Результати діяльності колективу факультету ветеринарної медицини у 2023 році та завдання на 2024 рік

21 грудня 2023 року
ФВМ НУБіП України
  20 грудня 2023 р. відбувся звіт «Про результати діяльності факультету ветеринарної медицини у 2023 році в умовах воєнного стану та завдання на 2024 рік».

   В засіданні трудового колективу факультету взяли участь начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко і заступник голови ради роботодавців факультету Сергій Ничик.

 

  На початку засідання було вшановано всіх тих, хто поклав своє життя за нашу свободу у війні росії проти України.

  У звітній доповіді декан факультету Микола Цвіліховський відзначив, що незважаючи на воєнний стан і глобальні виклики, факультет продовжив динамічний розвиток, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті та програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива 2025».

 

  Впродовж року здійснювалась системна робота з оптимізації структури управління, оновлення кадрів, що дозволило поліпшити якість підготовки здобувачів вищої освіти, покращити наукову, методичну та виховну роботу. Наразі нагальне завдання колективу факультету – надалі поліпшувати якість освітньо-виховного і дослідницького процесів, забезпечувати конкурентоспроможність випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника.

 

   У 2023 р. акредитовано з оцінкою «Зразкова» ОПП Ветеринарна медицина (гарант, проф. Грушанська Н.Г.) та ОПП Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (гарант, проф. Шевченко Л.В.). У червні та грудні 2023 р. вперше здійснено заключну атестацію магістрів-випускників за спеціальностей 211 Ветеринарна медицина і 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза та магістрів на базі бакалавру (1,4 роки підготовки) за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина.

   На факультеті, виключно за програмою підготовки ОС «Магістр», навчається 1411 здобувачів. На контрактній основі проходять підготовку 513 (36 %) здобувачів вищої освіти.

 

   Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, у т.ч. 37 (34 %) докторів наук, професорів, 64 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 7 асистентів без наукового ступеня. Для забезпечення навчального процесу ними у 2023 р. видано 2 підручники, 18 навчальних посібників, 26 словників, довідників і брошур, 62 методичних вказівок (у т.ч. близько 10 − англійською мовою).

   Ведеться активна співпраця з радою роботодавців, з клініками і підприємництвами укладено ряд угод про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво.

   До 125-річчя НУБіП на факультеті проведено секцію 3 «Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань Плану відродження України», Міжнародні конференції «Патоморфологія сьогодення», «Єдине здоров’я – цілісний підхід до безпечності харчових продуктів (здобутки, можливості, ризики)» і ряд інших заходів.

 

   На факультеті виконувалось 47 наукових тем, у т.ч. 6 бюджетних, 24 госпдоговірних. Науковцями факультету видано 21 монографію, 3 науково-практичні рекомендації, понад 400 наукових статтей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 171 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародних баз SCOPUS, Web of Science та інших наукометричних баз, отримано 17 патентів і свідоцтв на винаходи.

   На факультеті проходять підготовку 69 аспірантів і 1 докторант; функціонує 4 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2023 р. співробітниками факультету захищено 2 докторської дисертації і 6 дисертацій доктора філософії.

 

   Науково-педагогічні працівники, аспіранти та здобувачі вищої освіти впродовж року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: за програмою ERASMUS + у Вроцлавському природничому університеті, Польща, університеті Ллейда, Іспанія, університеті Леріда, Іспанія, Інституті прикладних наук Вайєнтефан Тріздорф, Німеччина, Університеті Ополе, Польща, Університеті ветеринарної медицини Відня, Австрія; за проектом INTERACT (NAWA) у Вроцлавському природничому університеті, Польща; за програмою UNIgreen+UA у Варшавському університеті наук про життя, Польща; за програмою Вернера Балтеса в Інституті оцінки ризиків, Німеччина.

 

  Здійснені кроки до визнання дипломів у Європейському союзі, у т.ч. впродовж 2023 р. проводилась переадкредитаційна експертиза факультету Міжнародними експертами.

   На факультеті проведені творчі конкурси – Квіз на тему «Пізнай Україну», «Дебют першокурсника», «Пісня першокурсника», Еко квести, «Благодійний збір на потреби Миколаївщини та Херсонщини» та інші. Спільно з випускниками - стейк-холдерами (мережа клінік Зоолюкс) і Сенатом студентської організації факультету започатковані і проводяться студентські благодійні ветеринарні конференції на потреби ЗСУ.

 

   У гуртожитку №6 здійснено капітальний ремонт 26 кімнат із заміною дверей, облаштуванням новими меблями і ортопедичними матрацами, здійснено ремонт кімнати студради.

   Завдяки підтримці ректорату в морфологічному блоці 12 навчального корпусу облаштовано скатний дах площею 1810 м2; проведено ремонт відмосток і водовідведення в блоці Г; наповнено понад 20 – ти експонатами залу музею анатомії «Фауна світу», проведено капітальний ремонт кабінетів кафедри акушерства, створено ННЛ Центр геопросторової ветеринарної епідеміології на кафедрі епізоотології, розпочато формування принципово нової ННЛ Центр біоформологічних технологій на кафедрі анатомії. У нинішньому році колектив факультету залучив на рахунок благодійного фонду «Голосіївська ініціатива − 2025» 279 тис. грн., а також, за рахунок волонтерської діяльності, регулярно надавав допомогу Збройним силам України.

 

  Серед багатьох завдань 2024 року одними із основних є активна перебудова освітнього і наукового процесів відповідно до вимог воєнного стану, органічно поєднувати класичні та віртуальні технології ведення занять, забезпечити наявність міжнародних освітніх програм з отримання подвійних дипломів, здійснювати пошук нових шляхів для постійного покращення матеріально-технічної бази кафедр шляхом придбання лабораторного і клінічного обладнання та приладів, реконструкція стаціонарів та створення кафедр з відповідними клініками за видами тварин, заключення міжнародних грантових досліджень, проходження міжнародної передакредитаційної експертизи та інші.

 

   В обговоренні взяли участь директор НДІ здоров’я тварин Сергій Голопура, завідувачі кафедр Олег Мельник, професори Володимир Духницький, Вікторія Грищенко, Лариса Шевченко, Сергій Гончаров і Марина Галат, голова Сенату студентської організації факультету Марія Хведчук, аспірант 2 року навчання Анна Овчіннікова, заступник голови ради роботодавців Сергій Ничик, начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко, які відзначили, що в цей не простий рік колективом факультету було зроблена величезна робота і чітко окреслені завдання на перспективу.

 

 

 

 

 

   Звіт про діяльність факультету ветеринарної медицини за 2023 рік та завдання на 2024 рік зборами було схвалено одноголосно.

Слава факультету!
Слава Університету !
Слава Україні!

 

Сергій Деркач, Юрій Жук, Тарас Савчук,
заступники декана

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook