Успішний захист магістерських робіт на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології

17 листопада 2023 року
  З 13 по 16 листопада 2023 року на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології захищали кваліфікаційні роботи магістри 2 року навчання спеціальностей 101 «Екологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 202 «Захист та карантин рослин». 

   108 студентів денної форми навчання та  26 заочної успішно виконали всі етапи — це попередній захист робіт на кафедрі, перевірка на наявність плагіату, апробаційна участь у студентських наукових конференціях, участь у загальноуніверситетській постерній конференції — підійшовши до завершального етапу, а саме отримання освітнього ступеня «Магістр». Слід зазначити, що протягом навчального періоду зі студентами активно працювали наукові керівники, які підтримували звʼязок та систематично проводили консультації із теоретичних питань, збору й аналізу інформації пов’язаної з написанням магістерських робіт.

  З 13 по 16 листопада відбувався захист магістерських робіт спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» за освітніми програмами «Захист рослин», «Карантин рослин». Захист робіт пройшов для 38 студентів денної та 8 заочної форм навчання. До складу комісії увійшли: голова комісії — гарант освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» ОС «Бакалавр», доктор сільськогосподарських наук, доцент Мирослав Піковський, члени комісії — гарант освітньо-професійної програми «Захист рослин» ОС «Магістр», доктор сільськогосподарських наук, професор Микола Доля, гарант освітньо-професійної програми «Карантин рослин» ОС «Магістр», кандидат сільськогосподарських наук, доцент Оксана Сикало, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Ярослав Лікар, секретар комісії — кандидат сільськогосподарських наук, доцент Леся Бондарева.

  Комісія відзначила студента Романа Шевчука, який виконав роботу на тему «Заходи захисту кукурудзи від західного кукурудзяного жука», науковий керівник к.с.-г.н., доцент Оксана Сикало. Метою дослідження Романа було: дослідження засобів захисту кукурудзи від західного кукурудзяного жука, визначення шкідливості західного кукурудзяного жука на кукурудзу, дослідження поширення західного кукурудзяного жука на території України.

 

 

  Роман Шевчук зазначив, що необхідно проводити систематичний моніторинг посівів кукурудзи за допомогою ґрунтових розкопок та феромонних пасток для своєчасного виявлення ЗКЖ та проведення своєчасних фітосанітарних заходів. Він підкреслив, що найсильніше шкода від кукурудзяного жука проявлена на полях де відсутня сівозміна. За беззмінного вирощування кукурудзи щільність популяції даного карантинного організму сильно зростає. Тому, один з найбільш ефективних агротехнічних заходів боротьби з діабротикою є сівозміна.

 

  13-15 листопада відбувся захист магістерських робіт 101 «Екологія» за освітніми програмами «Екологічний контроль та аудит», «Екологія та охорона навколишнього середовища». Захист робіт пройшов для 37 студентів денної та 20 заочної форм навчання. До складу комісії увійшли: голова комісії  завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Алла Клепко, члени комісії  — доцент, кандидат сільськогосподарських наук, гарант освітньо-професійної програми «Екологічний контроль та аудит» ОС «Магістр» Марина Ладика, професор, гарант освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» ОС «Магістр» Віталій Гайченко, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Валерія Бондарь, секретар комісії — старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук Ганна Сербенюк.

  Комісія відзначила студентку Дарію Кустовську, яка виконала роботу на тему «Антропогенне навантаження на басейн річки Тетерів», науковий керівник к.с.-г.н., доцент Марина Ладика. З кожним роком стрімко зростає урбанізованість навколишнього середовища, а разом з нею збільшується антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище, і в першу чергу через це страждають водні об'єкти, зокрема річки. Тема роботи є актуальною, адже в результаті навантаження порушуються водний режим та здатність до самовідновлення, знижується біорізноманіття та біопродуктивність, зменшуються запаси питної води, збільшується вірогідність захворювання населення. Основними забруднювачами річок є: сільське господарство (використання великої кількості агрохімікатів, отрутохімікатів, які проникають у товщу ґрунту і потрапляють у підземні води), комунальне господарство (скидання неочищених стічних вод, які містять шкідливі речовини, патогенні мікроорганізми тощо), підприємства (потрапляння у воду важких металів, радіонуклідів) тощо.

 

  Також важливим питанням сьогодення є збройна агресія РФ проти України. Війна впливає не тільки несе загрозу та шкоду життю та здоров'ю населенню, а ще й на навколишнє природне середовище. Зважаючи на той факт, що на початку повномасштабного вторгнення була окупована північна частина досліджуваного басейну річки Тетерів, наслідки відчуваються вже й зараз. Підриви мостів, знищення нафтобаз, знищення військової техніки, детонація вибухонебезпечних речовин несуть за собою пряму шкоду для всього навколишнього середовища, в тому числі й для річки Тетерів.

  Річка Тетерів відіграє важливу роль у формуванні економіки Житомирської і Київської областей, тому через це має значний антропогенний вплив. За результатами досліджень Дарії екологічний стан басейну річки Тетерів є «поганим», обумовлений радіоактивним забрудненням території, значним сільськогосподарським освоєнням, нераціональним використанням водних ресурсів та їх забрудненням, військовими діями, які тут відбувалися.

 

   13-15 листопада відбувся захист магістерських робіт спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», за освітньою програмою «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». Захист робіт пройшов для 28 студентів денної та 8 заочної форм навчання. До складу комісії увійшли: голова комісії — завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, доктор біологічних наук, професор Світлана Прилуцька, члени комісії — доктор сільськогосподарських наук, професор, гарант освітньо-професійної програми «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» ОС «Магістр» Микола Лісовий, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, кандидат біологічних наук, доцент Олена Кваско, кандидат біологічних наук, доцент Тетяна Ткаченко, секретар комісії — доцент, кандидат сільськогосподарських наук Наталія Нестерова.

   Роботу комісії з вітальним словом відкрила декан факультету, професор Юлія Коломієць, яка щиро побажала студентам успішного захисту дипломних робіт, наполегливості та сміливості, а комісії − плідної, легкої роботи.

 

   Захист робіт відбувався у формі дискусії між здобувачами та членами комісії й науковими керівниками магістерських робіт. В ході захисту робіт, члени комісії відзначили студентку ОПП «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» Єлизавету Сокіл, яка представила дипломну роботу на тему «Мікроклональне розмноження промислово цінних ягідних культур», науковий керівник к.б.н., доцент Олена Кваско. Метою її роботи була оптимізація умов отримання асептичних рослин ожини та їх мікроклонального розмноження. Дипломна робота виконувалася в навчально-науковій лабораторії біотехнології та клітинної інженерії. Практична значущість роботи полягала в розробленні рекомендацій щодо ефективного мікроклонального розмноження рослин ожини з отриманням великої кількості посадкового матеріалу.

 

    Голови екзаменаційних комісій всіх спеціальностей факультету зазначили, що всі претенденти на присвоєння ОС «Магістр» зі спеціальності чудово справилися з поставленими завданнями, продемонстрували професіоналізм, високий рівень представлених робіт, володіння науковими знаннями, надавали логічні й обґрунтовані відповіді, показали свій інтелектуальний та професійний розвиток під час навчання в університеті. Кожен автор підтвердив актуальність проведених досліджень, показав різноманіття й оригінальність практичних елементів роботи. У процесі виникали цікаві, жваві обговорення, проте всі учасники дискусій одноголосно підкреслили, що результати наукових досліджень можна сміливо реалізовувати в провідних аграрних підприємствах України.  

   Бажаємо магістрам факультету захисту рослин, біотехнологій та екології з легкістю досягати поставлених цілей, бути успішними, продуктивними, ідейними та не втрачати креативне мислення!

 

Наталія Батрак

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook