Ніжинський агротехнічний інститут: Підбиваємо підсумки 2023 року, намічено плани на перспективу!

15 грудня 2023 року
  Традиційно, у дружній університетській родині відбуваються грудневі звіти колективів. У ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» звітна конференція трудового колективу відбулася 15 грудня, на якій директор інституту Василь Лукач підбив підсумки діяльності інституту у 2023 році та основні завдання колективу на 2024 рік.

  Від керівництва університету були присутні: проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, д.е.н., професор, академік Сергій Кваша та декан факультету конструювання та дизайну, к.т.н., доцент Зіновій Ружило. В роботі конференції взяв участь голова ради роботодавців інституту, д.е.н., професор Микола Бутко.

  У своїй доповіді Василь Лукач наголосив, що цей рік для всієї країни став роком викликів і випробувань: збройна агресія російської федерації змінила життя українців. Але ми продовжуємо працювати, жити, творити. Цього року, як ніколи, було здійснено успішний набір студентів: контингент здобувачів зріс в 1,54 рази, ліцензійні обсяги ОС "Бакалавр" і "Магістр" заповнені повністю. Всі освітні програми забезпечені науково-педагогічними працівниками, 90 % з яких мають наукові ступені та вчені звання. Викладачі традиційно проходять стажування та підвищення кваліфікації у нашому університеті.
  Науково-дослідна робота в умовах воєнного стану не зупиняється і носить прикладний характер досліджень. На базі інституту проведено дві міжнародні та дві всеукраїнські конференції, науковцями отримано 7 патентів на корисні моделі, продовжується виконання робіт за госпдоговірними тематиками.
  Пріоритетним напрямом в діяльності інституту є поглиблена практична підготовка майбутнього фахівця. Цьому сприяє навчально-науково-виробничий підрозділ інституту, який досяг належного технологічного рівня і сучасного технічного забезпечення: навчально-виробничі лабораторії рослинництва, тваринництва, переробки с.-г. продукції, технічного і технологічного обслуговування. Такі підходи і напрями роботи відповідають стратегії розвитку інституту.
  Виробничі показники діяльності у цьому році дозволяють успішно завершити фінансовий рік, а також дозволяють проводити подальшу модернізацію і оновлення навчально-лабораторної бази.
  Основними завданнями 2023 року були збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу: проведено євроремонт укриття центрального корпусу, яке в повоєнний період буде використовуватися як студентський простір; розширено і покращено умови у двох укриттях гуртожитків; покращено умови праці співробітників та здійснено оновлення лабораторної бази. На засадах благодійництва отримано меблів на суму 260 тис. грн.
  Амбітною програмою 2023-2025 рр. стало створення соціально-побутових умов в гуртожитку № 2: власними силами здійснено повну заміну водопровідно-каналізаційної системи та електромереж, при цьому придбано матеріалів на суму 394 тис. грн. До кінця року на цілий поверх буде придбано двері та лінолеум на суму 500 тис. грн.
  Але основним завданням колективу залишається забезпечення якості освітнього процесу: освітні програми та навчальні плани спрямовуються на потреби студента. Цьому сприяють постійний моніторинг якості освіти випускників, заміри знань студентів, зрізи базових знань першокурсників. Сповідуємо ідеї студентоцентризму.
  Виховна робота у сьогоднішніх умовах повинна носити національно-патріотичне спрямування: ми знаходимося у прикордонному регіоні, а тому інститут як заклад вищої освіти повинен стати осередком формування суспільно-політичної думки і громадянської позиції. Музейний комплекс інституту як передумова створення навчально-практичного центру з національно-патріотичного виховання завершується облаштуванням Світлиці української державності.
 
  У обговоренні взяли участь декан факультету агротехнологій та економіки Галина Македон і доцент кафедри менеджменту та аграрної економіки Дмитро Власенко, які закцентували увагу на організації освітнього процесу в інституту, деталізували роботу внутрішньої системи якості освіти і вимоги до кадрового забезпечення, зокрема. Належна увага була приділена необхідності систематичного моніторингу дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.
 
  Завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Роман Калініченко закцентував на актуальності міжкафедральних наукових досліджень та розповів, що кафедра зараз працює над створенням енергоінформаційного хаба для популяризації "зелених" технологій.
  Член студентської ради факультету агротехнологій та економіки Яна Андрющенко зосередила увагу на практичній складовій освітнього процесу і поділилась власним досвідом проходження практик з освітньої програми «Агрономія». Вона відзначила, що протягом навчання довелося вирішувати багато прикладних завдань, що робить їх більш конкурентоспроможними при працевлаштуванні.
 
  Заступник директора з навчально-науково-виробничих питань та інноваційно-господарської діяльності Андрій Івановський наголосив, що основною базою практики для наших здобувачів, особливо при проведенні навчальних та виробничих практик є навчально-науково-виробничий підрозділ. Керівництво інституту постійно працює над удосконаленням робочих місць, переглядає навчальні плани та змісти практик з метою надання якісних освітніх послуг здобувачам.
  Доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Анатолій Кушніренко доповів про перспективи грантової діяльності для професорсько-викладацького складу на наступний рік, в першу чергу в сфері енергозбереження та енергоощадності.
 
  Професор кафедри менеджменту та аграрної економіки Анатолій Іванько зазначив, що сьогоднішній захід – це компас, який дозволяє кожному з нас замислитися про особисту участь у формуванні результатів роботи інституту. Він зупинився на питаннях мотивації здобувачів освіти, організації навчання та гурткової роботи і науковій роботі кафедри, зокрема, за госпрозрахунковими темами.
 
  Проректор НУБіП України з науково-педагогічної роботи та розвитку, д.е.н., професор, академік Сергій Кваша наголосив, що мовна комунікація не повинна стати завадою для міжнародної співпраці, тому вивчення англійської мови – пріоритет для кожного. Але водночас не забуваємо, що українська мова – базова цінність нашої держави на всіх рівнях спілкування. Сергій Миколайович зазначив, що головними завданнями закладів освіти залишаються якісний освітній процес, збереження здорового психологічного клімату в колективах, підтримка наших Збройних Сил.
  Декан факультету конструювання та дизайну, к.т.н., доцент Зіновій Ружило підкреслив, що колектив приділяє належну увагу якості освітнього процесу, науковій співпраці, міжнародним грантам, розвитку кадрового потенціалу, та подякував всім за роботу.
  Голова ради роботодавців інституту, д.е.н., професор Микола Бутко зазначив, що Рада роботодавців позитивно оцінює діяльність керівництва інституту і особисто його директора Василя Лукача. Всі напрями діяльності, які Рада роботодавців визначила пріоритетними, за звітний період характеризуються також позитивно. В наступному році, як завжди, беремо на себе зобов'язання у вирішення питань реалізації виробленої продукції та розвитку інституту.
  У результаті наданих пропозицій конференція трудового колективу вважає роботу за 2023 рік задовільною, а звіт схвалила.
  Делегатами для участі в конференції трудового колективу НУБіП України обрано директора Василя Лукача та заступника директора з навчально-науково-виробничих питань та інноваційно-господарської діяльності Андрія Івановського.
 
 
Ірина Демчук, 
заступник директора
з навчально-виховної роботи

  

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook