Експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

7 листопада 2023, 14:32

    Підготовка наукових кадрів є важливим елементом діяльності закладу вищої освіти. Національний університет біоресурсів і природокористування України та факультет тваринництва та водних біоресурсів мають власні традиції та наукові школи і славляться своїми вченими. Аспіранти факультету під керівництвом наукових керівників активно проводять дослідження, беруть участь в наукових конференціях та готують власні дисертаційні роботи.

    31 жовтня 2023 року на засіданні наукової ради Науково-дослідного інституту технологій та якості продукції тваринництва було здійснено експертизу дисертації аспіранта кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Якубця Тараса Васильовича на тему «Ефективність використання селекційно-генетичних методів для підвищення продуктивності кролів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Бочков Василь Миколайович.

     У своїх доповіді здобувач коротко ознайомив членів наукової ради та експертів з актуальністю теми досліджень, методикою їх проведення та основними результатами роботи, висновками та пропозиціями виробництву.

    За результатами проведених досліджень отримано нові дані щодо продуктивності, показників відтворення кролів прабатьківських і батьківських форм кросу. Розширено і доповнено теоретичні дані щодо закономірностей росту кролиць у постембріональний період онтогенезу. Доведено вплив самців прабатьківської форми на ріст і продуктивність кролематок материнської форми кросу. Вперше обґрунтовано використання самців батьківської лінії материнської форми кросу з різним ваговим індексом для отримання високопродуктивних кролематок материнської форми кросу. Доповнено теоретичну базу знань щодо селекційно-генетичних параметрів популяції кролів. Одержано нові науково обґрунтовані дані ефективності використання самців різних генотипів у якості батьківської форми кросу для отримання кроленят фінального гібриду.

   Потому слово було надано експертам – доктору сільськогосподарських наук, професору Гончаренку Ігорю Володимировичу та кандидату сільськогосподарських наук, доценту Уманець Руслані Миколаївні. Експерти, здійснивши глибокий аналіз дисертаційної роботи здобувача, зазначили, що дисертація Тараса Якубця присвячена актуальним питанням селекції та розведення кролів, має наукову новизну та практичну цінність і може бути рекомендована до прилюдного захисту в разові спеціалізованій вченій раді.

    Науковий керівник, доцент Бочков Василь Миколайович, у своєму виступі відзначив, що здобувач повністю виконав освітню складову програми підготовки, самостійно здійснив усі наукові дослідження, охарактеризував здобувача, як сумлінну, працелюбну і професійну людину.

    В обговоренні доповіді здобувача Якубця Т.В. виступили доктор сільськогосподарських наук, професор Повозніков Микола Гаврилович, доктор сільськогосподарських наук, професор Рубан Сергій Юрійович, доктор сільськогосподарських наук, кандидат ветеринарних наук, доцент, декан факультету тваринництва та водних біоресурсів Кононенко Руслан Володимирович, професор Лихач Анна Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор Вовк Надія Іллівна. Усі спікери відзначили високий рівень теоретичної і практичної підготовки здобувача та надали позитивні відгуки щодо поданої дисертації.

   У результаті, наукова рада НДІ технологій та якості продукції тваринництва рекомендувала дисертацію Тараса Якубця до розгляду на разовій спеціалізованій вченій раді. Рішення було прийнято одноголосно.

Секретар наукової ради,
Тетяна Голубєва

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook