Підсумки діяльності колективу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» за 2023 р. та завдання на наступний рік

18 грудня 2023 року
  14 грудня 2023 року у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відбулась конференція трудового колективу, на якій заслухали та обговорили звіт директора, професора Мирона ЖИБАКА про основні результати діяльності інституту за 2023 рік та окреслити перспективи подальшого розвитку на 2024 рік. 
  На конференції були присутні:
 1. Віктор КАПЛУН, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України, доктор технічних наук, професор;
 2. Олександр САНЧЕНКО, начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України, кандидат технічних наук, старший викладач;
 3. Ростислав БОРТНИК, міський голова м. Бережан;
 4. Володимир ПЕТРОВСЬКИЙ, голова Саранчуківської територіальної громади, голова роботодавців факультету економіки і природокористування;
 5. Богдан КУШЛИК, представник компанії «Контінентал Фармерз Груп», член ради роботодавців інституту.
  У своєму звіті очільник освітнього закладу підкреслив, що основна увага в роботі колективу впродовж року була спрямована на реалізацію стратегічного плану розвитку інституту «Голосіївська ініціатива - 2025» в рамках чинного законодавства та нормативно-правового підґрунтя провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти.
 
  Як зазначив Мирон Миколайович протягом останніх років інститут працює в надскладних умовах: спочатку це пандемія коронавірусу, два останніх роки – жорстока російсько-українська війна. Проте навіть у таких реаліях наш заклад зберігає свій статус, демонструючи динаміку розвитку.
  Учасникам освітньому процесу доводиться долати різноманітні труднощі. У тім, незважаючи на ці виклики, колектив вживає невідкладних заходів для розвʼязання нагальних проблем, злагоджену й командну роботу, спрямовану на успіх, на формування сучасного конкурентоспроможного фахівця, на перемогу України. Посилюється міжнародна співпраця, постійно оновлюється матеріально-технічна база й умови проживання в гуртожитку здобувачів освіти, здійснюється активна допомога Збройним Силам України та волонтерська діяльність.
Доповідач підкреслив, що набір у 2023 році склав 100% ліцензійних обсягів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». За звітний період успішно проведено акредитацію трьох освітніх програм «Менеджмент», «Туризм», «Лісове господарство» першого (бакалаврського) та двох освітніх програм «Агроінженерія», «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  У 2023 році проведено 2 міжнародні науково-практичні конференції, інститут виступив співорганізатором 5 міжнародних науково-практичних конференцій, проведено 1 міжнародну та 1 вузівську студентські науково-практичні конференції, 28 наукових, науково-методичних, науково-практичних семінарів та круглих столів. Опубліковано 4 монографії, 99 наукових статей, зокрема у міжнародних виданнях – 7, наукометричних базах даних Scopus, Web of Science – 11, 226 тез доповідей. Згідно програми академічної мобільності ERASMUS+, студенти інституту проходять стажування у Німеччині.
  Для онлайн-комунікації в інституті використовуються платформи CiscoWebex, Zoom, Skype, GoogleMeet, а також активно використовується й асинхронна система дистанційної освіти – платформа «Moodle», на якій розміщено 508 електронних навчальних курсів. 
  Станом на 14 грудня 2023 р. в інституті навчається 2345 здобувачів вищої освіти за 11 спеціальностями ОС «Бакалавр» та 3 спеціальностями ОС «Магістр», що на 676 здобувачів більше порівняно із 2022 роком.
  За звітний період укладено 8 договорів про співпрацю між Інститутом та профільними підприємствами різних форм власності.
  Оновлено ради роботодавців факультетів та інституту. Протягом року залучались провідні фахівці роботодавців для проведення лекційних та практичних занять із здобувачами вищої освіти.
  5 НПП приймали участь у Міжнародних програмах наукового стажування (Польща, Естонія), 4 НПП успішно пройшли міжнародні курси підвищення кваліфікації (Польща).
  Стажування і практична підготовка студентів здійснювалась у 5-х фермерських господарствах Німеччини. На Міжнародному соціально-економічному форумі, організованому Академією прикладних наук в Познані (Польща), наш інститут визнано Лідером року 2023, серед лауреатів нагород.
 Директор наголосив на необхідності урізноманітнення форм і методів профорієнтаційної роботи, недопущення подальшого зменшення контингенту студентів, збільшення кількості вступників до НУБіП України.
  Виховна робота спрямована на національно-патріотичне виховання та формування лідерських якостей студентської молоді. Колективи художньої самодіяльності успішно виступали на міжнародних, всеукраїнських та обласних творчих конкурсах та фестивалях. В закладі активно функціонує студентська рада у напрямку волонтерської діяльності та створення позитивного відпочинку студентів і хорошого настрою. Свою діяльність вони спрямовують на удосконалення навчально-виховного процесу, зростання у студентській молоді соціальності активності та відповідальності, тісно співпрацює з адміністрацією інституту, є учасниками Вчених рад, допомагає в організації різноманітних заходів.
  Мирон Миколайович зазначив, що незважаючи на складні умови, пов’язані з воєнним станом, проведена відповідна робота щодо покращення матеріально-технічної бази інституту:
 • проведено ремонти лабораторій, аудиторій 205п, 210п, 11п, 15п, 301п, 3л, 7л, 107, 203 та місць загального користування у всіх навчальних корпусах інституту;
 • проведено ремонт в гуртожитку №4 блоків, внутрішніх приміщень, замінено вхідні двері на енергозберігаючі;
 • проведено ремонтно-будівельні роботи у спортивному залі;
 • проведено роботи по підготовці енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період, закуплено 200 м³ дров;
 • виготовлено столярні вироби для аудиторій 210 п, 205 п, закуплено меблі та 3 комплекти обладнання питної води для корпусів;
 • проведено технічне обслуговування вогнегасників та закуплено нові;
 • проведено капітальний ремонт навчальної лабораторії електричних машин (3 л) з оновленням лабораторних робочих місць та встановленням електротехнічного обладнання та системи керування. Придбано навчальні спеціалізовані стенди;
 • в лабораторію «Електроустановок і систем електропостачання» придбано «розумний лічильник» - SMART-MAIC D103 для обліку електричної енергії;
 • в лабораторію електроприводу придбано 3-D принтер для моделювання. Розроблено та виготовлено лабораторну установку для дослідження режимів роботи електроталі. Придбано навчальні стенди від компанії «NOARK», а також електротехнічне обладнання, розроблено робототехнічну установку для транспортування легких вантажів;
 • придбано сучасний портативний принтер NIIMBOT D11, а також встановлено LED панелі для освітлення лабораторії;
 • в лабораторії «Теоретичні основи електротехніки» оновлено лабораторні робочі місця, а також придбано спеціалізовані навчальні стенди;
 • в лабораторію «Безпека праці в енергоустановках» придбано сучасний електровимірювальний цифровий прилад UNI-Т UT522;
 • в лабораторії електротехнічних систем електроспоживання розроблено лабораторний стенд для дослідження режимів роботи освітлювальних установок, а також лабораторний стенд для дослідження контактних систем електричних апаратів;
 • для лабораторії «Електроніки та мікросхемотехніки» придбано електротехнічне обладнання, зокрема генератор низькочастотних звукових коливань ГЗ-36А, установку для перевірки параметрів електричної безпеки GPT-715A GW INSTEK, а також паяльну станцію німецького виробництва Weller WD 1M;
 • проведено капітальний ремонт навчального кабінету обліку і аудиту (203) Придбано меблі, навчальні стенди, встановлено телевізор з технологією SMART;
 • придбано навчальні стенди в кабінет економіки підприємства, оновлено лабораторію «Механізації лісових і садово-паркових робіт» спільно з компанією STIHL, створено кабінет «Біології лісу», лабораторію «Логістики в АПК», лабораторію «Мехатронні системи та проектування інноваційних технологій в галузях АПК»;
 • оновлено лабораторію «Грунтознавства з основами геології». Модернізовано обладнання для проведення лабораторних робіт з дисциплін «Безпека праці та екологічне природокористування», «Системи точного землеробства» та «Мехатронні системи та проектування інноваційних технологій в галузях;
 • за звітний період матеріально-технічно оновили навчальні лабораторії, кабінети сучасним комп’ютерним обладнанням, оргтехнікою.

  Значна частина коштів на перечислені роботи отримана із зароблених до спецфонду та за рахунок тісної співпраці з бізнесом та роботодавцями.

  Також очільником закладу проведено детальний аналіз фінансового стану інституту. Слід відзначити, що впродовж звітного періоду вчасно виплачувались обов’язкові платежі до державного бюджету, заробітна плата, стипендія та інші соціальні виплати працівникам та студентам інституту. Частка надходжень спеціального фонду по відношенню до загального фонду склала 1,08 грн. на одну гривню державного фінансування.

  На завершення своєї доповіді Мирон Миколайович висловив вдячність за всебічну підтримку та надання допомоги у звітному періоді у всіх напрямах діяльності нашого навчального закладу, керівництву нашого базового закладу, зокрема ректору Станіславу Миколайовичу; проректорам; відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання; навчальній частині; навчально-методичному відділу; ННІ лісового господарства та іншим структурам університету.
  В обговоренні звіту взяли участь:
 • заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи к.т.н., доц. Степанія БІЛИК;
 • заступник директора з навчально-науково-виробничих питань розвитку та адміністративно-господарської діяльності к.т.н., доц. Петро МАТВІЇШИН;
 • декан агроінженерного факультету к.т.н. доц. Олег ФЛЬОНЦ;
 • завідувач кафедри гуманітарної освіти і туризму к.і.н., доц. Богдан ЛУГОВИЙ;
 • доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики Володимир КАЧУРІВСЬКИЙ

 

 

 

  Доповідачі позитивно оцінили роботу колективу за звітний період. Виступаючі акцентували увагу на постійному підвищенні якості освітнього процесу за фахово-професійними, інформаційно-комунікаційними, дистанційними формами навчання; забезпеченні освітнього процесу новітнім лабораторним обладнанням, матеріалами, програмним забезпеченням; посилення інформаційно-технологічної складової в організації і проведенні занять; залученні роботодавців та провідних фахівців підприємств й організацій до змістового наповнення освітніх програм, проведення занять; підтриманні та зміцненні взаємозв’язків із навчально-науковими інститутами, факультетами і кафедрами базового університету.

  Заступниця голови студентського самоврядування Діана ЛУЖНА зазначила, що студентська рада працює злагоджено та об’єднано разом з відділом гуманітарної освіти та студентських справ, деканатами факультетів та адміністрацією інституту, а також висловила слова вдячності адміністрації закладу за всебічну підтримку та співпрацю.
  Заслухавши звіт директора, до колективу інституту звернувся Олександр САНЧЕНКО, начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання, кандидат технічних наук, який передав вітання від ректора НУБіП України Станіслава НІКОЛАЄНКА, відмітив ґрунтовний аналіз роботи колективу інституту у звіті директора, високо оцінив проведену роботу по оновленню матеріально-технічної бази, позитивно оцінив роботу керівництва за звітний період та висловив слова вдячності за професійну та плідну роботу всьому колективу.
  Ростислав БОРТНИК, міський голова м. Бережани, схвально оцінив роботу колективу закладу, подякував за співпрацю і запевнив колектив у подальшому підтриманні партнерських відносин.
  Володимир ПЕТРОВСЬКИЙ, голова Саранчуківської Територіальної громади, голова роботодавців факультету економіки і природокористування акцентував увагу на значних здобутках інституту та висловив сподівання на подальший тісний контакт виробництва, освіти та науки, запропонувавши для реалізації деякі проєкти.
  Богдан КУШЛИК, представник компанії «Контінентал Фармерз Груп», член ради роботодавців інституту, зазначив, що випускники інституту є конкурентноздатними на ринку праці, відзначив високий рівень підготовки студентів, які проявляють себе тільки з позитивного боку, демонструючи свою відповідальність та фахову підготовку. Від членів ради роботодавців подякував колективу інституту за плідну роботу та громадянську позицію і закликав до подальшої співпраці.
  У підсумку учасники конференції позитивно оцінили роботу трудового колективу під керівництвом директора Мирона ЖИБАКА, схвалили звіт та підтримали перспективи розвитку закладу на 2024 рік.
 
  Основними завданнями на 2024 рік в плані реалізації Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива-2025», Програми розвитку ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» визначено:
 • у першу чергу – це подальша реалізація взаємозв’язків у всіх напрямах діяльності інституту з базовим закладом НУБіП України. Забезпечити об`єднання інститутської спільноти довкола важливих цінностей задля миру та майбутнього розвитку нашої держави, активну її участь у зміцненні країни під час воєнного та післявоєнного періоду. Значно активізувати співпрацю з бізнесом, роботодавцями та органами місцевого самоврядування;
 • збільшити видавництво статей у міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, які мають імпакт-фактор або індекс цитування та входять у наукометричні бази даних Scopus, Web of Science. Здійснювати моніторинг індексу Гірша за версією Scopus та Google Scholar; активізувати залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт кафедр, участі в конкурсах студентських наукових робіт; розширити бази практичного навчання за кордоном та міжнародних стажувань для студентів та науково-педагогічних працівників; забезпечувати неухильне дотримання членами колективу «Етичного кодексу науково-педагогічного працівника»; продовжити наповнення експонатами фондів Музею історії Інституту та Меморіальної кімнати; виготовлення стендів вшанування пам’яті студентів та випускників інституту, які загинули у війні за незалежність української держави; постійно оновлювати матеріально-технічну базу інституту.
 
  Делегатами на звітну конференцію трудового колективу Національного університету біоресурсів і природокористування України одноголосно обрано директора Мирона ЖИБАКА та голову профспілкової організації Володимира ЗАЙЧУКА.
 
  На завершення конференції директор Мирон ЖИБАК від імені колективу подякував старшому викладачу кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Степану АДАМІВУ та всім учасникам ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, які виявили героїзм, самовідданість та мужність у тих екстремальних обставинах, які, ризикуючи здоров’ям, ліквідували наслідки техногенної катастрофи та побажав їм та їхнім родинам міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч з Вами буде людська подяка за Ваші добрі справи.
 

Дякуємо нашим воїнам за те, що ціною свого здоров’я та життя боронять кордони України, захищають її інтереси, твердо тримають позиції і відбивають напади ворогів, щоб ми могли жити у власних домівках та працювати.

 
 
Володимир ЗАЙЧУК,

голова профкому 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook