Триває зимова екземенаціна сесія з дисципліни «Грунтознавство з основами геології».

6 грудня 2023 року

Даний курс дає базові знання про ґрунти, які є ключовими для розробки технологій вирощування сільськогосподарських культур та фундаментальною складовою освітньо-професійної програми за спеціальністю 201 «Агрономія» ‑ агробіологічного факультету НУБіП України.

Наукова дисципліна «Ґрунтознавство з основами геології» викладається на кафедрі Грунтознавства та охорони грунтів імені професора М.К. Шикули, столітня історія якої наповнена значними досягненнями в галузі науки і є невід'ємною частиною академічного досвіду студентів – майбутніх агрономів.

Зміст наукової дисципліни місцить чотири основні модулі, кожен з яких розглядає ключові аспекти грунтознавства і їх вплив на аграрну сферу.

Перший модуль, «Введення у ґрунтознавство», знайомить студентів з історією та концепціями Грунтознавства, включаючи структуру та походження Землі, геологічні процеси, а також ендогенні та екзогенні геологічні явища. Розуміння цих процесів є критично важливим для оцінки формування грунтів та природного ландшафту.

Другий модуль, «Морфологічні ознаки грунтів», зосереджується на морфологічних ознаках, факторах та процесах грунтоутворення, гранулометричному складі грунтів та їх органічній речовині. Ці знання є надзвичайно важливими для розуміння студентами формування та характеристик різних типів грунтів, що є ключовим для ефективного управління сільськогосподарськими землями.

 


Третій модуль розглядає «Фізичні, хімічні та гідрологічні властивості грунтів», де акцент робиться на загальні фізичні та хімічні властивості, їх водний та повітряний режими, а також теплові властивості. Вивчення цих аспектів є критичним для розуміння впливу цих властивостей на рослинництво та аграрний сектор. Лабораторні роботи, що проводилися в рамках курсу, дозволили студентам практично застосовувати теоретичні знання, аналізуючи грунт, визначаючи його гранулометричний склад, показники pH, баланс гумусу. Також особливу увагу приділяли потребам грунтів у вапнуванні та гіпсуванні.


Четвертий модуль - "Грунти природно-кліматичних зон України", акцентує увагу на аналізі трьох ключових зон: Полісся, Степу та Лісостепу, а також гірських місцевостей. Студентами було детально проаналізовано грунти цих територій, розглянуто основні фактори, які сприяли формуванню конкретних типів ґрунтів у кожній з визначених зон. Дослідження включає в себе глибокий аналіз ґрунтових властивостей та структурних особливостей, а також враховує вплив природних та антропогенних факторів на формування ґрунтового покриву в межах визначених територій, а також їх раціональне використання. У підсумку даний модуль сприяє глибшому розумінню географічного розподілу різноманітних ґрунтових утворень в Україні та встановленню зв'язків між кліматичними умовами й формуванням ґрунтів у різних частинах країни.

Важливим завершальним етапом курсу є підготовка матеріалів курсових робіт, тематика яких зосереджена на глибокому аналізі грунтів конкретної області, виробничих характеристик та розробці стратегій для підвищення родючості. Підготовка матеріалів курсової роботи спрямова на інтеграцію теоретичних знань та практичних навичок, отриманих студентами під час вивчення курсу, та їх застосування для вирішення реальних аграрних завдань. У рамках курсової роботи студенти проводять всебічний аналіз грунтів своїх регіонів, включаючи їх класифікацію, морфологічні та фізико-хімічні властивості, а також оцінюють вплив геологічних та кліматичних факторів на формування і стан грунтів. Особлива увага приділялася виявленню проблем, пов'язаних з родючістю, таких як ерозія, засолення, забруднення та інші. Визначним аспектом курсових робіт є розроблення ефективних методів підвищення родючості грунтів, що включає в себе внесення органічних та мінеральних добрив, застосування сучасних технологій обробітку землі, а також методи боротьби з ерозією та іншими викликами. В цілому в ході написання курсової роботи розглядається комплексний підхід до ведення сільського господарства, з акцентом на стале землекористування та збереження екологічного балансу. Це все дозволяє студентам демонструвати свої науково-дослідницькі здібності, сприяє розвитку критичного мислення та навичок прийняття обгрунтованих рішень в сфері грунтознавства. Водночас закладає міцний фундамент для майбутньої професійної кар'єри як кваліфікованих агрономів, здатних ефективно вирішувати питання управління грунтовими ресурсами та підвищення родючості земель.

Окрему цінність в ході викладення курсу «Ґрунтознавство з основами геології» містять лекції професора, доктора сільськогосподарських наук Забалуєва Віктора Олексійовича, в яких він розкриває тему рекультивації земель, що є вкрай актуальним в контексті відновлення українських земель, пошкоджених важкими металами внаслідок  бойових дій. Ці знання стануть надзвичайно корисними в майбутньому, коли агрономам доведеться відновлювати пошкоджені грунти та інтегрувати їх у системи обробки після перемоги України.


Важливу роль у освітньому процесі відіграють проведені лабараторні роботи на чолі з доцентом, кандидатом сільськогосподарських наук Карабач Катериною Сергіївною, які допомогають студентам, розібрати складні теми цікаво із практичним застосуванням матеріалу.

Завдяки лекційним та лабораторним заняттям студентами 2 курсу отримано цінні знання та глибоке розуміння структури та функціонування грунтового покриву, який відіграє незаперечну роль у різних секторах економіки, включаючи сільське, лісове та водне господарство; сформовано розуміння грунту як життєвого середовища для рослин та інших біологічних об'єктів, а також його ролі як ключового ресурсу для сільськогосподарського виробництва; проаналізовано різноманітність грунтів у різних кліматичних зонах та їх важливість у виробництві сільськогосподарських продуктів та підтриманні здорових екосистем. Все це є критично важливим для розвитку знань та навичок, необхідних для майбутніх фахівців, які прагнуть займатися сільським господарством на професійному рівні.

Отже, курс «Ґрунтознавство з основами геології» забезпечує студентів необхідними засобами для розуміння та вирішення сучасних викликів у цих галузях, формуванням компетентності майбутніх агрономів, надаючи їм необхідні знання та навички для ефективного управління грунтовими ресурсами в сучасних аграрних та екологічних умовах.

Вище викладене дає підстави висловлити велику подяку професору Забалуєву Віктору Олексійовичу за натхненні та інформативні лекції, глибокі знання, захопленість предметом та здатність передати студентам власні практичні навички та досвід, які допомогають не тільки засвоїти матеріал, а й знайти у ньому інтерес та натхнення. Щира подяка доценту, кандидату сільськогосподарських наук Карабач Катерині Сергіївні за змістовні лабораторні роботи, терпимість та невтомну відданість. Ваша праця є важливою частиною ефективного та якісного освітнього процесу, джерелом натхнення для майбутніх фахівців. Ви зробили наш факультет особливим місцем для навчання та розвитку.

 

 

З повагою,

Максим Середюк

студент 2 курсу агробіологічного факультету

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook