Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти спеціальності «Соціальна робота» пройшов на «відмінно»

18 червня 2023 року
 Не вірте тим, хто стверджує, ніби освіта –
привілей людей вільних, а вірте філософам,
 які кажуть, що тільки освічені люди вільні.
Епіктет
  15-16 червня 2023 року на кафедрі соціальної роботи та реабілітації відбулись захисти бакалаврських кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр».
  Традиційно захист бакалаврських кваліфікаційних робіт розпочав заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету Ігор Михайлович Буцик, який ознайомив здобувачів з наказом ректора щодо проведення захисту бакалаврський кваліфікаційних робіт, представив комісію та привітав студентів із завершенням навчання за освітнім ступенем «Бакалавр», побажав, щоб вірні знання допомогли досягти неймовірних висот успіху.
 
  Екзаменаційна комісія працювала у складі:
  • Васюк О.В., доктор педагогічних наук, професор – голова комісії;
члени комісії:
  • Сопівник І.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації;
  • Власенко К.О., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи та реабілітації;
  • Витриховська О.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації;
  • Будегай В.А., асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації – секретар комісії.
  До захисту допущено усіх 45 студентів, які виконали індивідуальних план навчання та підготували кваліфікаційні роботи з дотриманням вимог академічної доброчесності. Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт проходив у змішаному режимі із дотриманням вимог безпеки в умовах воєнного стану та діючих положень НУБіП України.
 
 
  Публічний захист бакалаврських кваліфікаційних робіт супроводжувався використанням сучасних інформаційних технологій (презентаційних програм тощо), жвавою дискусією з актуальних проблем. Під час захисту кваліфікаційних робіт здобувачів супроводжувались використанням мультимедійного обладнання, що надавало матеріалам досліджень наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожної дипломної роботи. Випускники давали ґрунтовні відповіді на питання членів комісії.
  Теоретичні положення та практичні рекомендації в обраних темах бакалаврських кваліфікаційних робіт були пов’язані з актуальними інноваційними темами: соціальна робота з дітьми молодшого та старшого шкільного віку, які схильні до девіантної поведінки; соціально-педагогічна підтримка дітей з інвалідністю; адаптація молоді до життя в умовах воєнного стану; соціальний захист військовослужбовців в Україні; формування альтруїзму у майбутніх соціальних працівників; профілактика соціального сирітства.
  Приємно зазначити, що тематика бакалаврських робіт охопила і дослідження соціальної роботи за кордоном: «Соціальна робота з дітьми молодшого шкільного віку у Сполучених Штатах Америки» (Котенко Софія) та «Досвід соціальної роботи з підлітками-девіантами у Польщі» (Сирова Каріна).
  Мали нагоду поспілкуватись із студентами та запитати чим був зумовлений вибір їхніх тем.
 
 
  Коваленко Вікторія«Мабуть нині немає людини в Україні, яка б не була волонтером чи не захоплювалась цими людьми-титанами! Дуже приємно зазначити, що Україна за останні роки піднялась в рейтингу країн з розвиненою волонтерської діяльністю. Я й сама часто займаюсь волонтерством, вважаю, що важливо формувати мотивацію до волонтерської діяльності в кожного студента, особливо, якщо ці студенти – майбутні соціальні працівники. Сьогодні значна кількість волонтерів займається соціальною роботою у недержавних і в державних організаціях. Тому мені дуже важливим видається етап практико-орієнтованого дослідження щодо організації волонтерської діяльності в студентській громаді, та його найважливіших аспектів підготовки студентів до здійснення волонтерської роботи. Цим був зумовлений вибір моєї бакалаврської роботи «Організація волонтерської діяльності майбутніх соціальних працівників у позанавчальній роботі».
 
  Кирпа Альбіна: Уже давно для себе зрозуміла, особливо під час вивчення дисципліни «Соціальна робота з сім'ями, дітьми і молоддю», що мене цікавить соціальна робота з сім’ями. Цим був зумовлений вибір бакалаврської роботи – «Соціально-психологічні умови формування гуманних відносин у сім’ї». Для відмінних результатів потрібно було проаналізувати наукові дослідження з обраної теми, розкрити особливості формування гуманних відносин у сім’ї. Також було цікаво проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід формування гуманних взаємин у сім’ї (Франції, Великої Британії, США, Польщі, країн Близького і Далекого Сходу). Але найбільше сподобалось проводити діагностику сформованості гуманних відносин в сім’ях та експериментально перевіряти соціально-психологічні умови формування гуманних взаємин у сім’ї».
  Корнєв СергійДосліджувати проблему девіантної поведінки учнів для мене не є новинкою, адже я уже мав досвід дослідження цієї проблеми у своїй курсовій роботі. Планував продовжувати далі вивчати цю соціальну проблему і тому вибір теми бакалаврської роботи був очевидним: «Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки в учнів старшого шкільного віку». Спочатку я визначив соціально-педагогічні детермінанти та види девіантної поведінки, а також проаналізував форми та методи соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки. Після цього за допомогою обраних методик я здійснив діагностику стану девіантної поведінки в учнів старшого шкільного віку. Пишаюся тим, що зміг розробити та впровадити свою програмусоціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки учнів старшого шкільного віку «Будуй своє завтра».
  Загорулько АннаНа жаль, тривожною тенденцією у сучасному світі є збільшення кількості безпритульних дітей, які потребують належного соціального захисту держави. Проблема захисту дітей є актуальною на міжнародному і національному рівнях.За даними ООН, на початок 2020 року у світі було майже 30 мільйонів безпритульних дітей. В Україні офіційні дані свідчать про 100-200 тисяч осіб, за неофіційними – від мільйона до двох. Наведена статистика відображає гостру актуальність явища безпритульності серед дітей на сьогоднішній день. Для подолання цієї проблеми важливо звернути увагу на необхідність соціальної профілактики безпритульності дітей у шкільному середовищі. Тому й тема моєї дипломної роботи була присвячена «Соціальній профілактиці дитячої безпритульності». Вважаю, що для профілактики дитячої безпритульності важливе впровадження інноваційних методів роботи, а саме метод «рівний-рівному», ігрова терапія та арт-терапія. Також я провела діагностику схильності до безпритульності серед дітей шкільного віку, розробила і впровадила свою програма із соціальної профілактики дитячої безпритульності у шкільному середовищі «Я – щасливе майбутнє».
  За результатами захистів бакалаврських кваліфікаційних робіт Екзаменаційною комісією було відзначено високий рівень підготовки здобувачів.
  
 

  Вітаємо випускників ОС «Бакалавр» денної форми навчання 2023 року з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо мирного неба, перемоги та подальшого професійного зростання задля процвітання України!

 
Каріна ВЛАСЕНКО,
старший викладач кафедри
соціальної роботи та реабілітації

  

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook