Конструктивний діалог журналістів-однодумців (розширене засідання кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України)

30 серпня 2023 року
НУБіП України

     29 серпня 2023 року відбулося чергове розширене засідання кафедри журналістики та мовної комунікації. У його роботі взяли участь відомі в науково-журналістських колах учені – завідувач кафедри журналістики, реклами та піару Житомирського державного університету імені І. Франка Валерій Башманівський, завідувач кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі Алла Зленко, а також здобувачі освіти спеціальності «Журналістика Національного університету біоресурсів і природокористування України – магістрантка Наталія Адамчук, представники студентського самоврядування Алла Майборода та Оксана Горенко.

Основана проблема, навколо якої велася конструктивна й ефективна розмова, – обговорення конкретних пропозицій щодо покращення реалізації ОП «Журналістика» (гарант Марина Навальна), зокрема потреба вдосконалення навчання, викладання, активізації актуальних наукових досліджень у межах ОП «Журналістика» другого магістерського рівня освіти в контексті інтернаціоналізації діяльності ЗВО, обмін досвідом, організація і реалізація спільних міжнародних проєктів.

Гарант ОП «Журналістика» професор Марина Навальна чітко й системно схарактеризувала найсутніші завдання і розкрила найближчі перспективи щодо підготовки кваліфікованого журналіста, які зумовлені не лише модернізацією національного та світового освітнього процесу, а й викликами часу, соціальними чинниками, передусім воєнною ситуацією в Україні. Закцентувано, зокрема, на важливості неформальної освіти і творчого використання її можливостей, на потребі мотивування студентів до саморозвитку та грамотного формування індивідуальної освітньої траєкторії. Завідувачка кафедри звернулася до групи забезпечення з проханням підготувати до початку навчального року перелік курсів на різних на платформах, які б відповідали спеціальності «Журналістика» й могли бути перезараховані.

Валерій Башманівський ініціював об’єднання творчих зусиль для написання спільних грантових заявок, запропонував активніше розвивати внутрішню мобільність, запросив здобувачів магістерського рівня для проходження практики та проведення спільних наукових досліджень.


Алла Зленко наголосила на активнішому залученні здобувачів до програми «Відкритий університет», проведенні спільних видів навчальної діяльності та майстеркласів, і від зарубіжних партнерів також.

Світлана Харченко, професор кафедри, звернула увагу на те, що магістерська програма системно й послідовно розвивається завдяки зусиллям гаранта й групи забезпечення ОП, а з-поміж першочергових завдань виокремила залучення здобувачів освіти до участі в проєктах, реалізованих у дистанційному форматі, активізацію й оновлення відповідно до потреб натеперішнього дня міжнародного обміну студентами та викладачами, який на магістерському рівні складно здійснювати нині з низки причин (короткий термін навчання, здобувачі шукають можливості для працевлаштування або стажування тощо).

Тетяна Семашко, професор кафедри, вирізнила такий аспект діяльності, як залучення здобувачів освітньої програми до міжнародного контексту наукових здобутків із предметної галузі (ОП «Журналістика), до участі в міжнародних професійних конкурсах, медіакомунікаційних проєктах, які підвищують рівень професійної майстерності, привертають увагу потенційних роботодавців, сприяють напрацюванню портфоліо здобувачів вищої освіти, а ще – і це найзнаковіше – впливають на якість навчання, поліпшують її. Запропонувано керівникам наукових кваліфікаційних робіт підготувати спільні публікації зі здобувачами – і до міжнародних наукових видань також.

   

Алла Майборода та Оксана Горенко подякували колективові кафедри за високу технологію навчання, за створення достойних умов для саморозвитку майбутніх журналістів, ознайомлення з реаліями і стратегіями програм мобільності та обміну студентами (ERASMUS+), з реальними перспективами участі в різних міжнародних проєктах. Здобувачі освіти запропонували створити окрему рубрику на сайті кафедри, де вміщуватиметься інформація про конкретні міжнародні програм та проєкти, міжнародні конференції, конкурси тощо.

Конструктивно-креативний діалог, учасниками якого є викладачі журналістських дисциплін та здобувачі освіти Києва, Житомира, Переяслава, сприятиме успішному розв’язанню винятково актуальних проблем, що їх обговорено на черговому розширеному засіданні кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, стане важливим кроком на шляху успішної реалізації в цьому закладі освіти ОП «Журналістика».

Микола Степаненко,
професор кафедри журналістики та мовної комунікації
 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook