Завершилась виробнича практика магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит»)

3 листопада 2023 року
 
   Виробнича практика з фаху є невід’ємною складовою освітнього процесу в Університеті та посідає центральне місце у підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Студент магістратури в період практики завершує навчальний процес в університеті, закріплює теоретичні знання безпосередньо у суб’єкта господарювання, набуває практичних навичок і досвіду організації облікових робіт, проведення внутрішнього контролю/аудиту, прийняття управлінських рішень за результатами оцінки діяльності, перевіряє свої наукові припущення, які в нього склалися в період навчання.
     Сучасний фахівець з обліку і оподаткування – це не лише фахівець з бухгалтерського обліку, а одночасно – бухгалтер-фінансист, бухгалтер-юрист, бухгалтер-менеджер, бухгалтер-аналітик. Випускник університету може своєю практичною роботою та вмінням орієнтуватися у ринковому середовищі, допомогти суб’єкту господарювання досягти фінансової стабільності та економічного зростання.
       Основними завданнями проходження практики є:
  • ознайомлення з діяльністю суб’єктів господарювання, що є базою виробничої практики з фаху;
  • здобуття навичок самостійної практичної діяльності з обраної спеціальності;
  • самостійне виконання завдань керівника практики з відповідних питань;
  • отримання нових знань, умінь і навичок під час виконання конкретних практичних завдань;
  • закріплення теоретичних знань, отриманих з дисциплін: «Організація бухгалтерського обліку», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Внутрішній, зовнішній контроль та управління ризиками», «Електронний документообіг» тощо;
  • визначення напрямків вдосконалення за об’єктом дослідження по магістерській кваліфікаційній роботі.
    У відповідності до робочого навчального плану та наказів ректора «Про організацію практичного навчання студентів у другому семестрі 2022/2023 навчального року» від 24.01.2023 р. № 40, «Про направлення на виробничу практику» від 08.06.2023 р. № 988 «С», у період з 10 липня до 27 жовтня 2023 р. здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит») другого року підготовки проходили виробничу практику з фаху на базі підприємств різної форми власності.
     Перед початком виробничої практики з фаху гарант магістерської програми к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування Тамара Гуренко разом із в.о.завідувача кафедри к.е.н., доц. Володимиром Литвиненком та керівниками практики провели детальний інструктаж щодо алгоритму проходження практики в умовах воєнного стану, обговорили ключові питання написання і оформлення звіту за результатами практичної підготовки.
     30 та 31 жовтня 2023 р. на кафедрі обліку та оподаткування відбувся захист звітів за результатами виробничої практики з фаху.
     Під час захисту здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит») другого року підготовки презентували свої результати теоретико-прикладних досліджень, сформованих у процесі виконання основних пунктів програми виробничої практики з фаху, акцентуючи при цьому увагу на пропозиціях щодо вирішення актуальних питань за темами майбутніх магістерських кваліфікаційних робіт.
 
   Голова комісії ‑ доцент кафедри обліку та оподаткування Тетяна Слєсар та члени комісії – доценти кафедри Оксана Ганяйло, Оксана Данілочкіна та Світлана Дерев’янко,заслухавши представлені звіти й оцінивши презентативний матеріал, задали уточнюючі запитання. 
 
    Своїми відповідями на запитання, участю у обговоренні дискусійних питань здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (ОП «Облік і аудит») другого року підготовки засвідчили достатній рівень теоретичних знань і практичної підготовки. Студенти довели наявність професійних умінь і навичок з фаху «Облік і оподаткування» для прийняття самостійних управлінських рішень, здатність вирішувати проблеми, пов'язані із управлінням сучасними організаціями в реальних соціально-економічних умовах. Проходження практики дало можливість поглибити професійні компетентності, необхідні для успішної роботи за обраним фахом.
 
      Атмосфера довіри, доброзичливості з боку НПП кафедри, додавала завзяття магістрам наполегливо, з ентузіазмом захищати звіти та ділитись досвідом проходження виробничої практики, висловлювати свої побажання та бачення щодо покращення діяльності підприємств.
    Члени комісії позитивно оцінили результати проходження виробничої практики з фаху і, відповідно, звіти як такі, що містять обґрунтовані висновки відповідно до визначених завдань та окресленої мети. В результаті всі студенти отримали незамінний досвід впровадження на практиці теоретичних знань.
      Бажаємо всім мирного неба та успіхів в написанні та захисті магістерської кваліфікаційної роботи!

Світлана Дерев’янко,
доцент кафедри обліку та оподаткування

 
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook