Студенти 1 курсу спеціальності «Професійна освіта» у співпраці з педагогами

2 вересня 2023 року
Історичний поступ, суспільні зміни, вимоги ринку праці диктують вимоги до постаті сучасного фахівця у різних галузях та змінюють підходи до його характеристики: розширюється список обов’язків, зміщуються акценти, на перше місце виходять soft skills (м’які навички), що, у свою чергу, диктує появу нових освітніх підходів до навчання, до процесу підготовки фахівця. Педагог завжди має відповідати вимогам сучасної епохи, її викликам та тенденціям, щоб покоління, які зростають, отримали відповідні навички, сформували відповідні компетентності, отримали ґрунтовні знання.

Саме тому головне завдання сучасного закладу освіти – підготувати успішного фахівця, здатного конкурувати на сучасному ринку праці. Національний університет біоресурсів і природокористування України пропонує велику кількість освітніх програм, навчальних планів, дисциплін вільного вибору студента, які сприятимуть його розвитку і становленню як фахівця нової генерації.

Метою освітнього компонента «Історія української державності», яку нині почали вивчати першокурсники спеціальності 015.37 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» є формування історико-культурної, державницької свідомості особистості, у якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний і духовний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між надбанням минулого і сучасного, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна. Лекційні та семінарські заняття з дисципліни, де лектором є доктор педагогічних наук, доцент Руслан Сопівник, здобувачі освіти оволодівають основами методики історичного дослідження, зокрема, ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології; виробляють навички наукової роботи з історико-культурними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою; здобувають навички і вміння, соціально-гуманітарні компетенції, необхідні для практичної діяльності фахівця агрономічної галузі.

Питання формування, розвитку та удосконалення необхідних для цього професійних і надпрофесійних навичок - у центрі уваги курсу «Вступ до спеціальності», який викладається студентам першого курсу спеціальності Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) кандидатом педагогічних наук, доцентом Олегом Єреськом. З кожним заняттям у ході емоційних аргументованих дискусій студенти переконуються у правильному виборі спеціальності, адже переважна частина надпрофесійних навичок інших спеціальностей (наприклад, ефективна взаємодія з іншими людьми, гнучкість, робоча етика, вміння знаходити підхід до людей, переконувати, зберігати позитивне ставлення, вирішувати проблеми, встановлювати взаємовідносини, працювати в команді, слухати й розуміти співрозмовника, проводити переговори, презентації, вести дискусії тощо) є нічим іншим, як професійними навичками педагога. І саме ці навички, на думку дослідників ринку праці, дають найбільші переваги його учасникам.

Соціальні мережі впевнено увійшли в наше життя та стали неодмінною складовою бізнес-стратегії для багатьох компаній. Важко уявити бренд, у якого немає профілю в Instagram, та й TikTok більшість опановують надзвичайно швидкими темпами. Щоб впевнено конкурувати на ринку праці, студенти спеціальності «Професійна освіта» почали активно опановувати нову дисципліну «SMM-менеджмент в освіті», оскільки вдала SMM-стратегія стала невід’ємною запорукою успіху багатьох аграрних підприємств та вдалою платформою для побудови особистого бренду освітян.

На заняттях з цієї нової дисципліни, яку творчо та креативно викладає доктор філософії, старший викладач кафедри педагогіки Надія Діра, студенти досліджують питання індивідуального підходу до кожної соціальної мережі у професійному просуванні; алгоритм створення коротких відео та вірусного контенту; основи акумулювання навколо бренду лояльної аудиторію та правила регулярного постингу; особливості роботи з інструментами соціальних платформ: AR-фільтрами, чат-ботами тощо.

Бакалаври першого курсу спеціальності «Професійна освіта» приступили до вивчення дисципліни «Загальна та професійна педагогіка», адже фундаментальна підготовка значно розширює професійний кругозір майбутнього педагога, дозволяє цілісно бачити будь-яку освітню проблему, знаходити шляхи її оптимального вирішення. Викладач – кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Виговська.

Сучасний педагог, як і фахівець будь-якої іншої галузі, має бути гнучким, демонструвати готовність постійно вчитись, пізнавати нове, адекватно реагувати на виклики сьогодення та ринку праці, адже світ дуже мінливий. Творчі семінари, вдало організовані обговорення поставлених питань, цікавий візуальний матеріал зацікавлюють студентів, спонукають до самостійних теоретичних висновків.

Ось так, цікаво і творчо, креативно і емоційно почався новий навчальний рік для науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та для студентів нового набору, які усвідомлено та виважено підійшли до вибору спеціальності 015.37 «Професійна освіта» на шляху до втілення у життя власної мети – стати висококласним, конкурентоспроможним на ринку праці фахівцем, аби надалі працювати на благо і процвітання рідної держави.

 

Лідія Чередник,
доцент кафедри педагогіки

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook