Виклики, здобутки 2023 року та перспективи розвитку на 2024 рік: головні тези звіту Олени Ярої на зборах трудового колективу юридичного факультету

20 грудня 2023 року
  2023 рік невблаганно добігає свого завершення, а це означає, що трудовому колективу юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування необхідно ознайомитися із цьогорічними напрацюванням у різних сферах діяльності та виробити стратегічні завдання на наступний 2024 рік.

  19 грудня делегати зборів трудового колективу зібралися в аудиторії, щоб заслухати звіт декана Олени Ярої та поділися враженнями від уміння очільниці організувати роботу факультету. Цьогоріч керівництво університету було представлено в особі Вадима Ткачука, проректора з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку. Традиційно збори розпочала голова профспілкової організації юридичного факультету Юлія Канарик, яка запропонувала кандидатур до президії, оголосила порядок денний і вміло організувала роботу цього заходу.
  Пані декан Олена Яра розпочала свій виступ і вшанування усіх загиблих захисників та мирних жителів у цій жорстокій війні і після хвидли мовчання перейшла до представлення учасникам зборів доповіді про результати діяльності юридичного факультету за 2023 рік.

  У рамках реалізації Програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України «Голосіївська ініціатива – 2025», колектив юридичного факультету провів потужну роботу не лише зі збереження наукового-педагогічного потенціалу, який налічує 43 НПП (11 докторів наук, 29 кандидатів наук, 1 старшого викладача, 2 асистентів, середній вік яких становить 43 роки), а й контингенту студентів. Так, на ОС «Бакалавр» зараховано 222 здобувача, на ОС «Магістр» зараховано 104 здобувача. Загалом контингент здобувачів вищої освіти за двома рівнями факультету складає 974 особи, у тому числі на програмах підготовки бакалаврів 725, магістрів – 249. У міжкафедральній лабораторії на базі МНЛ ВСП «Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» навчається 118 студентів, на базі МНЛ ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» навчається 49 студент.
  Такі показники свідчать про проведення налагодженої профорієнтаційної роботи факультетом. Окрім Днів відкритих дверей, це і заходи-зустрічі у закладах середньої освіти, а також щорічні дві сесії онлайн-вебінарів просвітницького проєкту кафедри теорії та історії держави і права для школярів «Школа знавців права».

  Враховуючи складні умови воєнного стану в Україні освітній процес та іншу діяльність коледжу організовано в змішаному форматі, враховуючи кількість місць в укриттях, з повним дотриманням вимог чинного законодавства. Тому забезпеченість навчального процесу якісними ЕНК становить високий відсоток. Пріоритетним у діяльності і надалі залишається забезпечення сталої безпеки освітнього процесу для здобувачів і працівників закладу, а також всебічна підтримка і допомога Збройним силам України.

  Викликом для правничої освіти стало складання вперше у 2023 році випускниками-магістрами Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. На жаль, цей рік засвідчив недостатню підготовку здобувачів, а тому з 148 здобувачів 24 не подолали поріг. Однак завтра мають другу спробу і факультет вірить у його успішне складання.

  Минулорічна критика, щодо низької публікаційної активності дала свій результат. Науково-педагогічними працівниками у звітний період опубліковано: 27 статей з у науково метричних базах даних WoS та Scopus, 129 статей – у фахових юридичних виданнях, видано 1 підручник, 15 монографій та 8 навчальних посібників. Дані показники свідчать про активну публікаційну активність НПП факультету в порівнянні з попереднім звітнім періодом. У межах роботи з входження наукового періодичного наукового видання факультету «Право. Людина. Довкілля» до міжнародної науко метричної бази SCOPUS підготовлено та видано 4 номери збірника. Факультет висловлює сподівання, що у 2024 році процес входження буде успішно завершено.

  У 2023 році завершується проєкт Еразмус + напрям Жан Моне «Європейське екологічне, кліматичне та енергетичне право». Однак факультетом подано для участі у конкурсі МОН 2 проєкти на загальну суму 1 600 000 грн (наукові керівники – професори Володимир Єрмоленко і Віктор Ладиченко). У рамках міжнародного співробітництва було подано 1 проєкт для участі у конкурсі україно-литовських проектів для реалізації у 2024-2025 р. (науковий керівник – професор Віктор Ладиченко). Однак на факультеті успішно здійснюється 5 ініціативних тем з різних напрямів (наукові керівники – Олена Артеменко, Олексій Піддубний, Інна Горіславська, Світлана Ковальова, Віра Качур).

  В рамках здійснення наукового співробітництва проведено 3 міжнародно-практичні конференції «Екологічне, кліматичне та енергетичне право ЄС: формування, гармонізація та впровадження в Україні», «Продовольча політика та право ЄС та їх імплементація в правову систему України», «Європейські екологічні, кліматичні та енергетичні дослідження в Україні» (кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання приватноправового регулювання в умовах євроінтеграції» (кафедра цивільного та господарського права), XVI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Проблеми юридичної науки очима молодих науковців» (кафедра теорії та історії держави і права).

  Інтенсивна виховна робота зі здобувачами вищої освіти факультету спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, виховання їх на високо гуманістичних ідеях національного патріотизму, здорового способу життя, розвитку духовності та культурно-духовних надбаннях загальнолюдських цінностей, залучення молоді до світової культури, кращого надбання всього людства.
  На юридичному факультеті в період воєнного стану збережено та примножено матеріально-технічну базу навчання, здійснювалися заходи щодо її покращення.

  Це здобутки, якими ми уже вправі тішитися, однак попереду нові завдання, які потребують кропіткої роботи у 2024 році. Зокрема:

  • з метою збільшення контингенту студентів, системно поліпшувати профорієнтаційну роботу, використовуючи традиційні форми та соціальні мережі та розробити дієвий план профорієнтаційної роботи кожної кафедри та НПП з закріпленням освітніх установ;
  • для якісного надання освітніх послуг, продовжити роботу з удосконалення освітнього процесу, шляхом використання новітніх методик, використання інноваційних методів і прийомів навчання. Напрацювати дієвий механізм підготовки здобувачів до ЄДКІ;
  • для підготовки конкурентоспроможного фахівця, налагодити співпрацю з роботодавцями та фахівцями-практиками, сприяти перегляду та обговоренню освітніх програм і приведенням їх до вимог стандартів;
  • підготовка до акредитації освітньої програми Право за ОС «Магістр»;
  • збільшити публікаційну активність в науковометричних базах даних та фахових виданнях та розширити географію публікацій в нашому журналі та посилити публікаційну активність зі здобувачами;
  • звернути увагу видання власних навчальних посібників та підручників;
  • збільшити кількість надходжень до спецфонду за рахунок співпраці з бізнесом, надаючи наукові послуги та проводячи спільні дослідження;
  • забезпечити подання науково-дослідних проектів та грантових заявок до міжнародних організацій та фондів з урахуванням пріоритетних напрямків та потреби відбудови економіки України у післявоєнний період та цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.

  В обговоренні звіту пані декана взяли участь завідувачі кафедр Володимир Єрмоленко (кафедра аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука), Володимир Курило (кафедра адміністративного та фінансового права), Віктор Ладиченко (кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства), доцентка Інна Горіславська (кафедра цивільного та господарського права), асистентки Надія Стасюк (кафедра адміністративного та фінансового права) та Світлана Авраменко (кафедра теорії та історії держави і права).

  Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Ткачук передав вітання та висловив підтримку колективу юридичного факультету від ректора університету Станіслава Ніколаєнка та всього ректорату. Подякував за плідну роботу, активну громадянську позицію, за збільшення контингенту студентів, зупинився на головних викликах для освітянського середовища у 2024 році, пов’язані з реформуванням нашої галузі. Подякував пані декану з ефективне керівництво факультетом, колективу за відданість своїй справі задля розвитку університету і нашої держави, привітав усіх із прийдешніми Новорічними світами і побажав усім міцного здоров’я, успіхів, неодмінної перемоги та добробуту в кожній родині.

  Завершуючи роботу зборів трудового колективу пані декан щиро подякувала усім за одноголосність у схваленні звіту про пророблену роботу у 2024 році. Висловила сподівання на його здатність до швидкого реагування на події, психологічна витривалість, опора на внутрішні інтелектуальні і моральні якості, опанування передовими інформаційно-комунікаційними освітніми засобами, уміння колективу працювати як одне ціле, щоб сформувати нову генерацію правників здатних подолати масштабні суспільні потрясіння, які принесла нам війна. Її завершальними словами: «Дякую кожному члену нашого дружного колективу за роботу, а ректорату за підтримку і розуміння. Вітаю усіх присутніх з прийдешніми святами! Хай Новий рік наблизить нас до спільної мрії мільйонів українців – мирного неба над головою!», – збори завершили свою роботу.

Віра Качур,
завідувачка кафедри теорії та
історії держави і права

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook