Колектив факультету землевпорядкування одноголосно схвалив звіт декана Тараса Євсюкова і визначив стратегічні цілі на 2024 рік

21 грудня 2023 року
факультет землевпорядкування
  19 грудня 2023 року на факультеті землевпорядкування відбулась конференція трудового колективу, на якій заслухали й обговорили звіт декана Тараса Євсюкова про основні результати діяльності факультету за 2023 рік та окреслити перспективи подальшого розвитку на 2024 рік. Від адміністрації Університету участь у засіданні брав проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк. Також до роботи засідання долучилися голова ради роботодавців факультету землевпорядкування, очільник Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України» Анатолій Полтавець, член ради роботодавців Сергій Галас, директор ПП «Аршин».

  Свій звіт декан факультету землевпорядкування розпочав з того, що вже другий рік поспіль Національний університет біоресурсів і природокористування України працює за умов військової агресії, надскладних умов для здійснення освітянської і дослідницької діяльності, багатьох невизначеностей і викликів для вищої освіти. Проте за ці два роки ми пройшли непростий шлях. І це шлях згуртованості, віри, патріотизму, єдності. Тарас Олексійович наголосив, що завдячуючи Збройним Силам України ми продовжували читати лекції, проводити лабораторні заняття, готувати майбутніх фахівців у сфері геодезії та землеустрою. Серед них студенти та випускники факультету землевпорядкування Анастасія Артамонова, Катерина Довгань, Микола Семенчук, Олександр Погребиський, Анатолій Шкварько, Володимир Щербак, Володимир Слободян, Руслан Топчан, Сергій Телегера, Євген Коваленко, Сергій Давлад, Дмитро Барабаш, Віталій Павленко, Олександр Данішевський та ін.

  Як зазначив Тарас Олексійович, той факт, що Євросоюз готовий почати з Україною переговори про членство є також викликом поміж складних умов війни. Це означає, що нам необхідно гармонізувати земельне законодавство, прийняти необхідні директиви ЄС. Поряд з цим, залишаються й інші виклики для вітчизняної освіти такі як складні умови прийому, вплив штучного інтелекту на традиційні моделі навчання та викладання, значна міграція населення, соціальна і психологічна напруга в суспільстві тощо. Тому головне завдання для колективу – зробити все можливе, щоб факультет незмінно лишався центром поширення знань та інноваційних досліджень у сфері геодезії та землеустрою, майданчиком обговорення актуальних питань пов’язаних із професійною діяльністю.

  Потому декан факультету землевпорядкування зупинився на результатах вступної кампанії. Університет за кількістю поданих заяв абітурієнтів на освітню програму бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» зайняв достойне місце в Україні. За результатами цьогорічної і попередніх років вступних кампаній на факультеті у 2023 році відбувся незначний приріст контингенту студентів на 14 осіб - 539 осіб на 01.10.2023 (проти 479 – на 01.10.2021 р.). За ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» на базі повної загальної середньої освіти у 2023 році за державним замовленням було зараховано на перший курс 52 особи, а за умов договору – 16 осіб. На базі молодшого спеціаліста – за державним замовленням було зараховано 10 осіб, а також ще і за умов договору – 12 осіб. Загалом на програму ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» зараховано у звітному році 92 особи, у т.ч. 8 осіб за заочною формою навчання.
  До магістратури у 2023 році вступило 46 осіб, з них 8 осіб за заочною формою навчання.
  Далі Тарас Олексійович виокремив конкретні індикатори Вступної кампанії 2024 і наголосив на тому, що кожен науково-педагогічний працівник має активно діяти!

 

  Потому декан перейшов до аналізу освітньої діяльності протягом 2023 року. Насамперед, на факультеті проведено активну підготовку до безпечного освітнього процесу. Посилено енергетичну безпеку учасників освітнього процесу двома портативними зарядними станціями FJDynamics PowerSec MP2000 Portable Power Station 2000W, які забезпечують безперебійну роботу в осінньо-зимовий період та за умов відключень електроенергії. Крім того, реалізовано низку важливих заходів щодо облаштування та перевірки вже обладнаних у попередній рік укриттів, розміщення систем оповіщення про знаходження укриттів.
  Протягом весняного і осіннього семестрів на факультеті регулярно проводились відкриті лекції, запроваджували кадрову мобільність. Декан звернув увагу і на те, що і в подальшому потрібно запрошувати кращих викладачів з інших закладів освіти і брати все краще у наших конкурентів. На факультеті розпочато роботу із запровадження міжнародної магістерської програми з консолідації земель у східній Європі.
  Попереду нас чекає відповідальне завдання, наголосив Тарас Олексійович, що полягає у забезпеченні успішного проведення акредитації освітніх програм і в нинішніх умовах надзвичайно важливо утримувати позиції, дотримуватися загального курсу розвитку університету.
  Потому доповідач зупинився на результатах наукової діяльності. Попри складні умови та фінансові обмеження, зумовлені воєнним станом, упродовж 2023 року науковці факультету залучені до виконання однієї науково-дослідні роботи на суму 50,9 тис. грн. Науково-дослідницький потенціал факультету представлений 3-ма член-кореспондентами НААН України, 11-ма докторами наук (з них 8 штатних), 24 кандидатом наук. Підготовлено на конкурс МОН України 5 проєктів. За звітний період НПП факультету землевпорядкування підготовлено та опубліковано 11 монографій, 70 статей, у тому числі 44 – у фахових вітчизняних виданнях, 16 – у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, 6 – у журналах, що входять до наукометричної бази Web of Science, 16 – в журналах інших міжнародних наукометричних баз. Наші молоді вчені факультету – д.е.н., професор кафедри геодезії та картографії Іван Опенько та к.е.н., доцент цієї ж кафедри Олександр Шевченко, стипендіати Кабінету Міністрів України. Функціонують наукові гуртки, спецрада, науковий журнал «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель». Протягом звітного року проведено 3 конференції, Всеукраїнські науково-практичні семінари у 2023 року відбувалися на регулярній основі. Загалом проведено 15 таких заходів.
  Водночас, зазначив керманич факультету, необхідно залучати невикористані резерви. Окремо наголосив на змінах у підходах до підготовки докторів філософії, необхідності грантових пошуків. Звернув увагу на питання публікаційної активності науково-педагогічних працівників, пошуку додаткового фінансування.
  При аналізі міжнародної діяльності Тарасом Євсюковим відзначено, що вона здійснювалась у вигляді організації та проведення міжнародних конференцій, семінарів-тренінгів і вебінарів за участю іноземних колег із Польщі, Литви, Латвії, Німеччини, Австрії, США та інших країн. Крім того, успішно триває співпраця у рамках Німецько-українського агрополітичного діалогу (APD). Професори Вінріх Фосс, Ханс-Йоахім Лінке, Тео Кьоттер, Ендрю Картрайт, Велта Парсова, Евелін Юргенсон, Томас Рейман, Яцек Піянковскі, Томас Вершинскас, Анка Лісець, Фатма Гульсівер, Вальтер Зеєр та ін. прочитали серію лекцій в контексті інтеграції України до ЄС. Завідувач кафедри землевпорядного проектування Андрій Мартин і доцент кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі Антон Кошель прочитали онлайн-лекції студентам Інституту геодезії та геоінформатики Вроцлавського природничого університету (UPWR). Наші колеги брали участь у Baltic Surveying’23 у Каунасі (Литва), заходах, що проходили під егідою ФАО ООН з консолідації земель, були учасниками стажування Європейського альянсу університетів проєкту UNIgreen.
  У звітному році 10 студентів факультету були учасниками навчальної поїздки «Консолідація земель і управління земельними ресурсами: приклади з Німеччини, перспективи для України» до м. Берлін (Німеччина). Також 10 студентів проходили Літню школу «Real estate in space», у Вроцлавському природничому університеті (Польща). Старший викладач кафедри землевпорядного проектування Колганова І.Г. стажувалася у 2023 році за стипендіальною програмою професора Станіслава Толпи (Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy) у Вроцлавському природничому університеті (м. Вроцлав, Польща).
  На факультеті землевпорядкування особлива увага завжди відводилася співпраці зі стейкхолдерами. У 2023 році, за сприяння ради роботодавців на території переднього двору навчального корпусу № 6 було встановлено 3 флагштоки. Крім того, силами роботодавців проведено капітальний ремонт аудиторії №10 навчального корпусу №6, що використовується в якості укриття. За їхнього сприяння відремонтовано, облаштовано 12 кімнат для першокурсників у гуртожитку №4. Вони також люб’язно приєднуються до освітнього процес і практично кожен місяць організовують цікаві і корисні навчальні заняття під час яких демонструють студентам новітні технології, що в майбутньому будуть невід’ємною частиною роботи майбутніх землевпорядників та геодезистів. Одним з таких заходів був День кар’єри землевпорядника і геодезиста. Впродовж 2023 року разом із ВГО «Асоціація фахівців землеустрою України» та «Земельною спілкою України» ми продовжували організовувати круглі столи з актуальних питань у геодезії та землеустрої, ми активно популяризуємо ці заходи в Інтернет просторі, аби залучати якомога ширшу аудиторію.
  На початку серпня для студентів 1 та 2 курсів, за підтримки роботодавців, була проведена «Літня школа з геодезії та землеустрою 2023», на ній презентовано новітні прилади і технології, проведено геодезичні, інтелектуальні і спортивні конкурси.
  Окремо зупинився Тарас Євсюков і на виховній роботі та результатах анкетування здобувачів. Виховна робота на факультеті землевпорядкування, як в університеті в цілому, є важливим компонентом, адже впливає вона на формування як професійно значущих якостей здобувачів вищої освіти, так і виховання їхньої громадянської та світоглядної позицій, ствердження ціннісних орієнтирів студентської молоді, зокрема й національно-патріотичне виховання.
  Не оминув декан увагою і роботу структурного підрозділу факультету ННВЦ «Охорона природних ресурсів та реформування земельних відносин», на базі якого факультет заробляє кошти у спецфонд, надаючи освітні послуги. У 2023 році ця сума склала 962 тис. грн.
  На завершення доповіді Тарас Олексійович звернувся до трудового колективу факультету і студентства працювати на повну силу задля досягнення бажаного результату з усвідомленням тих викликів і загроз, що постали перед факультетом, університетом та освітою в цілому.
  Пріоритетними завданнями для факультету і кафедр у 2024 році мають стати:
1) успішне проходження акредитації освітніх програм бакалавра та магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»;
2) відкриття освітньої програми «Містобудування і просторовий розвиток»;
3) систематичне оновлення змісту навчальних дисциплін, навчальних планів, робочих програм з урахуванням викликів сьогодення і повоєнного відновлення, гармонізації законодавства України відповідно до вимог ЄС, орієнтуючись на останні наукові досягнення та сучасні практики (відшкодування збитків завданих військовими діями, оцінювання їх наслідків на довкілля, відбудова інфраструктури, рекультивація земель тощо);
4) зробити дієвішою співпрацю з виробництвом та бізнесом через діяльність Ради роботодавців, формування синергетичного ефекту від наукової та освітньої діяльності, впливу представників підприємництва на узгодження навчальних планів, тематики курсових, магістерських випускних робіт та працевлаштування випускників. Проведення школи професійної майстерності землевпорядника та геодезиста;
5) забезпечення якості освітнього, дослідницького процесів шляхом проходження стажування НПП провідних підприємства у сфері геодезії та землеустрою;
6) системна робота колективу над поєднанням освітнього і дослідницького процесів;
7) продовжувати здійснювати виховну роботу шляхом реалізації Програми виховання студентів «Фахівець, громадянин, патріот»;
8) розширювати міжнародне співробітництво, практику проведення Круглих столів разом з роботодавцями та Літньої школи з геодезії та землеустрою;
9) запровадження кадрової мобільності та ін.
  На завершення своєї доповіді Тарас Євсюков висловив свою вдячність кожному з членів колективу факультету землевпорядкування за те, що подолали виклики року, що минає. Водночас наголосив на тому, щоб вся команда, і завідувачі кафедр і кожен співробітник почерпнули правильні висновки з нашого досвіду. 2024 рік готується поставити ще більші виклики, що вимагатиме посилення зусиль для досягнення успіху та сприяння відбудові України. Розкриття потенціалу наших досвідчених науковців, викладачів, аспірантів і студентів разом становить нашу спільну відповідальність.
  Першим до обговорення звіту декана долучився завідувач кафедри геодезії та картографії Іван Ковальчук. Як заступник декана з наукової роботи Іван Платонович закцентував увагу на широкий спектр науково-дослідної роботи, серед якої варто виокремити моніторинг стану порушених військовою агресією земель, геопросторовий розвиток територій, геоекологічний моніторинг агроландшафтів і природоохоронних територій, рекультивація порушених земель, теоретичне і науково-методичне обґрунтування кадастру в рамках НІГД, землеустрою, оподаткування земель та ін. Окремо зупинився на необхідності публікації всіма науково-педагогічними працівниками результатів своїх досліджень у Scopus та Web of Science. Іван Ковальчук відмітив важливу роботу із залучення кращих європейських фахівців у підготовку студентів і позитивно відзначив роботу декана факультету Тараса Євсюкова.

  Наступним до обговорення долучився голова Ради роботодавців факультету землевпорядкування Анатолій Полтавець. Насамперед, Анатолій Миколайович подякував ректору Станіславу Ніколаєнку та адміністрації НУБіП України, декану факультету землевпорядкування, науково-педагогічним працівникам за злагоджену роботу у підготовці студентів. Він підкреслив, як важливо і водночас важко в сучасних реаліях готувати високоякісних фахівців. Анатолій Полтавець наголосив на важливості допомоги Збройним Силам України, згадав про злагоджену, «родинну» допомогу, що постійно надається тим землевпорядникам та геодезистам, які нас захищають. Анатолій Миколайович високо оцінив звіт декана і зазначив, що факультет землевпорядкування, як і в цілому НУБіП повинні залишатись найкращими.

  Наступною участь в обговоренні взяла завідувачка кафедри земельного кадастру Наталія Мединська, яка зупинилась на основних здобутках факультету та кафедри, зокрема. Так, Наталія Василівна відзначила роботу колег у практичному навчанні на виробництві та подальшому працевлаштуванні наших студентів. Окремо відзначила Наталія  Мединська науково-дослідну роботу кафедри, підвищення публікаційної активності та наголосила на тих викликах, які чекають на колектив попереду.

  Потому до обговорення звіту приєдналася доцент кафедри землевпорядного проектування Ірина Колганова, яка підтримала звіт декана факультету землевпорядкування і зупинилась на труднощах вступної кампанії, важливості проведення досліджень із рекультивації земель.
  Голова Сенату студентської організації факультету землевпорядкування Олександра Калініченко висловила подяку викладачам і деканату за розуміння та врахування тих обставин, у яких студенти навчалися протягом 2022-2023 років. Окремо зупинилась на благодійних заходах, проведених на факультеті землевпорядкування та в цілому в університеті.

  Проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк адресував вітання і колективу від ректора університету Станіслава Ніколаєнка і підкреслив на важливості поєднання освітнього процесу, наукової діяльності на факультеті землевпорядкування. Водночас наголосив і на недоліках, необхідності змін і перебудови профорієнтаційної роботи, збільшенні контингенту студентів, знанні і використанні іноземної мови, покращенні матеріально-технічної бази, підготовці грантових проектів із повоєнного відновлення України.

  Виступаючі і збори трудового колективу схвалили звіт декана про діяльність факультету землевпорядкування за 2023 рік та намітили пріоритетні завдання на 2024 рік.

Ольга Тихенко,
голова профбюро факультету землевпорядкування

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook