Збори трудового колективу ННІ лісового і садово-паркового господарства розглянули і схвалили звіт директора Романа Василишина за 2023 рік та визначили основні завдання на рік наступний

21 грудня 2023 року
  20 грудня 2023 року відбулися збори трудового колективу ННІ лісового і садово-паркового господарства на яких було заслухано та схвалено звіт директора Романа Василишина «Про підсумки діяльності ННІ лісового і садово-паркового господарства за 2022/2023 н.р., 2023 календарний рік та завдання на наступний навчальний рік». У зборах прийняли участь науково-педагогічні працівники, співробітники, представники студентського самоврядування. Представником від ректорату на зборах був начальник навчального відділу Ярослав Рудик.

  На початку зборів трудового колективу учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих студентів і випускників інституту, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Також була висловлена щира вдячність тим науково-педагогічним працівникам, співробітникам і студентам, які на теперішній час боронять нашу країну. Для наближення перемоги в ННІ лісового і садово-паркового господарства розгорнута волонтерська діяльність зі збору коштів на придбання різного військового спорядження, продуктів харчування, ліків тощо. Студенти спеціальності "Садово-паркове господарство" взяли участь у благодійному проєкті на території лікарні Охматдит – створення Резиденції Святого Миколая.  

  У своєму звіті професор Роман Василишин відмітив, що у складі інституту функціонують 6 кафедр, НДІ лісівництва та декоративного садівництва, Ботанічний сад НУБіП України, Регіональний Східноєвропейський офіс моніторингу пожеж (REEFMC), Дзвінківський навчально-науково-виробничий центр. Станом на теперішній час в ННІ працює 81 науково-педагогічний працівник, із яких 18 докторів наук та 62 кандидати наук.

  Під час аналізу навчальної роботи було відмічено позитивну тенденцію динаміки контингенту студентів всіх форм навчання. На теперішній час в інституті навчається 934 здобувачі вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів та 360 – за програмами підготовки магістрів, що є значно більшими показниками порівняно із попереднім роком. Важлива увага була приділена вступній кампанії 2023 року в розрізі базового закладу, міжкафедральних навчальних лабораторій на базі лісотехнічних фахових коледжів та Бережанського агротехнічного інституту.

 

  Значне місце в діяльності інституту відводиться виховній та спортивно-масовій роботі. У цьому контексті було відмічено зліт шкільних лісництв Київщини, щорічний футбольний турнір до Дня працівника лісу, видання студентської газети «Лісфакти», волонтерську діяльність студентської організації. Приємною подією в даному контексті також було те, що студент інституту Віталій Вдовенко став чемпіоном України зі стрільби з лука.

 

  У процесі висвітлення результатів наукової роботи та інноваційної діяльності доповідач відзначив зменшення обсягів фінансування наукових робіт у розрізі загального і спеціального фондів. У поточному році подано 3 міжнародних проєкти, які знаходяться на І етапі і 3 проєкти – вже на ІІ етапі розгляду. За звітний період значно зросла кількість публікацій у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, де співробітниками інституту було опубліковано 55 наукових статей. Актуальним залишається завдання щодо залучення коштів до спецфонду за рахунок виконання науково-дослідних робіт. Досить активно у цьому напрямку працює кафедра ландшафтної архітектури та фітодизайну, кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій. Також було відмічено ряд кафедр, які ще не повністю розкрили свій потенціал і мають більш ефективно працювати у цьому відношенні.
  Контингент здобувачів наукових ступенів у ННІ представлений 43 аспірантами (очної, вечірньої і заочної форм навчання) та 2 докторантами. У звітному році до навчання в аспірантуру прийнято 24 аспіранти (17 – на очну форму навчання; 4 – на вечірню та 3 – на заочну), що значно перевищує показники минулих років. Доповідач зробив акцент на необхідності підготовки і захисту дисертацій доктора наук, оскільки для деяких кафедр інституту таке завдання є досить актуальним.

 

  У звіті також було відмічено на необхідності більш активної участі науково-педагогічних працівників ННІ лісового і садово-паркового господарства у міжнародних наукових проєктах. Зокрема, були відзначені міжнародні проєкти та програми інституту, що виконувалися у поточному році, а також ряд заявок на виконання нових міжнародних грантів.
  У контексті виконання адміністративно-господарських робіт доповідач відмітив облаштування та оснащення сучасним комп’ютерним обладнанням навчальної лабораторії «Лісових меліорацій», оновлення викладацької аудиторії (№107) кафедри лісівництва, спорудження орнітологічної стежки та встановлення різьбленої скульптури орла на території Ботанічного саду, створення композиційної ділянки «Руки берегині». Протягом року активні господарські роботи проводилися у Ботанічному саду, а також на закріпленій за інститутом території.

 

  Основними організаційними заходами та завданнями на наступний рік було визначено: здійснення акредитації освітніх програм підготовки фахівців за ОС «Магістр»; координація роботи інституту та профільних регіональних відокремлених підрозділів НУБіП України щодо проведення профорієнтаційних заходів з метою залучення кращих вступників; зміцнення матеріально-технічної бази, оснащенням навчальних, науково-дослідних лабораторій відповідним обладнанням, реалізацією програми енергозбереження; покращення якості практичної підготовки (навчальні та виробничі практики); формування культури командної роботи та рівнонапруженості, розробка нових підходів викладання та диференційованого оцінювання студентів; збільшення контингенту здобувачів вищої освіти та впровадження механізмів глибинної профорієнтаційної роботи; залучення студентів, в першу чергу магістрів, до науково-дослідної роботи; посилення інноваційної діяльності, залученням коштів до спеціального фонду університету та благодійного фонду «Голосіївська ініціатива».

  В обговоренні звіту директора активну участь взяли співробітники інституту. Заступник директора ННІ лісового і садово-паркового господарства з навчально-виховної роботи, доцент Олександр Соваков відмітив важливість підвищення якості освітнього процесу, диференційованого підходу до кожного студента, важливості виховної роботи та інституту наставництва, дотримання норм моралі і духовності.

 

  Директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва, доцент Олександр Бала в своєму виступі зробив акцент на науково-інноваційній діяльності. Він зупинився на проєктах і тематиках, над якими зараз працюють співробітники інституту, а також на поданих заявках для виконання нових міжнародних грантів. Ним було відмічено, що значною перспективою із удосконалення наукової роботи може бути співпраця із Національним природним парком «Голосіївський».
  Завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, доцент Юрій Марчук закцентував увагу на необхідності формування міжкафедральних наукових тематик і лабораторій та об’єднанні при цьому науковців різних напрямків, проведенні просвітницької діяльності, популяризації інституту та університету, проведенні на базі ННІ круглих столів з актуальних питань лісогосподарської галузі.

 

  Професор кафедри лісівництва Сергій Зібцев у своєму виступі відзначив необхідність більш широкої підтримки міжнародної діяльності співробітників з боку міжнародного і навчального відділів, інших служб університету.
  Доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, директор офісу Національного представництва FSC в Україні Павло Кравець відмітив злагоджену роботу колективу інституту протягом звітного періоду, а також зупинився на особливостях роботи лісової галузі в контексті її структурної реорганізації.

 Представник ректорату, начальник навчального відділу Ярослав Рудик відмітив унікальність ННІ лісового і садово-паркового господарства та значні здобутки його колективу у 2023 році, обґрунтованість поданої інформації в рейтингу, лідерство серед атестованих електронних навчальних курсів, значну кількість практично орієнтованих дисциплін, детальний аналіз наукометричних показників співробітників інституту. За його словами інститут має унікальну базу для практичної підготовки студентів, яку необхідно популяризувати на всіх рівнях.

  Всі виступаючі та збори трудового колективу схвалили звіт директора, професора Романа Василишина про підсумки діяльності ННІ лісового і садово-паркового господарства за 2023 рік та намітили пріоритетні завдання на 2024 рік.

Сергій Дударець,
голова профбюро
ННІ лісового і садово-паркового господарства

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook