На зборах трудового колективу підведено підсумки діяльності факультету інформаційних технологій за 2023 рік та визначено завдання на 2024 рік

22 грудня 2023 року
  20 грудня на факультеті інформаційних технологій відбулись загальні збори трудового колективу за участі Ученого секретаря Оксани Барановської, основним питанням яких був звіт декана факультету Олени Глазунової. Головуючою конференції була голова профспілки факультету Таїсія Саяпіна

  Одним з основних напрямів діяльності факультету є забезпечення організованої, планової роботи факультету в умовах війни в Україні, підтримка воїнів-викладачів (Басараб Р., Блозва А., Матус Ю., Степанов О.), воїнів студентів, воїнів-випускників, патріотичне виховання молоді та залучення усіх викладачів і студентів до волонтерської діяльності.

  У своїй доповіді декан Олена Глазунова відзначила, що на даний момент на факультеті функціонує 4 кафедри, що забезпечують підготовку фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» в розрізі шести спеціальностей: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи і технології», 051 «Економіка» освітні програми «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка». ОС «Магістр»: 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Програмне забезпечення інформаційних систем»), 122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»), 123 «Комп’ютерна інженерія» (освітня програма «Комп’ютерні системи і мережі» та освітня програма «Комп’ютерні системи захисту інформації» ), 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика»).

  На факультеті інформаційних технологій навчається 1425 студентів денної та заочної форм навчання, з них на програмах підготовки: бакалаврів – 1191, магістрів – 234.

  В звітний період колективом НПП факультету організовано ряд профорієнтаційних заходів. Студенти мали нагоду послухати гостьові лекції та відвідати екскурсії від представників компаній SoftServe, Netwave, Sales`Up, БІ МОБАІЛ, Dots Platform, Банк «Дніпро» тощо. Серед надбань факультету в 2023 році оновлення роботи Школи майбутнього ІТ-шника, понад 360 потенційних вступників долучилося до серії вебінарів.

  У 2023 році продовжувалась підготовка фахівців у міжкафедральних навчальних лабораторіях на базі ВСП НУБіП України за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»: «Ірпінський фаховий коледж» «Бережанський фаховий коледж», ВСП Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України. У 2023 році вперше здійснено набір слухачів з ВСП «Рівненський фаховий коледж НУБіП України» на цю спеціальність. Всього на базі міжкафедральних навчальних лабораторій факультет здійснює підготовку 82 осіб.

  На факультеті здійснюється підготовка за ОС «Доктор філософії» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо наукової програми «Інформаційні технології» - 30 осіб.

  Освітній процес було організовано за очною, дистанційною формами навчання або їх поєднанням (за змішаним режимом) залежно від можливостей укриттів та безпекової ситуації. Особливості освітнього процесу враховувались наказами, розпорядженнями та інструкціями університету, зокрема Наказ Про введення в дію тимчасового порядку реалізацію прав на внутрішню академічну мобільність у НУБІП України здобувачів вищої освіти із закладів вищої освіти, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або зруйнованих у результаті ведення воєнних дій; наказ №153/1 щодо режиму роботи підрозділів та служб університету в умовах воєнного стану.

  Матеріально-технічна база факультету на даний момент включає 2 лекційні аудиторії, 15 аудиторій для проведення лабораторних та практичних занять, відеостудію, а також серверну. Всі підрозділи факультету обладнані необхідною технікою. Для забезпечення роботи навчального порталу, інформаційної системи "Деканат", електронної бібліотеки, забезпечення відеонагляду навчальних лабораторій у корпусі облаштовано серверну, яка оснащена серверами IBM, NAS Synology, Dell та Cisco, а також мережевими комутаторами Cisco. Відеостудія, яка обладнана на факультеті призначена для створення сучасного навчального відеоконтенту.

  Налагоджено різні форми профорієнтаційної роботи, зокрема діяльність онлайн школи майбутнього ІТ-шника.

  Рейтинг НПП факультету у 2023 році склав 1,86, що на 0,11 вище за аналогічний показник минулого року (1,75 – у 2022). Найбільш високий рейтинг мають НПП кафедри економічної кібернетики – 2,25, найнижчий – кафедри комп’ютерних наук – 1,44.

  За звітний період факультетом та центром дистанційних технологій навчання здійснювалася підтримка інформаційно-освітнього середовища університету НУБіП України через використання хмарного сервісу Google Workspace for Education: заведено 6451 облікових записів студентів (з них 1068 студентів факультету інформаційних технологій).

  Науковий потенціал факультету задіяний при виконанні науково дослідних робіт: НДР №110/1м-пр-2021 «Стратегія цифрової трансформації економіки України як інструменту забезпечення соціально-економічного розвитку та національної безпеки», НДР №240423 Розвиток електронної платформи для фінансових/кредитних дорадників та її інтеграція з системою дорадчих ресурсів, договір №240423 від 24.04.2023 р. Національного університету біоресурсів і природокористування України з NIRAS A/S.

  Сумарний індекс Гірша НПП факультету у БД Scopus у 2023 році – 133, а загальна кількість публікацій 4537. Загальна кількість опублікованих статей у 2023 році, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science – 52. 22 НПП факультету мають 5 і більше статей у БД Scopus. Загальна кількість опублікованих статей – 74, у т.ч. штатними співробітниками – 64: які входять до наукометричних баз даних: Scopus – 34, Web of Science – 8, у т.ч. штатних співробітників: Scopus – 33, Web of Science – 8, які входять до інших наукометричних баз – 18, у т.ч. штатних співробітників – 15; опублікованих в міжнародних виданнях – 1, у т.ч. штатними співробітниками – 1; опублікованих у вузівських виданнях – 13, у т.ч. штатними співробітниками – 7. Загальна кількість статей, перекладених на іноземні мови та їх обсяг – 57.

  У 2023 році на базі факультету було проведено наступні заходи: V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів “Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем”, XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», XI Міжнародна науково-практична онлайн-конференція “Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні”, Міжнародна Науково-практична конференція “Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу”, присвячена 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України.

  На базі факультету працювали 9 наукових студентських гуртків що взяли участь у XII Фестивалі студентської науки НУБіП України та у виставках на Днях відкритих дверей НУБіП України.

  Науковці факультету залучені до виконання міжнародних проектів: DAAD («Діджиталізація навчального процесу в українських аграрних університетах», 2022-2025 р.р.) – Глазунова О., Корольчук В., ERASMUS+ (модуль Жана Моне «Інтеграція засад та політики «Єдиного здоров’я» ЄС в Україні» у рамках грантової угоди 101048229, 2021-2024 р.р.) – Кузьмінська О.Г.; HORIZON EUROPE («Розвиток дослідницького потенціалу та підвищення кваліфікації і навичок групи дослідників НУБіП (Україна) з агроекологічної інтенсифікації галузі рослинництва», номер проекту 101079308, 2022-2025 р.р.) – Глазунова О.Г., Baltic Sea Neighbouring (APPLICATION FORM FOR PARTICIPATION IN THE CALL OF THE JOINT UKRAINIAN-GERMAN R&D PROJECTS FOR THE PERIOD OF 2024 – 2025, № 00212-2023 «Dairy Information Systems») – Смолій В.В.

  У обговоренні взяли участь завідувачі кафедр Михайло Швиденко, Белла Голуб, Володимир Харченко та Дмитро Касаткін, керівник центру дистанційних технологій навчання Максим Мокрієв.

  До обговорення звіту долучилась Учений секретар університету Оксана Барановська, яка передала вітання та висловила підтримку колективу факультету від ректора університету Станіслава Ніколаєнка та всього ректорату. Оксана Барановська проаналізувала діяльність факультету за звітний рік, звернула увагу на значні досягнення у виконанні грантових проєктів, подякувала усім за внесок у розвиток факультету.

  Від імені ректорату вручила нагороду університету медаль «За заслуги» доценту кафедри комп’ютерних наук Руслану Басарабу, який наразі боронить нашу державу в лавах ЗСУ.

  Руслан Басараб подякував за нагороду та побажав працівникам факультету гідно виконувати свою роботу в тилу: патріотично виховувати майбутнє покоління.

 

На завершення звітних зборів трудового колективу Олена Глазунова подякувала всім за плідну роботу та нашим воїнам за можливість жити і працювати у своїй країні!


Таїсія Саяпіна,
голова профспілки факультету інформаційних технологій

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook