Бакалаври з туризму успішно захистили кваліфікаційні роботи

13 червня 2023 року
  З 6 червня 2023 р. по 10 червня 2023 р. на кафедрі готельно-ресторанної справи та туризму ННІ неперервної освіти і туризму працювала екзаменаційна комісія по захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація». Приємно було повернутись до класичних захистів кваліфікаційних робіт в аудиторії: викладачам – диспутувати зі здобувачами на актуальні теми, зокрема щодо повоєнного відновлення туристичної галузі України, студентам – відчути драйв від представлення результатів своїх досліджень та урочистості моменту присвоєння кваліфікаційного рівня «бакалавр».

  Екзаменаційна комісія працювала у складі:

  • Байдала В.В., завідувач кафедри економіки, д.е.н., професор – голова комісії;

члени комісії:

  • Мельниченко С.В., завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, д.е.н., професор;
  • Микицей Т.Д., заступник директора з навчальної а виховної роботи ННІ неперервної освіти і туризму, к.е.н., доцент;
  • Москвічова О.С., доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, к.е.н., доцент;
  • Кудінова І.П., доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, к.е.н., доцент;
  • Кузик Н.П., доцент кафедри обліку та оподаткування, к.е.н. – секретар комісії.

  Роботу із захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт екзаменаційна комісія розпочала з привітального слова голови комісії Вікторії Байдали, яка побажала усім учасникам успішно презентувати результати виконаних досліджень.
  Тереза Микицей ознайомила присутніх із організаційними питаннями проведення захисту, зокрема послідовністю та регламентом захисту тощо.
  Світлана Мельниченко, повідомила присутніх про те, що бакалаврські кваліфікаційні роботи, були вчасно здані на кафедру, пройшли перевірку на плагіат, мають позитивні рецензії зовнішніх рецензентів і відгуки керівників.
  Максим Кантур, креативно підійшов до презентації результатів своєї бакалаврської кваліфікаційної роботи, про його рідний край, на тему «Формування привабливості туристичного продукту Чернігівської області на міжнародному ринку».

  Марія Ларіонова проводила свої дослідження на базі Туристично-екскурсійного центру НУБіП України, який функціонує на кафедрі готельно-ресторанної справи та туризму. Тема: «Формування мережі туристичних маршрутів екскурсійного туризму НУБіП України».

  Софія Плющ представила на розгляд присутніх розроблений нею корпоративний тур до Норвегії, який був спрямований на згуртування колективу. Крім насичених екскурсійних маршрутів тур включав своєрідний квест: командою на авто добратись до певного місця; приготувати разом вечерю, сходити на пік-нік; обговорення корпоративних планів та психологічний тренінг для відновлення після перебування у зоні військових дій. Окрім всього присутні були зачаровані краєвидами Норвегії.

  Маргарита Пшоно виконувала бакалаврську кваліфікаційну роботу на тему «Фомування бренду міжнародного туристичного оператора». Результатом роботи став створений нею брендбук для туристичного оператора «ANEX Tour», який зацікавив стейхолдерів.

  Слід зауважити, що багато робіт були присвячені Інтернет-технологіям, мобільним та цифровим технологіям в туристичній діяльності, що говорить про уподобання сучасної молоді, їх бачення професійного майбутнього. Ґрунтовний аналіз інтернет-технологій провела Анна Кондратюк в бакалаврській роботі на тему «Internet-технології у формуванні бізнес-процесів міжнародного туристичного оператора».

  Діана Іванова за результатами кваліфікаційної роботи на тему «Мобільні технології просування туристичного продукту на міжнародний ринок» розробила digital-брошури для туроператора «Join UP!», які також були високо оцінені стейхолдерам.

  Не можна не відмітити високопрофесійні роботи здобувачів заочної форми навчання, які представили присутнім цікаві туристичні продукти, зокрема Ульяна Куштан займалась питанням формування мережі туристичних маршрутів гастрономічного туризму Закарпатської області; Юліана Пацан - формуванням інноваційного туристичного продукту в сегменті екологічного туризму (інноваційну складову забезпечував Ninebot One, за допомогою якого можна проводити екскурсії в середмісті); Едіта Телінгер - формуванням мережі туристичних маршрутів гірсько-лижного туризму на території Закарпатської області.

  Студенти представили свої доповіді і презентаційні роботи, що охоплювали широке коло актуальних питань з туристичної галузі, та є підсумовуванням набутих навичок, знань та умінь. Крім того, студенти могли проявити свою майстерність подавати матеріал наочно.
  У своїх бакалаврських кваліфікаційних роботах здобувачі вищої освіти показали вміння аналізувати досліджувану проблему, логічно та грамотно викладати свої думки у науковому стилі, обирати та застосовувати різноманітний інструментарій дослідження, дотримуватись академічної доброчесності. Кваліфікаційні роботи насичені графічним матеріалом, який дозволяє краще сприйняти і зрозуміти тему проведеного дослідження.

  Під час захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт, студенти мали можливість представити ілюстрований матеріал, в якому висвітлили актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи, обґрунтували її вибір, ознайомили присутніх з метою та завданнями дослідження, а також презентували основні результати роботи. Захист робіт пройшов активно, з ретельним обговоренням питань, які висвітлювались у роботах. Членами екзаменаційної комісії було відзначено високу підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» у вирішенні поставлених завдань. Під час обговорення робіт, кожен студент міг почути як про недоліки, так і про переваги своєї роботи. В процесі спілкування студенти відповідали на поставлені питання, продемонстрували теоретичні знання та практичні навички з туристичної діяльності. Продовж роботи комісії відчувався позитивний настрій та доброзичливі настанови на майбутню професійну чи наукову діяльність.

  Екзаменаційна комісія оцінила рівень сформованості загальних та професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального та практичного матеріалу під час виконання кваліфікаційних досліджень.

  Вітаємо здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» з успішним захистом бакалаврських кваліфікаційних робіт! Миру нам і Перемоги!!!

Чекаємо у магістратурі на освітніх програмах
«Міжнародний туристичний бізнес»,
«Готельно-ресторанний бізнес» та
«Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»!

 

Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО,
завідувач кафедри
готельно-ресторанної справи та туризму
Олена МОСКВІЧОВА,
доцент кафедри

 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook