Успішний захист постерних презентацій здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»

18 листопада 2023 року

 

14 листопада 2023 року на засіданні кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського відбулася постерна презентація результатів досліджень, у рамках тем магістерських кваліфікаційних робіт, здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання. Представлення наукових здобутків у формі постеру є одним із обов’язкових етапів у процесі підготовки здобувачів, що претендують на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр», вимогою до організації підготовки і захисту магістерських кваліфікаційних робіт відповідно до норм Положення про підготовку магістрів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Положення про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи у НУБіП України, графіка освітнього процесу в університеті.
Представлення результатів досліджень проходило у змішаному (очно-дистанційному) форматі у навчально-науково-виробничій лабораторії «Кабінет менеджменту» кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського з використанням сучасних технічних засобів унаочнення (інтерактивний дисплей тощо).
 
 

   З вітальним словом до здобувачів вищої освіти – майбутніх магістрів з менеджменту звернулася завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського професор Тетяна Балановська. Гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» Ольга Гогуля повідомила про порядок та регламент проходження процедури попереднього захисту.

Предметом активного дискусійного обговорення стали різноаспектні питання управління, які розглядалися в контексті тем традиційного, інноваційного та неординарного характеру: «Управління розвитком персоналу організації» (Віталій Бондар); «Управління маркетинговою діяльністю підприємства» (Олександр Бондар); «Формування системи управління в підприємстві» (Каріна Волокіткіна); «Використання соціально-психологічних методів менеджменту в підприємстві» (Анастасія Горпиняк); «Управління конкурентоспроможністю підприємства» (Андрій Дітківський); «Формування стратегії розвитку підприємства» (Анастасія Лисич); «Управління людськими ресурсами підприємства» (Вікторія Приходько); «Управління фінансовими ресурсами в підприємстві» (Вадім Філіпов); «Управління командною взаємодією в колективі підприємства» (Вадим Чижов); «Системи управління товарною політикою підприємства» (Владислав Старанов).

 
Присутні на засіданні науково-педагогічні працівники кафедри, у тому числі наукові керівники магістерських кваліфікаційних робіт, заступник начальника навчального відділу з магістерських програм Олена Колеснікова високо оцінили результати проведених досліджень, відмітили актуальність, індивідуальний характер, змістовність доповідей, обґрунтованість висновків, високий рівень теоретичної підготовки магістрів, сформованість у них управлінських компетентностей, висловили зауваження та побажання, які суттєво не вплинуть на зміст виконаних робіт, але покращать їх і дозволять здобувачам ступеня вищої освіти «Магістр» підвищити бал під час захисту на засіданні Екзаменаційної комісії.
 

 

Серед представлених результатів дослідження особливий інтерес учасників засідання викликали роботи Тараса Фалько «Мотивація проєктних команд в сільськогосподарському підприємстві», Владислава Старанова «Системи управління товарною політикою підприємства», Вікторії Приходько «Управління людськими ресурсами підприємства».
 
 
 
Підводячи підсумки обговорення постерних презентацій і, відповідно, доповідей здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» за результатами проведених досліджень, науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського дійшли загального висновку, що магістерські кваліфікаційні роботи студентів можна рекомендувати до захисту на засіданн Екзаменаційної комісії.

 

Дякуємо студентам за цікаві доповіді! Бажаємо всім успіхів та здоров’я, успішного захисту, достойно продемонструвати наукові здобутки на засіданні екзаменаційної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського
Ольга Гогуля

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook