Апробація докторської дисертації Юрія Кравченка пройшла успішно!

2 липня 2023 року

29.06.2023 р.на  засіданні наукової ради НДІ рослинництва та ґрунтознавства заслухали апробацію докторської дисертації  КРАВЧЕНКА Юрія Станіславовича на тему: «Антропогенна трансформація і управління родючістю чорнозему типового України та ізогумусолю Китаю»  з наукової спеціальності  06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика».

Юрій Кравченко вказав, що довготривале використання ґрунтових ресурсів призводить до змін їх властивостей, процесів і режимів. Дані процеси інтенсивно прискорюються у зв’язку із кліматичними змінами,  що потребує їх детального вивчення для розробки і впровадження адаптованих до нових умов сільськогосподарських практик. Традиційні та сучасні агротехнологічні заходи майже вичерпали свій ресурсний потенціал і стали малоефективними щодо збереження родючості ґрунтів і виробництва сільськогосподарської продукції у нових ґрунтово-кліматичних умовах. Таким чином виникає нагальна проблема: - вивчення сезонних та річних змін структурно-агрегатного, гранулометричного, мінералогічного складу та речовинних потоків для вивчення фундаментальних змін властивостей ґрунтів за їх різного с.-г. використання, що є науковою основою управління їх родючістю; – удосконалення існуючих технологій і розробка нових інноваційних рішень для різних ґрунтово-кліматичних сценаріїв у пластичному ґрунтозахисному землеробстві.

 

Автором розроблені заходи щодо управління родючості чорнозему типового та ізогумусолів шляхом застосування ґрунтозахисного обробітку ґрунту, інтегрованої системи удобрення, сидератів і соломи на фоні короткоротаційних сівозмін, які рекомендовані до застосування в умовах помірного кліматичного поясу із спорадичною мусонністю, холодною сухою зимою і спекотним літом у Північно-східному регіоні Китаю та теплого літа і м’якої зими у Правобережному Лісостепу України. Під час діагностики властивостей ґрунтів можуть бути застосовані удосконалені автором методики із: визначення водотривких агрегатів ґрунту шляхом повільного замочування ґрунтової проби у дистильованій воді у вакуумі; визначення гетерогенності органічної речовини ґрунту за результатами термогравіметрії і диференційної скануючої калориметрії; розрахунку індексу гуміфікації на основі екзотермічних ефектів; визначення умісту вуглецю та азоту у біомасі мікроорганізмів методом фумігації-екстракції.  

В підтримку дисертаційної роботи виступили рецензенти.

Сергій БУЛИГІН (професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. М.К. Шикули, доктор сільськогосподарських наук) вказав, що дисертація викладена на високому рівні. Юрій Кравченко проробив тривалу роботу по отриманню результатів. Але йому потрібно сконцентруватися на узагальненні отриманих даних.

Світлана КАЛЕНСЬКА (завідувач кафедри рослинництва, доктор сільськогосподарських наук) відзначила що, дисертація написана сучасною науковою мовою і відповідає всім вимогам до докторських робіт. Проте потрібно провести узгодження понять  і термінів згідно з сучасною термінологією.

Олексій ЦЮК (професор кафедри землеробства та гербології, доктор сільськогосподарських наук) зауважив, що деякі таблиці мають непослідовну нумерацію і не узгоджені з текстом.
Взагалом всі рецензенти позитивно відгнукнулися на дисертаційну роботу Юрія Кравченка і рекомендували її до подальшого захисту.

В обговоренні прийняли участь Семен Танчик, професор кафедри землеробства та гербології, доктор сільськогосподарських наук. Він приділив увагу практичним рекомендаціям які викладені в дисертації.

 

Оксана Тонха (професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. М.К. Шикули, доктор сільськогосподарських наук) зауважила, що потрібно структурувати цей масив інформації. Нам важко зробити залежності між факторами впливу на грунт і зміни структури гумусу в ньому.


Анатолій Бикін (завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна, доктор сільськогосподарських наук) порекомендував здобувачу  приділити більшу  увагу практичному впровадженню результатів дисертаційної роботи.

Анатолій Балаєв (професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. М.К. Шикули, доктор сільськогосподарських наук) вказав, що головна ідея дисертаційної роботи - це віднайти загальні і відмінні риси між чорноземами в Україні та гумусолями в Китаї. Також є можливість інтерпретувати зміни властивостей досліджуваних грунтів в майбутньому і вплив на них людиною.

 

Сергій Булигін запропонував підкорегувати назву дисертаційної роботи, щоб вона повністю характеризувала суть дослідження дисертанта.


Всі доповідаючі звернули увагу на високий рівень представленої  роботи і  побажали Юрію Кравченку подальшого успішного захисту.

Роман Жила,
секретар НДІ рослинництва та ґрунтознавства

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook