Виробнича практика як шлях до професійного зростання здобувачів ОП «Облік і аудит»

14 липня 2023 року
    Освітньою програмою «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» при підготовці здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачено проходження виробничої практики з фінансового обліку. Завдяки стейкхолдерам кафедри обліку та оподаткування економічного факультету забезпечується тісна інтеграція навчального процесу з виробництвом при підготовці майбутніх фахівців з обліку, аудиту й оподаткування. Цьогоріч суб’єкти господарювання України різних організаційно-правових форм з різноманітними видами діяльності (зважаючи на особливість освітньої програми, з пріоритетним орієнтиром на аграрну сферу) забезпечують студентам-третьокурсникам ОП «Облік і аудит» можливості удосконалити свої практичні навички й набути певний досвід практичної роботи за фахом. Ми поцікавилися в студентів-практикантів їх першими враженнями від наданих їм можливостей професійного розвитку.
     Альона Пихтіна закріплює та поглиблює теоретичні й практичні знання з фінансового обліку в ТОВ «А.Т.К» (м. Київ). Це вертикально інтегрована аграрна компанія, яка працює за чотирма напрямами: насінництво (сучасний насіннєвий завод виробництва CIMBRIA UNIGRAIN A/S (Данія)); овочівництво (комплекс зі зберігання овочів, побудований за європейськими стандартами); рослинництво (вирощування кукурудзи, сої, пшениці, ріпаку та ячменю); зберігання зерна (сучасний елеватор) з виробництва насіння, вирощування зернових, олійних культур і овочів в Україні. Альона з гордістю повідомляє: «Я займаюсь первинним обліком, випискою довіреностей, аналізом усієї документації на підприємстві. Крім того, є відповідальною за розрахунки з контрагентами, звірку з ними у випадку наявності заборгованості, організацію документообігу з реалізації. Допомагаючи в операціях працівникам, вищих за посадою, «набиваю руку» на практичній роботі. При цьому починаю чітко усвідомлювати головні цілі діяльності підприємства, стаю частиною команди. І всіляко допомагає мені у цьому головний бухгалтер Андрій Васильєв». Маємо зауважити, що Андрій Васильєв є випускником НУБіП України зі спеціальності з колишньою назвою «Облік і аудит» 2005 року.
    Валентин Шкуренко проходить виробничу практику в бухгалтерії ТОВ «Розмай Агро» (м. Київ), діяльність якого сконцентрована на забезпеченні сільськогосподарських товаровиробників високопродуктивними технологіями та сучасними якісними засобами захисту рослин, насіннєвим матеріалом, мінеральними добривами та мікродобривами для виробництва продукції рослинництва. Цікавим є той факт, що директор Віктор Колесник і головний бухгалтер Роман Зозуль – колишні одногрупники й також випускники НУБіП України спеціальності «Облік і аудит» 2000 року. Тому до третьокурсника Валентина Шкуренка ставляться з особливою увагою та підвищеною відповідальністю, а при проходженні практики панує університетсько-родинна атмосфера. Валентин, в свою чергу, проявляє неабияку допитливість та відпрацьовує навики бухгалтерської роботи з використанням програми «Microsoft Excel» (створення, форматування та аналізу даних, використання корисних прийомів, які можуть прискорити роботу з бухгалтерськими даними). Валентин зазначає: «Ще в травні в аудиторіях НУБіП України відповідно до програми навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» під керівництвом в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування Володимира Литвиненка знайомились з функціоналом програми «BAS Бухгалтерія», а вже сьогодні я є її користувачем в реаліях практики, відпрацьовуючи навики на різних ділянках обліку: запасів; витрат виробництва готової продукції; грошових коштів; безготівкових та готівкових розрахунків; розрахунків з контрагентами;, операцій по взаєморозрахунках, тощо». Практика ще не завершилась, проте Валентин вже має практичний досвід з правильного оформлення та обробки первинних документів, їх архівування й організованого зберігання для зручного доступу та використання інформації.

     Марія Кучерчук опановує фах у ТОВ «Агроф» Житомирської області, яке є сільськогосподарським товаровиробником. Вона також поділилася своїми враженнями:
«Підприємство використовує журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку, тому головним бухгалтером Тетяною Анатоліївною було мені доручено складати журнали-ордери та відомості до них по рахунках 30, 31, 36, 63. Окрім того, я більш детально ознайомилася з додатком «Приват24» для бізнесу, формуючи платіжні інструкції та генеруючи виписки банку. Також отримую практичний досвід роботи щодо створення, імпорту та реєстрації податкових накладних в ЄРПН, подання електронної звітності з використанням програми «Соната». Відпрацювала практичні навички з оформлення первинних документів за операціями з покупцями, нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам».
    Даша Дорошенко, Дмитро Голуб, Яна Гриценко та Настя Єнжиєвська за сприяння викладачів кафедри обліку та оподаткування і за результатами конкурсного відбору нині проходять виробничу практику в Київському офісі компанії «NEXIA DK», яка є членом провідної світової мережі незалежних аудиторських та консалтингових компаній NEXIA International. Студенти стверджують, що проходження практики в аудиторській компанії «Nexia DK» є доволі цікавим. Зокрема, Даша Дорошенко стверджує: «Маємо унікальні можливості закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, відточення професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах. Ми навчаємось у наших колег (вже дозволю собі саме так їх називати) організованості, вмінню планувати та розставляти пріоритети в роботі. У відділі аудиту (під керівництвом заступника директора з аудиту Олександра Білика) разом з одногрупницею Яною Гриценко займаємось аудитом групи компаній, відпрацьовуємо навички роботи з аудиторським та бухгалтерським програмним забезпеченням. З кожним днем отримуємо все більше складніших та цікавіших професійних завдань. В офісі завжди присутнє жваве спілкування. За філіжанкою кави в комфортній робочій атмосфері, зазвичай, всі обговорюють новини законодавства, успіхи й результати виконаних завдань та зміст і черговість реалізації нових поставлених. Завдяки таким моментам для себе розуміємо, що ОП «Облік і аудит», здобувачами якої є вже три роки поспіль, обрана нами недаремно». Настя Єнжиєвська продовжує: «Керівником практики від ТзОВ «Нексія ДК Аудит» Оленою Вознюк мені доручено працювати з вибірками: серед певної кількості компаній, я відбираю ті, які найбільше схожі з діяльністю компанії, яка звернулась до аудиторської фірми за послугами, для подальшого порівняння їх результатів діяльності». Дмитро Голуб отримує досвід роботи в питаннях трансферного ціноутворення, зокрема ретельно аналізує контрольовані операції з метою вибору найдоцільнішого методу трансферного ціноутворення та джерел інформації, тестує контрольовані операції на предмет наявності ділової мети (business purpose).
     Керуючись нагодою, висловлюємо щиру вдячність Миколі Романюку – директору ТОВ «Нексія ДК Аудит і Податки», партнеру з контролю якості Групи компаній «NexiaDK Auditors & Consultants» – за сприяння здобувачам ОП «Облік і аудит» НУБіП України в проходженні виробничої практики й забезпеченні їх становлення як висококонкурентних фахівців на ринку праці.
    Анна Мандяк і Даниїл Русляков опановують фах також в аудиторській компанії, в ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (м. Київ), яка є членом міжнародної мережі незалежних аудиторських фірм HLB (London, UK). Приємно відмітити, що наразі Анна та Даниїл виконують програму виробничої практики, уже будучи зарахованими до штату товариства. Анна ділиться враженнями: «Вся документація формується в електронному форматі, дублюючись паперовими примірниками. Працівники бухгалтерії щоденно забезпечують можливість роботи з різними видами операцій із використанням платформи BAF, зокрема щодо: коригування залишків по рахунках; обліку наданих послуг; придбання, введення в експлуатацію і амортизації основних засобів; оприбуткування матеріальних цінностей; нарахування заробітної плати та різних видів виплат працівникам; обліку банківських операцій, розрахунків із підзвітними особами, тощо. Також відпрацьовуємо практичні навики роботи в програмі M.E.Doc: передачі податкових накладних, формування й подання звітності, об’єднаної звітності до контролюючих органів, а також усіх інших важливих аспектів, з якими пов’язана робота бухгалтера і аудитора в умовах діджиталізації».

       Вікторія Франчук також поєднує проходження виробничої практики й виконання функціональних обов’язків на посаді провідного бухгалтера в інтелектуальній експертній установі, яка, відповідно до статутних повноважень, здійснює організацію та проведення незалежних фахових експертиз – ТОВ «Незалежні Фахові Експертизи» (м. Київ). «До моїх обов'язків – розповідає Вікторіявходить ведення первинної документації, подання звітів компаній-клієнтів товариства, включаючи супровід по базі всіх документів та операцій, а також проведення внутрішнього аудиту. Завдяки отриманим університетським знанням та своїй наполегливості вже маю повне розуміння як працює бухгалтерський облік з використанням спеціальних програмних продуктів та у форматі ручного ведення бухгалтерії. Безпосередньо контролює і координує мою роботу головний бухгалтер Людмила Романовська, якій безмежно завдячую за співпрацю».
     Катерина Савчук отримує практичний досвід у Старовижівському виробничому управлінні житлово-комунального господарства Волинської області. Його основними видами діяльності є забір, очищення та постачання води, відведення й очищення стічних вод, збирання безпечних відходів та ін. «Мої обов'язки – розповідає Катерина – поки що, не є масштабними. Однак зараз я вже допомагаю головному бухгалтеру оформляти первинну документацію, збирати необхідну фінансову інформацію для підготовки звітів. До того ж, беру активну участь в організації діловодства та архівного зберігання документів». Третьокурсниця Катерина Савчук завдячує керівнику підприємства Степану Поляку та головному бухгалтеру Ользі Гапонюк за можливість відпрацьовувати на практиці отримані фахові компетенції, набуті за час навчання в університеті.
     Анна Подлозна опановує практичні аспекти обліку заробітної плати, основних засобів, розрахунків з бюджетом за податками в ТОВ «Баррік» (м. Київ), яке спеціалізується на роздрібній торгівлі та має вже понад 100 маркетів в 17 містах України. Студентка зазначає: «Я дуже вдячна за можливість проходити виробничу практику з фінансового обліку й одночасно працювати. Адже маю можливості безпосередньо під час навчання одразу застосувати теорію на практиці; усвідомити якою є обрана мною професія бухгалтера «зсередини», отримати перший досвід; вибудувати професійні зв'язки, будучи студенткою; відпрацювати на практиці важливі для роботодавця навики «soft skills»: таймінг, вольову саморегуляцію, лідерство, самодисципліну, самоконтроль, вміння концентруватися, знаходити й працювати з великими масивами інформації. Звісно, цьому мене навчають в аудиторіях економічного факультету НУБіП України під час очних та онлайн-занять із дисциплін (жодне з яких я намагалась не пропускати). Набуті знання допомагають мені в практичній роботі, забезпечують можливість швидко й надалі вчитися та постійно професійно зростати, і що, не менш важливо для сьогоднішніх студентів, – отримувати заробітну плату й відчувати себе в певній мірі фінансово незалежною. До того ж, маю зауважити, що працюючи в ТОВ «Баррік», я зрозуміла, як кажуть в народі, «не на словах, а на ділі» у чому проявляється соціальна відповідальність бізнесу та можу з гордістю запевнити, що зростаю як соціально відповідальна особистість. Адже, з перших днів повномасштабної війни компанія дуже активно допомагає військовим та постраждалим від підступної війни росії проти України. З цією з метою було засновано власний благодійний фонд БФ «ОКВАЙН», до діяльності якого я долучалась".
      Вслухаючись у емоційні розповіді нинішніх здобувачів ОП «Облік і аудит», пригадуються розмови з ними три роки тому в якості абітурієнтів. І так само емоційно й відкрито радіємо за те, що вони вже практично відбулися як фахівці. Радіємо, що перспективи, які перед ними окреслювали при вступі, наразі вже частково реалізувались. Але найбільша гордість за те, що студенти НУБіП України – справжні громадяни своєї країни. Адже, незважаючи на складні часи та воєнний стан, вони навчаються в своїй країні та ще й поєднують навчання за денною формою із роботою за фахом, розуміючи, вочевидь, наскільки важливою є наразі їхня участь у розбудові економіки України і якою ще надважливою вона буде у післявоєнний період. Вони є справжнім взірцями у професійній сфері для цьогорічних абітурієнтів, що вже незабаром стануть першокурсниками ОП «Облік і аудит» економічного факультету НУБіП України!

Розмову вела Наталія КУЗИК,
гарант ОП «Облік і аудит»
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook