Лісівництво, як мистецтво та інструмент ефективного, невиснажливого та наближеного до природи ведення лісового господарства

23 липня 2023 року
м.Київ

З 10-21 липня студенти другого (скорочений термін навчання) та третього курсів ННІ лісового і садово-паркового господарства пройшли двотижневу навчальну практику з дисципліни "Лісівництво". Місцем практики було обрано лісові насадження ВП НУБіП України Боярська ЛДС та НПП «Голосіївський». Під час виконання поставлених завдань студенти мали змогу закріпити теоретичні знання про природу лісу, способи його поновлення, рубки головного користування та рубки формування і оздоровлення лісів, а також набути необхідні практичні вміння та навички щодо організації та проведення лісогосподарських робіт, які є невід’ємною частиною ведення лісового господарства у лісах України. Планування та керівництво навчальної практики здійснювали доценти кафедри лісівництва Вячеслав ЛЕВЧЕНКО та Василь ГУМЕНЮК.

Рис. 1. Доцент Вячеслав ЛЕВЧЕНКО спільно зі студентами здійснюють лісотипологічний опис 
ділянок лісу, які відрізняються за рельєфом, зволоженістю і багатством ґрунту,
лісівничо-таксаційними показниками та компонентами лісу
 

Під час практики студенти навчалися розрізняти вікові етапи розвитку лісу, компоненти лісового насадження та складати лісівницький опис лісової ділянки. На зовнішній і внутрішній частині лісового масиву класифікували узлісся та оцінювали їх позитивний або негативний вплив на ліс. У стиглому деревостані встановлювали елементи горизонтальної будови лісостану (галявини, вікна, проміжки між кронами). У сосновому 25-ти річному насадженні студенти навчалися класифікувати дерева за їх ростом та розвитком з віднесенням кожного дерева до відповідного класу Г. Крафта, що має важливе значення для проведення рубок догляду у лісових насадженнях.

Рис. 2. Під час обговорення методичних підходів щодо оцінки диференціації дерев
в насадженні за їх ростом та розвитком
 

Для певних ділянок лісу, які відрізняються за рельєфом, зволоженістю і багатством ґрунту, лісівничо-таксаційними показниками деревостану, живим надґрунтовим покривом, підліском, підростом визначали тип лісорослинних умов (едатоп) та тип лісу. Паралельно з типологічним описом на лісових ділянках збирали рослини-індикатори типів лісорослинних умов для гербарію. Приємною нагодою для студентів була можливість поласувати дикорослими ягодами малини, костяниці, ірги круглолистої, чорниці та брусниці.

  
Рис. 3. Студенти збирають для гербарію рослини-індикатори основних типів
лісорослинних умов Боярської ЛДС

У лісовому насадженні та на зрубі з наявністю природного насіннєвого поновлення лісу студенти закладали пробні площі для обліку природного лісопоновлення окомірним методом, методом облікових площадок і стрічкових проб.
 

  
Рис. 4. Оцінка кількісних та якісних показників під час обліку природного лісопоновлення різними
методами дозволяє виявити їх точність та особливості застосування 


У соснових молодняках студенти здійснювали відбір дерев під рубку освітлення або прочищення, порівнювали стан лісової ділянки до рубки та після проведення рубки (на пробній площі) і надавали лісівницьку оцінку, а також проводили обмір заготовленої лісопродукції на пробній площі та заповнювали акт відведення ділянки в рубку. Для стиглого лісового насадження студенти навчалися вибирати і обґрунтовувати найдоцільніший спосіб рубки головного користування та проєктувати для вибраного способу відповідні організаційно-технічні показники. Після цього студенти виконували прив’язку лісової ділянки до квартальної мережі, здійснювали комплекс підготовчих робіт щодо відведення лісової ділянки під проведення суцільнолісосічної рубки та складали відповідну документацію. Особливий акцент під час практики був на проведенні не суцільних способів рубок головного користування або наближеному до природи лісівництві, що в результаті дозволяє зберегти лісове середовище, яке формується десятиліттями. 

  
Рис. 5. Під час відведення лісової ділянки під рубку освітлення студенти здійснюють комплекс
підготовчих робіт, що включають визначення точних меж ділянки, закладання пробної площі,
розчищення візирних ліній, бусольна зйомка й прив'язка ділянки та ін. 


У соснових жердняках студенти навчалися здійснювати відбір дерев під проріджування з одночасним визначенням для кожного дерева категорії технічної придатності (ділове, напівділове, дров’яне) та його занесенням до перелікової відомості. З метою встановлення розряду висот, студенти здійснювали відбір модельних дерев рівномірно по площі ділянки.

  
Рис. 6. Відведення ділянки під рубку проріджування: студенти визначають для
кожного дерева категорії технічної придатності
 

У лісових насадженнях пошкоджених шкідливими комахами та уражених хворобами студенти здійснювали відбір дерев під вибіркову санітарну рубку з одночасним визначенням для кожного дерева категорії стану дерев (дуже ослаблені, відмираючі, свіжий сухостій, старий сухостій), категорії технічної придатності (ділове, напівділове, дров’яне) та його занесенням до нумераційної відомості.

З метою ознайомлення студентів з особливостями проведення деяких лісогосподарських заходів в рекреаційно-оздоровчих, захисних, а також лісах природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення, що регламентуються чинним законодавством, спільно з представниками Національного природного парку "Голосіївський" було організовано зустріч на якій студенти познайомилися з колективом та керівництвом парку, дізналися про організаційну структуру, охоронні заходи та специфіку роботи, порядок погодження й отримання дозвільних документів на санітарні та інші лісівничі заходи, що здійснюються на землях природно-заповідного фонду. Також студенти поцікавилися щодо перспектив співпраці та можливості проведення спільних науково-дослідних робіт, заходів з покращення екологічної освіти громадян і звичайно написання бакалаврських та магістерських кваліфікаційних робіт в лісах НПП "Голосіївський".


Рис. 7. Представник відділу еколого-освітньої роботи НПП "Голосіївський" Сергій ХАРА
знайомить студентів з особливостями роботи та проведення лісівничих заходів на території Нацпарку


Висловлюємо щиру подяку керівництву та колективу ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» та НПП «Голосіївський» за сприяння у проведенні навчальної практики з Лісівництва у лісових насадженнях відповідних лісокористувачів.

 

Доценти кафедри лісівництва
ННІ лісового і садово-паркового господарства
Вячеслав ЛЕВЧЕНКО та Василь ГУМЕНЮК

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook