Удосконалення журналістської майстерності на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України

30 серпня 2023 року
НУБіП України

    14 серпня 2023 року стартувала виробнича (переддипломна) практика магістрів спеціальності «Журналістика». Відповідно до закону «Про вищу освіту» практична підготовка магістрів – виробнича (переддипломна) практика – є необхідним складником формування фахівця у закладах вищої освіти і повинна забезпечити набуття студентами практичних професійних навичок та досвіду науково-практичної діяльності, необхідної для роботи за профілем набутої спеціальності.

Виробничу (переддипломну) практику студенти спеціальності 061 «Журналістика» рівня вищої освіти «Магістр» проходять на виробничих базах практики згідно з підписаними угодами про співпрацю між НУБіП України та базою практики. Національний університет біоресурсів і природокористування України забезпечує майбутніх журналістів обширом баз практик. Тільки в рідній alma mater студенти можуть розвивати свою журналістську майстерність на базі прес-центру університету, редакції газети «Університетський кур’єр», редакційно-видавничого відділу, медіалабораторії, фотостудії, у структурних підрозділах університету, що уможливлює різноманіття напрямів удосконалення журналістського фаху.


Базою для проходження практики Анастасія Вегнер  – студентка 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Журналістика» – обрала редакційно-видавничий відділ НУБіП України. Сьогодні Анастасія ділиться своїми враженнями від перших днів перебування на практиці.


- Цьогоріч я обрала для проходження виробничої (переддипломної) практики рідні стіни НУБіП України, а саме – редакційно-видавничий відділ університету. Відділ забезпечує підготовку та видання наукової та навчально-методичної літератури, виготовлення інформаційно-наочної та іншої друкарської продукції, необхідної для навчально-виховного процесу та внутрішніх потреб університету.

- Моє перебування на практиці розпочалось із знайомства зі структурою бази практики і її складників; із сутністю, функціями і посадовими обов’язками працівників у різних підрозділах; з редакційною політикою відділу; з загальними принципами та внутрішнім порядком роботи кожного з напрямків роботи відділу; режимом роботи установи тощо.

      

- На сьогодні я виконую конкретні практичні творчі та виробничо-технологічні завдання: спробувала себе у виготовленні друкованої продукції, дизайні та макетуванні, оформленні та верстці матеріалів, що є матеріальним втіленням моєї мрії – стати справжнім журналістом. Попереду ще півтора місяці практики, які дадуть мені можливість удосконалити свої знання, краще зрозуміти предметну сферу професійної діяльності журналіста, проявити творчу ініціативу, навчитися розкривати найактуальніші сторони життя за допомогою сучасних інформаційних технологій і працювати у команді.

Практика здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності «Журналістика» передбачає безперервність і послідовність її проведення для формування достатнього рівня практичних компетентностей студентів відповідно до запланованих результатів підготовки. Заразом студенти-практиканти підтримують тісний зв’язок із своїми науковими керівниками та працюють над остаточним варіантом кваліфікаційної магістерської роботи, що є окремим складником практики.

Тетяна Семашко, керівник практики, професор
кафедри журналістики та мовної комунікації;
Анастасія Вегнер, здобувачка освітнього ступеня «Магістр»
спеціальності «Журналістика»


 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook