Атестація аспірантів факультету землевпорядкування

1 вересня 2023 року
факультет землевпорядкування
   31 серпня 2023 року на факультеті землевпорядкування відбулася чергова зустріч з аспірантами. Молоді науковці прозвітували про результати за всіма напрямами – роботою над дисертаційним дослідженням, виконанням освітньої складової, підготовкою наукових публікацій і науковою активністю та іншими здобутками.

  Гарант освітньої програми, професор Андрій Мартин, ознайомив учасників із наказом ректора НУБіП України № 697 від 19 липня 2023 року «Щодо проведення атестації аспірантів та здобувачів всіх років навчання» та нагадав етапи виконання дисертаційного дослідження аспірантів та критерії, за яким здійснюється атестація здобувачів.

  На факультеті землевпорядкування для атестації аспірантів і здобувачів затверджено атестаційну комісію до складу якої, увійшли декан факультету, професор Тарас Євсюков, завідувач кафедри землевпорядного проектування, професор Андрій Мартин, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, професор Ольга Дорош і доцент кафедри землевпорядного проектування Людмила Гунько.
  Розпочали атестацію із заслуховування виконаної роботи здобувачем Олегом Качановським (науковий керівник Мартин А.Г.), який ознайомив присутніх з власним доробком.
  Аспірант вечірньої форми навчання Богдан Баранцов звітував про другий рік роботи, про підготовлені статті і тези. Разом з тим, він зазначив, що останні зміни у земельному законодавстві, суттєво вплинули на концепцію роботи, адже із законодавства вилучена норма втрат за вилучення земель із сільськогосподарського використання.

   Роман Гуменяк (науковий керівник Євсюков Т.О.) зазначив, що перший рік навчання в аспірантурі не пройшло дарма. Складено іспити, подано до друку наукову статтю, опубліковано тези, завершується робота над першим розділом дисертаційного дослідження. В Олексія Куценка (науковий керівник Євсюков Т.О.) робота виконується за планом. Опрацьовано наукову літературу, брав участь у двох конференціях за результатами опубліковано тези доповідей та одна стаття у фаховому виданні, працює над теоретичним розділом. Сергій Замлинський (науковий керівник Гунько Л.А.), аспірант першого року навчання, склав усі іспити та заліки, опубліковано стаття і тези доповідей у зарубіжних виданнях. Сергій Петриченко (науковий керівник Бутенко Є.В.) також склав усі іспити та заліки, опублікував 7 тез доповідей та одну статтю у фаховому виданні, активно працює над написанням першого розділу. Олександр Замлинський (науковий керівник Мединська Н.В.), працює над завершенням написання першого розділу дисертації. Врахував зауваження, що отримав на попередній атестації аспірантів щодо відсутності публікацій, та публікував дві статті у фахових виданнях в співавторстві та одну одноосібну статтю за темою дисертаційного дослідження. 

   Андрій Синєуцький (науковий керівник Мартин А.Г.) навчається в аспірантурі чотири місяці, тому результати відповідні – затверджено тему, складено і затверджено індивідуальний навчальний план, поставлені завдання. Однак, юний науковець взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції до 125-річчя НУБіП України «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу» підготовлено тези. Така ж ситуація і в аспірантів, які вступили до аспірантури у 2023 році – Ігоря Тітенка (науковий керівник Гунько Л.А.), Олександра Ракші (науковий керівник Євсюков Т.О.), Олександа Ковальчука (науковий керівник Власенко Т.О.) та Віктора Подлєгаєва (науковий керівник Цвях О.М.).
  У Олександра Берези (науковий керівник Новаковська І.О.), аспіранта першого року навчання, опубліковано тези доповідей та одна стаття у фаховому виданні. Ростислав Буценко (науковий керівник Карпук А.І.), веде активну роботу над завершенням другого розділу дисертації, а також опублікував 6 наукових статей у фахових виданнях та декілька тез доповідей з теми дослідження. Іван Жила (науковий керівник Опенько І.А.) успішно склав іспити, затверджено тему дисертаційного дослідження, має декілька публікацій, в тому числі у виданні, які індексуються наукометричній базі Scopus.

   Яніна Степчук (науковий керівник Опенько І.А.) має ряд публікацій у фахових виданнях України та одну в міжнародному, що індексуються наукометричній базі Scopus, а також опубліковано 4 монографії у співавторстві. Склала всі іспити та заліки, які передбачені освітньою складовою.
 Анастасія Городнича (науковий керівник Опенько І.А.) проходить міжнародне стажування у Варшавському університеті природничих наук, що спрямоване на підвищення професійної компетенції і кваліфікації молодого науковця. Має дві опубліковані фахові статті та тези конференції. Завершує роботу над другим розділом дисертації. Освітню складову успішно здано.

  Оксана Гюлтекін (науковий керівник Мединська Н.В.) успішно здала освітню складову, активно проводить дослідження, незважаючи на перший рік навчання, має 7 фахових статей, 6 тез доповідей. Дисертаційне дослідження подано на перевірку науковому керівникові.
  Аспіранти Тетяна Кравчук (науковий керівник Купріянчик І.П.), Олег Юсипенко (науковий керівник Дорош О.С.), Валерій Ляшинський (науковий керівник Гунко Л.А.) завершили написання дисертаційного дослідження, представили результати на фаховому семінарі в червні 2023 року та готуються до захисту.

   У результаті обговорення, всі учасники атестаційної комісії прийшли до висновку, що аспірантами за період навчання приділено належну увагу науковій роботі, а основні положення і висновки опубліковані у наукових фахових виданнях України, статтях у наукових періодичних виданнях інших держав, тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях; аспірантами успішно виконано індивідуальні плани роботи.

Людмила Гунько,
доцент кафедри землевпорядного проектування

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook