Залучено провідних експертів галузі спорту до аудиторних занять студентів спеціальності «Фізична культура і спорт»

21 грудня 2023 року
НУБіП України
  Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців може значно збагатити навчальний процес і зробити його більш практичним та орієнтованим на потреби ринку праці.
  З метою покращення підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» було запрошено провідну фахівчиню галузі кандидата сільськогосподарських наук, доцента, завідувачку кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, докторантку кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Цигуру Галину Олексіївну, яка прочитала курс лекцій на тему «Освіта і спорт для сталого розвитку: практичні дії в ЄС та Україні».
 
         Одною із особливостей освітньої програми «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в НУБіП України є підготовка фахівця, здатного успішно взаємодіяти з природнім середовищем сільської місцевості у процесі фізкультурнооздоровчої діяльності. Що в свою чергу вимагає формування у студента: соціальної активності, відповідальності, екологічної свідомості, готовності брати участь у розв’язанні питань збереження довкілля і розвитку суспільства; здатності зміцнювати здоров’я людини за допомогою різних чинників здорового способу життя та створювати безпечне життєве середовище; усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь і т. п. Тобто передбачається формування здатності випускника до активної діяльності з питань реалізації положень стратегії сталого розвитку.
  За матеріалами лекцій студенти отримати знання з історії становлення нового напряму розвитку людства – сталого розвитку та залучення світовим товариством до цього процесу галузей освіти і спорту. Сформували уявлення про  поняття «сталий розвиток», «освіта для сталого розвитку», впровадження освіти для сталого розвитку в Україні. Усвідомили цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку. 
  Для закріплення своїх знань за отриманою інформацією студенти взяли участь у досліджені за темою «Сталий розвиток у фізичній культурі і спорті».
  Прочитаний курс лекцій дозволив майбутнім фахівцям з фізичної культури сформувати компетентності, які сприятимуть освіті в інтересах сталого розвитку.
  Прослухана лекція збагатила студентів інструментами, які допоможуть їм здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.
 
Микола КОСТЕНКО,
завідувач кафедри фізичного виховання

    

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook