ХХІV Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки»

24 жовтня 2023 року
  17-19 жовтня 2023 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбулася ХХІМіжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвячена 123-й річниці з дня народження видатного вченого у галузі землеробської механіки академіка ВАСГНІЛ, УААН України, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора, лауреата найвищої нагороди в галузі механізації та електрифікації сільського господарства – Золотої медалі імені академіка Горячкіна В.П. – Петра Мефодійовича Василенка і 125-й річниці кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. академіка П.М. Василенка.
 
  В роботі конференції взяли участь представники навчальних закладів та науково-дослідних інститутів. Серед них академіки і член-кореспонденти НААН України, доктори і кандидати наук, професори і доценти, наукові співробітники, а також молоді науковці, аспіранти та студенти.
  Конференція проходила в очному та дистанційному режимі. Модерував конференцію доктор технічних наук, професор, декан механіко-технологічного факультету НУБіП України Вячеслав Вячеславович Братішко.
 
  За дорученням академіка НАПН України і НААН України, ректора НУБіП України Станіслава Миколайовича Ніколаєнка – відкрив конференцію та привітав її учасників проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, доктор сільськогосподарських наук, професор Кондратюк Вадим Миколайович. У вступному слові вінвідзначив визначні досягненнях академіка Петра Мефодійовича Василенка, який зробив вагомий внесок у розробку наукових основ землеробської механіки, використання фундаментального математичного апарату при розробці сільськогосподарської техніки, підготовці та вихованні інженерних та наукових кадрів. Його наукові праці опубліковані в Болгарії, Словаччині, Румунії, Франції, Китаї, цитуються в США. У книзі «700 біографій найвидатніших людей планети цього століття», чиї персональні наукові розробки, гуманітарні ідеї або політична діяльність значно вплинули на розвиток світової цивілізації, виданій Американським Біографічним Інститутом (АВІ), ім’я академіка Василенка Петра Мефодійовича стоїть поряд з іменами багатьох видатних вчених.
  Також Вадим Миколайович Кондратюк привітав колектив кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. академіка П.М. Василенка із 125-річним ювілеєм, відзначив роль та місце кафедри у підготовці інженерних і наукових кадрів агропромислового виробництва та побажав плідної роботи учасникам конференції.
 
  Дмитро Григорович Войтюк, к.т.н., професор, член-кореспондент НААН України, учень академіка П.М. Василенка у доповіді «Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. академіка П.М. Василенка 125 років у лідерах агроінженерної науки в Україні» розкрив шлях розвитку кафедри від її заснування до сьогодення.
  Згідно затвердженого 08.06.1898 року «Положення про Київський політехнічний інститут Імператора Олександра ІІ» у параграфі 1 зазначено, що заклад надає технічну освіту із поміж інших дисциплін на сільськогосподарському відділенні для цього викладається предмет: механіка в пристосуванні до сільського господарства. Згідно з параграфом 3 цього документу для задоволення його потреб створювалось дві кафедри: механіка теоретична і прикладна механіка.
  Кафедра прикладної механіки вела підготовку спеціалістів по машинознавству і машинах, а також інженерів-механіків по використанню цієї техніки. Директор КПІ професор В. Л. Кирпичов 16.05.1899 р. запросив, по переведенню з Харківського технологічного інституту, на посаду виконувача обов’язків екстраординарного професора кафедри з 01.09.1899 р. К.Г. Шіндлера для викладання курсу механіки на сільськогосподарському відділенні і спеціального курсу з сільськогосподарського машинобудування на механічному відділенні. Після рішення спільного засідання сільськогосподарського та хімічного відділень КПІ 18.03.1900 року, а потім Ради інституту про відкриття Станції по випробуванню землеробних машин і знарядь, К.Г. Шіндлера призначають її завідувачем. Створення на сільськогосподарському відділенні в 1900 році вказаної станції забезпечило викладання дисципліни «Сільськогосподарські машини і знаряддя», а кафедра одержала назву «Сільськогосподарського машинобудування та машинознавства».
  Ці адміністративні акти: «Положення про Київський політехнічний інститут Імператора Олександра ІІ» від 08.06.1898 р., «Статут Київського Політехнічного Інституту імператора Олександра ІІ», рішення Ради інституту від 18.03.1900 р. «Про відкриття Станції по випробуванню землеробських машин і знарядь» послужило підставою для урядових структур, науковців та істориків вважати, що теперішня кафедра сільськогосподарських машин імені академіка П.М. Василенка і машиновипробувальна справа започатковані в 1898 році.
 
  У доповіді «Політичні аспекти розвитку агропромислового комплексу України» Голова Верхової Ради України (1994-1998 рр., 2006-2007 рр.), випускник факультету механізації сільського господарства 1965 р. (УСГА) – Олександр Олександрович Мороз навів аналіз розвитку агропромислового комплексу України та наголосив на сучасних його проблемах.
 
 
  Президент Аграрної Конфедерації, випускник факультету механізації сільського господарства УСГА Леонід Петрович Козаченко в доповіді «Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні» навів аналіз сучасного стану сільськогосподарського машинобудування та наголосив на перспективах його розвитку.
 
  Валерій Васильович Адамчук, д.т.н., професор, академік НААН України (Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України) в доповіді «Енергетична стратегія розвитку агропромислового виробництва України» зупинився на енергетичній складовій агропромислового виробництва в Україні та продемонстрував стратегію розвитку для України.
 
  Володимир Трохимович Надикто, д.т.н., професор, член-кореспондент НААН України (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного) дистанційно в доповіді «Агрегатування як розділ землеробської механіки» зазначив проблеми в комплектуванні машино-тракторних агрегатів для умов України.
 
 
  Віктор Анатолійович Вергунов, д.с.-г.н., академік НААН України (директор Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки) в доповіді «Історичні аспекти становлення кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка у перші 20 років існування» розкрив історію становлення кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка, що викликало у слухачів велику зацікавленість.
 
  Володимир Іванович Кравчук, д.т.н., професор, академік НААН України, директор УМІ АПІ в доповіді «Агроінженерія: аспекти сучасних досліджень» наголосив на проблематиці та напрямах сучасних досліджень в агроінженерії.
 
  В доповіді «Особливості транспортування частинки похилим шнеком» Сергій Федорович Пилипака, д.т.н., професор (НУБіП України) проаналізував теоретичні дослідження руху елементарної частинки похилим шнеком та зауважив на параметрах та умовах його роботи. 
  Учасники конференції вшанували пам’ять академіка Петра Мефодійовича Василенка123-річнцю від дня його народження і поклали квіти біля бюста на Алеї Слави НУБіП України та меморіальної дошки на 7-му навчальному корпусі, де працював Петро Мефодійович і розміщена кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
 
  Учасники конференції ознайомилися і навчальною базою механіко-технологічного факультету і особливо з навчальними лабораторіями кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
 
  Велику зацікавленість в учасників конференції викликало відвідування музею кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
  Наступним була робота секцій конференції:
  1. Стан та перспективи розвитку сучасної землеробської механіки.
  2. Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва.
  3. Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для тваринництва.
  4. Смарт-технології машиновикористання, інженерний менеджмент, технічний сервіс.
  5. Транспортні технології та логістика.
  6. Історія аграрної освіти і науки.
 
  Учасники конференції відзначили високий рівень її організації та проведення, дякували оргкомітету, професору, член-кореспонденту НААН України Войтюку Дмитру Григоровичу за його наполегливу, невтомну працю в популяризації наукового доробку академіка Петра Мефодійовича Василенка і кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка.
 
 
Д.Г. Войтюк,
професор кафедри сільськогосподарських машин
та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка
Ю.О. Гуменюк,
завідувач кафедри сільськогосподарських машин
та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка
М.С. Волянський,
доцент кафедри сільськогосподарських машин

та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook