Збори трудового колективу факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК: підведено підсумки 2023 року та визначені плани на 2024 рік

24 грудня 2023 року
  20 грудня 2023 року відбулась конференція трудового колективу факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, на якій заслухали та обговорили звіт декана про основні результати діяльності факультету за 2023 рік та постановили головні завдання розвитку на 2024 рік. 

  На засіданні від ректорату була присутня учений секретар НУБіП України Оксана Барановська.

  У ході своєї доповіді декан Лариса Баль-Прилипко зазначила, що незважаючи на складні умови організації освітнього процесу в період воєнного стану, колектив факультету діяв організовано, а поставлені цілі та заплановані заходи з їх вирішення протягом 2023 року, були успішно реалізовані.

 

  З метою підготовки висококваліфікованих фахівців з громадського здоров’я, які повинні мати фундаментальні знання з розв’язання складних спеціалізованих завдань та проблем у сфері медицини, нутриціології здорового харчування, для підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 229 «Громадське здоров'я» (ОП «Нутриціологія здорового харчування»); 181 «Харчові технології» (ОП «Нутриціологія») у структурі факультету було створено кафедру громадського здоров'я та нутриціології.

  Попри складні умови, зумовлені воєнним станом, упродовж 2023 року науковцями факультету виконувались 10 наукових тематик, зокрема за рахунок державного бюджету виконується 1 науково-дослідна робота на суму 640,0 тис. грн., 1 базове фінансування - 150,0 тис. грн., 4 госпдоговірних – на загальну суму 229 тис. грн., 4 надання послуг – 50,0 тис. грн.

  Наукова робота зосереджена на підготовці кадрів, зокрема за звітний період аспірантами та здобувачами факультету захищено 4 дисертації (Рябовол М.В., Лебський С.О., Благополучна А.Г., Семенюк К.М.). 

  Лариса Вацлавівна також відмітила, що за 2023 рік науково-педагогічними працівниками факультету підготовлено та видано 8 монографій, 3 підручники, 2 навчальних посібники 26 методичних розробок. Кількість публікацій у журналах, які включені в Scopus, Web of Science та інші наукометричні бази даних становить 36. 

  У звітному році, з метою підвищення ефективності використання навчально-наукового потенціалу працівників університету, удосконалення навчальної і наукової діяльності факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК створено у складі кафедри громадського здоров'я та нутриціології, науковий хаб «Українська нутриціологія і здоров'я нації».

  Також приємно було відзначити, що студенти факультету є переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. Зокрема науковий гурток «Нутриціологія здорового харчування» (керівник доц. Ісраелян В. М.) учасник Фестивалю студентської науки НУБіП України нагороджений дипломом ІІ ступеня; Тригуба Тетяна Леонідівна, 4 курс, 2 група, спеціальності 181 «Харчові технології», учасниця Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science» (керівник доц. Менчинська А.А.) нагороджена дипломом диплом ІІ ступеня; Бородич Богдан Юрійович, 4 курс, 2 ст., спеціальності 181 «Харчові технології», учасник Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Харчові технології» (керівник проф. Паламарчук І.П.) нагороджений диплом І ступеня.

  На звершення своєї доповіді Лариса Баль-Прилипко висвітлила конкретні завдання для колективу факультету на 2024 рік, а саме в освітньому процесі:

 • забезпечити якісну підготовку фахівців набору 2024 року освітніх ступенів бакалавра та магістра згідно з вимогами нового покоління стандартів вищої освіти, що базуються на компетентнісному підході з урахуванням необхідності посилення технологічної підготовки студентів;
 • системно поліпшувати профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах, використовуючи традиційні форми, а також через соціальні мережі, засоби масової інформації;
 • узгоджувати освітньо-професійні програми підготовки фахівців та навчальних планів факультету з провідними зарубіжними університетами, Радою роботодавців факультету;
 • організувати та успішно пройти акредитаційні експертизи ОП "Нутриціологія здорового харчування", ОС "Бакалавр", спеціальності 229 "Громадське здоровꞌя"; ОП «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»; ОП «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів» спеціальності 181 «Харчові технології»; ОП «Якість, стандартизація та сертифікація» спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології»;
 • завершити підготовку та розміщення на навчально-інформаційному порталі НУБіП України електронні навчальні курси всіх дисциплін упродовж 2024 року;
 • продовжити практику обов'язкового проходження стажування науково-педагогічних працівників на базі передових підприємств (організацій, установ) з метою підвищення світогляду та рівня практичної підготовки за окремими спеціалізаціями;
 • продовжити практику залучення студентів магістратури до виконання наукових тем кафедр з обов'язковою їх участю і виступами на наукових конференціях та публікацією матеріалів дослідження;

у науковій діяльності:

 • активізацію роботи НПП щодо залучення фінансових ресурсів, в т.ч. від державних і вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Еrasmus+» «Horizont 2020»;
 • підвищення кількісних та якісних показників наукових публікацій НПП, докторантів і аспірантів в іноземних рейтингових журналах. Здійснювати систематичний моніторинг індексу Гірша та Google Scholar кожного НПП факультету;
 • активізацію роботи щодо входження наукового журналу "Тваринництво та технології харчової продукції" до міжнародних наукометричних баз даних Scopus;
 • залучення до аспірантури та докторантури талановитої молоді з обов'язковим сертифікатом мов країн Європейського союзу (на рівні не нижче В2);
 • активізацію роботи колективу на здобуття державних, галузевих та іменних премій.

  У обговоренні звіту взяли участь професор кафедри громадського здоров’я та нутриціології – Геннадій Ткач, в.о. завідувача кафедри технології м’ясних рибних та морепродуктів – доцент Наталія Голембовська, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації с.-г. продукції – доцент Галина Толок, завідувач кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК – доцент Володимир Василів, доцент кафедри технології м’ясних рибних та морепродуктів – доцент Олена Очколяс, заступниця декана з виховної роботи – доцент Тетяна Розбицька. Усі виступаючі наголосили на позитивних змінах на факультеті, одноголосно висловили побажання подальшого втілення запланованого, а звіт щодо діяльності факультету у 2023 році визнати задовільним.

     

  До обговорення звіту також приєдналась учений секретар університету Оксана Барановська, яка звернула увагу присутніх на ряді тенденцій, які стоять перед кожним сучасним закладом освіти, необхідність рухатися вперед, враховуючи виклики сучасного суспільства, постійно займатися самоосвітою, вдосконалювати професійну майстерність в аспекті підвищення кваліфікації. Все вищезазначене є важливим показником конкурентоспроможності фахівців у сфері громадського здоров'я, харчових технологій та управління якістю. Колектив має підтримувати та прагнути до виконання високої цілі із забезпечення здорового харчування людини. 

  По завершенню конференції колектив обрав делегатів від факультету на Конференцію трудового колективу Університету.

  На завершення декан факультету Лариса Баль-Прилипко, подякувала всьому колективу за плідну роботу, підтримку та реалізацію планів, поставлених перед факультетом!!! Привітала усіх із прийдешніми святами та побажала здоров'я, плідної праці, Перемоги та мирного неба!

 

Оксана Пилипчук,
вчений секретар

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook