році та минулорічні здобутки директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Віктор Каплун. Запрацював кластер цифрової енергетики, профорієнтаційний акселератор, ряд інших проєктів, спрямований як на залучення мотивованої молоді до навчання за спеціальностями інституту, так і наукового супроводу вирішення енергетичних проблем, що виникають під час війни.

  Завершився день співбесід доповіддю декана юридичного факультету Олени Ярої. Вона зупинилася на успішно проведеній вступній кампанії, рості кількості публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах. При підтримці ректорату, господарських служб суттєво поліпшені побутові умови студентів та аспірантів, що проживають в гуртожитку №4. Декан звернула увагу на особливості складання випускниками ЄДКІ та необхідності посилення впливу на формування змісту цього іспиту. В планах розширення профорієнтаційної роботи, акредитація магістерської програми, активізація госпрозрахункової діяльності з наповнення спецфонду. Потребує розкриття потенціалу пропозиції вибіркових дисциплін чим було б вирішене питання збільшення педагогічного навантаження для кафедр.

  Підбиваючи підсумки, були озвучені спільні для всіх колективів питання, на які потрібно звернути увагу. Перше, перегляду потребує профорієнтаційна робота, її поглиблення, пошук свого мотивованого абітурієнта з 7-8-9 класів, підготовка до навчання в університеті. Таку роботу слід організовувати на базі центрів профорієнтаційної роботи – опорних шкіл, ліцеїв, гімназій, де буде сконцентрована робота з молоддю. Друге, реалізовувати можливості для поглиблення міжнародної співпраці. Європейські, світові установи й виші відкриті до співпраці, потрібно створювати зв’язки із закордонними партнерами, пропонувати спільні наукові теми досліджень, брати участь в грантових конкурсах, запроваджувати програми подвійних дипломів тощо. Третє, створювати умови для рівномірного навантаження кафедр, науково-педагогічних працівників і контролювати виконавську дисципліну. Заохочувати ініціативу і сумлінну роботу, не допускати синекуру. Четверте, використовувати специфіку закладу вищої освіти, спонукати молодь до підприємництва в своїй галузі, будь-то бджільництво чи юридичні консультації, активізовувати діяльність госпрозрахункових підрозділів, відкривати консультаційні навчальні курси. Водночас – не допускати нестатутних відносин. П’яте – бути лідером і законодавцем моди в своїй галузі, пропонувати себе як майданчик для наукових дискусій, законодавчих ініціатив, інноваційних форумів тощо. І найголовніше – дбати за здоров’я і безпеку та допомагати Збройним Силам України.

Пресслужба
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook