Інноваційні підходи до проектування технологічних процесів у рослинництві

21 вересня 2023 року
Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають впровадження нових агротехнологій, перехід до ресурсозберігаючого виробництва, використання новітніх сортів і гібридів рослин, добрив, засобів захисту рослин, сучасної техніки, технологій обробітку ґрунту. Впровадження нових технологій в рослинництві сприятиме відновленню родючості ґрунтів та покращення його агрофізичних властивостей, сповна реалізувати генетичних потенціал продуктивності сучасних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та ефективно використовувати природні ресурси.
У зв’язку з цим науково-педагогічні працівники кафедри рослинництва з метою покращення практичної підготовки фахівців у галузі рослинництва запросили прочитати лекцію та поділитися власним успішним досвідом впровадження інновацій головного технолога з рослинництва агрохолдингу «Агрейн», аспіранта кафедри рослинництва Корнієнка Тараса Миколайовича.
 
Довідково. «Агрейн» - агрогрупа, яка займається вирощуванням і зберіганням зернових і олійних культур, а також тваринництвом. Регіони діяльності: Житомирська, Харківська, Чернігівська, Одеська та Черкаська області. Земельний банк – 110 тис. га. Основними культурами для «Агрейна» є пшениця, кукурудза, ячмінь, ріпак, соняшник та соя. Структура сівозміни поділена на два клина: під озимі відведено 44%, ярі – 56%.
 
У своїй презентації Тарас Миколайович ознайомив студентів з особливостями проектування інноваційних технологічних процесів у рослинництві з урахуванням зонального розміщення підприємства, розміру земельного банку, біокліматичного потенціалу та матеріально-ресурсного його забезпечення.
Зокрема, доповідач наголосив, що створення систем глобального супутникового позиціювання послугувало поштовхом до впровадження точного (координатного) рослинництва, основні принципи якого зумовлено застосуванням високотехнологічного обладнання для визначення місця перебування та керування мобільними сільськогосподарськими агрегатами в просторі, оцінювання різних параметрів рослин і ґрунту, вибіркового застосування засобів захисту рослин і добрив і диференційованого обробітку на різних ділянках поля.
Пан Тарас відмітив, що у структурних підрозділах агрохолдингу, точне рослинництво комплексно впроваджується на 10% усієї ріллі, а окремі його елементи покривають 20%. Хоча застосування інноваційних технологій в агросекторі на початку потребує певних інвестицій, вони швидко себе виправдовують, зменшуючи затрати часу й робочої сили. 
Серед актуальних для України технологічних інновацій, на думку представника агрохолдингу, також доцільно виокремити застосування ресурсоощадних технологій ґрунтообробітку (no-till, mini-till, strip-till, verti-till), що здатні підвищити ефективність виробництва. Втім, кожна із цих систем має свої переваги й недоліки. Тож, вибираючи якусь для практичного застосування модель, слід передусім ураховувати особливості поля – за механічним складом і рівнем гумусу; за природною щільністю ґрунту та його рівнем структурності; за рельєфом; за кількістю опадів та сумою температур за рік – із розбивкою по порах року і місяцях; по технічному забезпеченню; по рівню інтенсивності технологій вирощування; виходячи із сівозміни; врахувати біологічні особливості вирощуваних культур.  Застосування технології змінної норми висіву насіння дає можливість точно розрахувати густоту росту рослин по полю залежно від родючості ґрунту, запасів вологи й рельєфу. Сівалки із системою диференційованого висіву збільшують норму висіву на продуктивніших ділянках і зменшують там, де рослини ростуть гірше. 
 Студенти уважно слухали лектора, приймали активну участь в обговоренні дискусійних питань і наприкінці побажали найскорішої Перемоги Україні.
 

 

Завідувач кафедри рослинництва, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України
Каленська С.М.,
доцент кафедри рослинництва Мокрієнко В.А.
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook