Славний ювілей Любові Рафальської – Заслуженого викладача нашого університету (життя, присвячене вихованню лісівничих і землевпорядних кадрів)

1 липня 2023 року

  Любов Павлівна Рафальська, кандидат сільськогосподарських наук (1990), доцент кафедри геодезії та картографії (2000), Заслужений викладач (2006) Національного аграрного університету (тепер НУБіП України), науково-педагогічна працівниця, яка майже 60 років свого життя присвятила науково-дослідницькій і викладацькій діяльності у стінах спочатку Української сільськогосподарської академії, далі Державного аграрного, Національного аграрного, а з 2008 року – Національного університету біоресурсів і природокористування України, 28 червня святкувала ювілейний День народження! Вітаємо Високошановану Любов Павлівну з цією подією!!!

  Любов Павлівна народилася 28 червня 1943 р. Дитячі роки пройшли у с. Богородичне Слов’янського району, Донецької області. Вона у 1957 році закінчила навчання у Богородичанській семирічній школі та вступила до Чугуєво-Бобчанського технікуму. Отримавши у 1961 році диплом техніка лісового господарства, була скерована на роботу в Українську аерофото-лісовпорядну експедицію Всесоюзного об’єднання «Ліспроект».

  З 1961 по 1964 рік вона працювала помічником таксатора Української лісовпорядної експедиції ВО «Ліспроект», у 1964-1968 рр. – секретарем лісогосподарського факультету, 1968-1970 рр. – лаборанткою кафедри лісової таксації Української сільськогосподарської академії, з 1970 р. – у науково-дослідному секторі на госпдоговірній тематиці на посадах від старшого техніка до старшого наукового співробітника.
  У червні 1972 р. закінчила лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії, отримала диплом інженера лісового господарства і до 1993 пройшла шлях від інженера до старшого наукового співробітника УСГА.
  У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Дуб пухнастий в лісах Молдавії і використання його в культурах». Кандидат с.-г. н. з 31 жовтня 1990 р.
  З 1993 р. – асистент кафедри геодезії та лісовпорядкування. Вона вела заняття з геодезії на лісогосподарському, плодовочевому, агрохімічному факультетах, топографічне креслення на землевпорядному факультеті. Працюючи як викладач кафедри, поєднувала науково-дослідну роботу на посаді старшого наукового співробітника НДС, а у 2001-2004 р.р. – Боярської лісової дослідної станції.
  У 1996 р., переведена на посаду старшого викладача. У зв’язку з утворенням факультету землевпорядкування і спеціалізованої кафедри геодезії та картографії, Любов Павлівна працює на цій кафедрі, читає дисципліну геодезія для студентів ННІ лісового і садово-паркового господарства та керує навчальними практиками студентів першого курсу, дисципліну топографічне і землевпорядне креслення (тепер інженерна графіка) для студентів факультету землевпорядкування, керує студентським науковим гуртком, є наставником студентських груп, беззмінним секретарем кафедри геодезії та картографії.
  У 2000 р. переведена на посаду доцента. За багаторічну сумлінну працю у 2006 році рішенням Вченої ради університету їй присвоєне почесне звання Заслужений викладач Національного аграрного університету (Диплом ЗВ НАУ №0022 від 29 серпня 2006 року). Атестат доцента отримала 24 грудня 2007 р.

  Любов Павлівна – чудовий педагог, вимоглива, справедлива викладачка, яка усі свої знання й енергію віддає студентам, формуючи з них грамотних, відповідальних, конкурентоздатних фахівців, інтелігентних і людяних. Вона викладає такі дисципліни:

 • «Геодезія» для студентів ННІ лісового і садово-паркового господарства;
 • «Топографічне та землевпорядне креслення», «Інженерна графіка» для студентів факультету землевпорядкування;
 • керує навчальною практикою з геодезії студентів 1 курсу ННІ лісового і садово-паркового господарства.

  Тисячі майбутніх фахівців у сферах лісівництва, садово-паркового господарства, землеустрою завдячують своїм становленням і знаннями, які в них сформувалися, Любові Павлівні!

  Сфера її наукових інтересів охоплює вивчення лісівничих властивостей і біотичної стійкості дуба, питань фітомеліорації деградованих земель та обґрунтування технологій відновлення лісів у посушливих умовах, підвищення продуктивності лісів через створення культур під покровом розріджених насаджень, вивчення лісівничих властивостей і біотичної стійкості дубових лісостанів, вирішення завдань фітомеліорації деградованих земель тощо. Педагогічна діяльність Рафальської Л.П. базується на багаторічному виробничому і науковому досвіді. Її наукові дослідження пов’язані з раціональним використанням земель лісогосподарського призначення, виявленням причин усихання дуба на півдні України і в Молдові, підвищенням продуктивності лісів шляхом створення культур під пологом зріджених насаджень, створенням відновних біотопів та кормової бази для лісової фауни, вивченням лісівничих властивостей і біотичної стійкості дуба, фітомеліорацією деградованих земель Результати досліджень представлені у фахових наукових виданнях, а розроблені рекомендації з відновлення корінних дібров в екстремальних умовах південної степової зони України і Молдови впроваджені у виробництво.
  Постійно бере участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, підвищує свій теоретичний рівень, підтримує тісні зв’язки з науковими установами та виробництвом, керує науковою роботою студентів.
  В її науковому та освітньо-педагогічному доробку понад 150 праць. Зокрема, такі монографії, навчальні посібники і підручники:

 1. Гордиенко М.И. Дуб пушистый. Биология, екология, лесоводственные свойства, возобновление насаждений / М.И. Гордиенко, Л.П. Рафальская, Г.А. Порицкий, А. Ф. Гойчук / под ред. М.И. Гордиенко. – Киев: Агропромиздат Украины. 2000. – 208 с.
 2. Порицький Г.О. Геодезія: Підручник / Г.О. Порицький, Б.І. Новак, Л.П. Рафальська. – К.: «Арістей», 2007. – 260 с. Рекомендовано МАП України.
 3. Новак Б.І. Геодезія: підручник. – 2-ге вид. переробл. та доповн / Б.І. Новак, Г.О. Порицький, Л.П. Рафальська. – К.: «Арістей», 2008. – 284 с. Рекомендовано МОН України.
 4. Новак Б.І. Геодезія: навч. посіб. / Б.І. Новак, Л.П. Рафальська, О.П. Жук; за заг. ред. І.П. Ковальчука. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 302 с. Рекомендовано МОН України.
 5. Рафальська Л.П. Перспективи відновлення насаджень дуба пухнастого на півдні України і в Молдові: Монографія / Л.П. Рафальська. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 233 с.
 6. Новак Б.І. Геодезія: підручник. / Б.І. Новак, Л.П. Рафальська, О.П. Жук; за заг. ред. І.П. Ковальчука. – К.: Друкарня «Холод», 2016. – 465 с. Рекомендовано до друку Вченою радою НУБіП України.
 7. Рафальская Л.П. Дубравы юга Украины и Молдовы: Монография / Л.П. Рафальская. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 224 с.

  А ще Л.П. Рафальська підготувала дві типові програми підготовки бакалаврів в аграрних ВНЗ України ІІ – ІV рівнів акредитації університету, кілька десятків методичних посібників, вказівок, рекомендацій, які активно використовуються студентами як при виконанні лабораторних та самостійних робіт, так і в період навчальних практик.
  За багаторічну самовіддану працю Любов Павлівна неодноразово відзначалася університетськими та державними нагородами:

 • медаллю “На пам’ять про 1500-річчя Києва” (1984 р.);
 • Почесними грамотами ректора НАУ (тепер НУБіП України) 2003 та 2011р.;
 • Почесною грамотою і цінним подарунком Київського міського голови (2003 р.);
 • Почесною грамотою Кабінету Міністрів України №24997, від 14.11.2013 р.;
 • Грамотою Верховної Ради України №282-К, від 10.05.2018 року.

  Любов Павлівна є членом Саморегулівної Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фахівців землеустрою України».

  Ці здобутки шановної ювілярки послужили підставою для Вченої ради НУБіП України прийняти 21 червня 2023 року рішення про її відзначення найвищою нагородою університету – медаллю «За заслуги».

  У зв’язку з ювілеєм Любові Павлівни та її нагородженням цією нагородою, на факультеті землевпорядкування відбулося розширене засідання кафедри геодезії та картографії, на якому їй вручили високу нагороду університету, а також книгу, присвячену 25-річчю факультету землевпорядкування, цінні подарунки від рідної кафедри. Її учні, колеги, друзі, декан факультету, професор Тарас Євсюков, завідувач кафедри геодезії та картографії, професор Іван Ковальчук привітали Любов Павлівну з ювілеєм, побажали міцного здоров’я, достатку, безпеки, багато років щасливого життя, Перемоги і мирного майбутнього Незалежній Україні та усім її захисникам і громадянам!

  Ювілярка, викладачі, колеги поділилися багатьма цікавими епізодами і подіями з її цікавого життя, студентських практик, дослідницької і викладацької роботи, історії розвитку університету і факультету землевпорядкування та ННІ лісового і садово-паркового господарства.

  Усі відзначали її високий педагогічний хист, толерантність, відповідальність, володіння ювіляркою новими технологіями дистанційного навчання, високий рівень патріотизму і прагнення сформувати компетентних фахівців, інтелігентних, людяних, доброзичливих особистостей. А далі була фотосесія, квіти і теплі побажання на майбутнє...

  Ще раз вітаємо Вас, високошановна Любове Павлівно, з поважним ювілеєм!

З роси і води! Многая Вам літа!  

 

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook