Успішний захист кандидатської роботи Говенька Романа Володимировича

22 червня 2023 року

 22 червня 2023 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради РСВР 012 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України здобувач  кафедри рослинництва Роман Говенько успішно захистив дисертацію на тему «Продуктивність кукурудзи залежно від удобрення в умовах лівобережного Лісостепу України» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», за спеціальністю 201 «Агрономія».

Науковим керівником здобувача є доктор сільськогосподарських наук, професор Каленська Світлана Михайлівна, академік НААН України професор кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України.
До складу разової спеціалізованої вченої ради з розгляду дисертації Романа Говенька увійшли: Літвінов Дмитро Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України, голова ради; Новицька Наталія Валеріївна, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, рецензент; Камінський Віктор Францевич, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник відділу технологій зернобобових, круп'яних і олійних культур Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України", офіційний опонент; Господаренко Григорій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва, офіційний опонент; Лихочвор Володимир Володимирович, доктор сільськогосподарських наук професор кафедри технологій у рослинництві Львівського національного аграрного університету, офіційний опонент.
Здобувач стисло, але ґрунтовно виклав основні положення свого дисертаційного дослідження, впевнено відповів на питання присутніх.
У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці, зокрема кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Володимир Мокрієнко.
І рецензенти, і опоненти, і фахівці, що завітали на захист, відзначили актуальність теми дисертаційного дослідження здобувача, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизну, повноту викладу в наукових публікаціях за темою дисертації, окремо вказавши на відсутність порушення академічної доброчесності, практичне значення та реалізацію отриманих результатів.
Результати голосування щодо присудження Говеньку Роману Володимировичу ступеня доктора філософії: «за» – 5 членів ради, «проти» – немає. На підставі результатів голосування спеціалізована вчена рада присуджує Говеньку Роману Володимировичу ступінь доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» та спеціальності 201 «Агрономія».
Вітаємо здобувача та наукового керівника, бажаємо нових наукових звершень!
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook