Засідання навчально-методичної комісії механіко-технологічного факультету

22 вересня 2023 року
    Підготовка оновленого положення, про навчально-методичну комісію факультету, розгляд робочих програм практичного навчання здобувачів другого рівня вищої освіти, координація проведення відкритих лекцій, в поточному семестрі, обговорення вирівнювального інтенсиву навчання студентів магістратури, які вступили, з інших спеціальностей та аналіз навчальної літератури, підготовленої до видання – поле дії засідання навчально-методичної комісії механіко-технологічного факультету, яке відбулося 20 вересня 2023 року.

    Основні позиції оновленого положення про навчально-методичну комісію факультету, містять аспекти, як освітньої, так і виховної роботи. Комісія і в подальшому, буде розглядати результати успішності студентів, контролювати дотримання графіку освітнього процесу, аналізувати дані проміжної атестації здобувачів вищої освіти, створювати умови, для покращення методики викладання нормативних і вибіркових дисциплін та проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, читання лекцій, організації практик і стажування здобувачів вищої освіти, розроблення рекомендацій, щодо впровадження інноваційних форм і методів викладання, обміну досвідом педагогічної роботи, організації ефективного зв’язку із загально-освітніми закладами та іншими органами освіти.
   Робочі програми практичного навчання студентів магістратури, освітньо-професійної програми «Агроінженерія», потребують доповнення завдань на практику, за всіма вибірковими блоками дисциплін. Також, існує необхідність створення окремої робочої програми, для практичного навчання студентів, освітньо-наукової програми «Агроінженерія». Комісія зобов’язується, в короткі терміни, на основі робочої програми практики, для ОПП «Агроінженерія», доповнити та сформувати нову робочу програму, для практичного навчання студентів ОНП «Агроінженерія».
   Комісія продовжує неухильно контролювати якість проведення відкритих лекцій. В поточному семестрі, залишаються сім запланованих занять. Результати попередніх відкритих занять вказують, на належний рівень підготовки викладачів та майстерність викладання навчального матеріалу, як в очному, так і в дистанційному форматах.

   Особливої уваги комісії потребував розгляд силабусів і робочих програм дисциплін осінньої школи, сформованих, під умови грантового проєкту Данського технічного університету, ініціативи EIT HEI «Розбудова інноваційного потенціалу вищої освіти». Для вказаних умов, механіко-технологічний факультет представляє робочі програми навчання шести дисциплін: «Біоенергетичні системи в аграрному виробництві», «Проєктування машин і обладнання в біоенергетиці», «Енергоекологічна оцінка проєктних рішень», «Проєктування біотехнологічних процесів», «Мехатроніка для розбудови інноваційного потенціалу вищої освіти», «Інженерний менеджмент». Після ретельного розгляду матеріалів, навчально-методична комісія рекомендувала робочі програми, для затвердження, на засіданні вченої ради механіко-технологічного факультету.
   На засіданні розглянуті методичні рекомендації «Охорона праці в агроінженерії (лабораторний практикум)», для студентів магістратури, спеціальності «Агроінженерія», за авторством доцентів кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві, Войналовича О.В. та Мотрича М.М. Також, розглянуті методичні вказівки, для виконання практичних робіт, з дисципліни «Організація транспортного забезпечення сільських територій», за авторством доцента кафедри транспортних технологій та засобів у АПК, Бондарєва С.І. Обидві методичні розробки отримали позитивне рішення комісії та рекомендації, для затвердження, на засіданні вченої ради факультету.


Ігор Сівак, голова навчально-методичної комісії,
заступник декана механіко-технологічного факультету

 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook