Відкриті лекції осіннього семестру на факультеті ветеринарної медицини прочитані в повному обсязі

8 листопада 2023 року
ФВМ НУБіП України
  На факультеті ветеринарної медицини завершився насичений цикл відкритих лекцій, запланованих на осінній семестр. На виконання наказу ректора «Про підвищення якості навчання в НУБіП України» від 08.06.2023 р. № 581, та згідно затвердженого графіку проведення відкритих лекційних занять на факультеті ветеринарної медицини на осінній семестр 2023-2024 н.р. було заплановано та проведено 19 відкритих лекцій. В жовтні були прочитані 8 з них.

  11 жовтня 2023 року доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, кандидат ветеринарних наук Козловська Ганна Володимирівна прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія» для студентів 2 курсу ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Патогенні коки». Лекція відбулася у дистанційному форматі на платформі Zoom Meetings.

   6 жовтня 2023 року доцент кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка, кандидат ветеринарних наук Лісова Вікторія Вікторівна прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Патологічна морфологія і судова ветеринарна медицина» для студентів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Морфологія порушень кровообігу, лімфообігу і вмісту тканинної рідини». Лекція відбулася у дистанційному форматі на платформі Zoom Meetings.

   17 жовтня 2023 року професор кафедри терапії і клінічної діагностики, доктор ветеринарних наук Шарандак Павло Васильович прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Internal diseases of animals» для студентів 5 курсу 10 групи ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Diseases caused by metabolic disorders. Classification, distribution, features of the course and diagnosis. Ketosis.». Лекція відбулася у дистанційному форматі на платформі Zoom Meetings.

   18 жовтня 2023 року доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, кандидат ветеринарних наук Мазур Валерій Миколайович прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для студентів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Статевий цикл самиць». Лекція відбулася у дистанційному форматі на платформі Zoom Meetings.

   19 жовтня 2023 року доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого, кандидат ветеринарних наук Криворучко Дмитро Іванович прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Фізіологія тварин» для студентів 2 курсу ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Фізіологія вищої нервової діяльності». Лекція відбулася у дистанційному форматі на платформі Zoom Meetings.

   25 жовтня 2023 року доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, доктор ветеринарних наук Деркач Ірина Михайлівна прочитала відкриту лекцію з дисципліни «Ветеринарна фармакологія» для студентів 3 курсу ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» на тему:«Проносні та жовчогінні лікарські засоби. Гіркоти». Лекція відбулась у дистанційному форматі на платформі Сіsco Webeх Meeting.

   27 жовтня 2023 року старший викладач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. М. Ф. Гулого, кандидат ветеринарних наук Журенко Віталій Васильович прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Фізіологія с/г тварин» для студентів 2 курсу ОС «Бакалавр» спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» на тему «Фізіологія головного мозку». Лекція відбулась в очному форматі, в аудиторії 45, навчального корпусу №1.

 

   31 жовтня 2023 року доцент кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин, кандидат ветеринарних наук Лакатош Віктор Михайлович прочитав відкриту лекцію з дисципліни «Репродуктологія тварин» для студентів 6 курсу ОС «Магістр» спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» на тему «Актуальні питання відтворення собак і котів в Україні. Статевий цикл, вагітність і роди». Лекція відбулася у дистанційному форматі на платформі Zoom Meetings.

   Згідно положення, перед лекціями викладачі подали оголошення про тему, місце та час проведення лекції: https://nubip.edu.ua/node/134962 https://nubip.edu.ua/node/134536 https://nubip.edu.ua/node/135287 https://nubip.edu.ua/node/135287 https://nubip.edu.ua/node/135810 https://nubip.edu.ua/node/136305.

   Після лекції відбулося обговорення результатів на засіданнях кафедри та оприлюднено результати на сайті НУБіП України. https://nubip.edu.ua/node/6042 https://nubip.edu.ua/node/135724 https://nubip.edu.ua/node/135656 https://nubip.edu.ua/node/136000 https://nubip.edu.ua/node/135999 https://nubip.edu.ua/node/136476 https://nubip.edu.ua/node/136541.

 

   Лекції оцінювала комісія, куди входили завідувачі кафедр: кандидат ветеринарних наук, доцент Володимир Мельник; кандидат ветеринарних наук, доцент Олександр Вальчук; доктор ветеринарних наук, професор Віктор Томчук, доктор ветеринарних наук, професор Олег Мельник, доктор ветеринарних наук, професор Микола Малюк, доктор ветеринарних наук, професор Наталія Грушанська, заступники декана ФВМ доцент Сергій Деркач, доцент Юрій Жук, доцент Тарас Савчук; відповідальна від ФВМ для здійснення контролю за якістю знань, доцент Наталія Бойко.
   Середній бал якості проведення відкритих лекцій комісія за 100-бальною шкалою оцінила в межах 96,22 – 99,25 балів. Лекції були прочитані на високому науково-методичному рівні.

   Студенти також високо оцінили відкриті лекції викладачів, 46,9-50 балів із 50. Студенти приймали активну участь в обговоренні лекцій, виставляли бали за проведену лекцію і вносили пропозиції щодо їх покращення.

 

 

 

 

 

  

   

 

   Всі анкети (студентів і викладачів) були вчасно проаналізовані та передані до навчальної частини.

Сергій Деркач,
заступник декана ФВМ

Наталія Бойко,
відповідальна від ФВМ для здійснення контролю
за якістю знань, доцент

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook