Науково-практичний семінар «Розвиток педагогічної компетентності аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України»

2 червня 2023 року
  1 червня 2023 р. за ініціативи декана гуманітарно-педагогічного факультету Інни Савицької колективом кафедри управління та освітніх технологій було організовано онлайновий науково-практичний семінар «Розвиток педагогічної компетентності аспірантів гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України».

  Традиційно модератором заходу став завідувач кафедри управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету, професор Сергій Кубіцький, який зазначив, що на початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, які визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності.

  Глобальні суспільні зрушення мають систематичний, швидкий, незворотний характер. Вони зумовлені науково-технічним прогресом, швидкою інформатизацією та комп’ютеризацією, демократизацією суспільного життя у більшості країн світу. Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти. Саме освіта має безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство.

  Відкрила семінар заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, професор Світлана Харченко, яка привітала аспірантів, розкрила низку організаційних питань та закцентувала їх увагу на структурі професійно-вагомих якостей викладача сучасного закладу вищої освіти, а також надала практичні поради щодо створення комплексу умов, необхідних для розвитку педагогічної компетентності. Зокрема, доповідач підкреслила, що з початком широкомасштабної війни, розв’язаної російською федерацією на території України, виникла необхідність приймати швидкі, нестандартні, інноваційні рішення. Функціонування системи освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та інформаційних технологій. Саме тому підтримка активного упровадження інновацій в освітню галузь під час війни та формування педагогічної компетентності викладача як складної багаторівневої стійкої структури, яка формується внаслідок інтеграції досвіду, теоретичних знань, практичних умінь та професійно-вагомих особистісних якостей стали одним із ключових проблем.

  З вітальним словом до аспірантів звернувся завідувач відділу аспірантури, доцент Віталій Вакуленко, який у процесі доповіді розкрив зміни, затверджені у поточному році щодо порядку підготовки аспірантів у нормативно-правових документах Міністерства освіти і науки України та положеннях НУБіП України, та надав практичні поради щодо якісної організації освітньо-наукового процесу.

  Доєднавшись до семінару, доцент кафедри управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету Василь Базелюк, розкрив сутність, зміст і структуру методологічної культури аспіранта як складної багаторівневої структури, що включає філософські, загальнонаукові, спеціально-предметні знання, особливі вміння й навички, необхідні для здійснення наукового пошуку; ознайомив з логікою і структурою дисертаційного дослідження та звернув увагу аспірантів на типові помилки в методологічних підходах, змісті, побудові та способах викладення результатів дисертаційного дослідження.

  Продовжила науково-практичний семінар професор кафедри управління та освітніх технологій, професор Зоя Рябова, яка розкрила аспірантам сутнісні характеристики кваліметричного підходу в наукових (дисертаційних) дослідженнях, ознайомила їх з технологією факторно-критеріального моделювання та етапами її використання в наукових (дисертаційних) дослідженнях та пояснила процес розробки кваліметричних моделей та шляхи їх використання під час перевірки результативності продуктів дисертаційного дослідження.

  Виконуюча обов’язки завідувача кафедри психології гуманітарно-педагогічного факультету, доцент Ірина Мартинюк ознайомила аспірантів із сутністю суб’єкт-суб’єктного підходу в освітньому процесі, обґрунтувала вплив ролі суб’єкта освітнього процесу на особистість студента та формування його готовності до навчання упродовж життя, а також під час тренінгу надала аспірантам можливість перебування в ролі суб’єкта навчального процесу та здійснення рефлексії.

  У своїй доповіді старший викладач кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету Надія Діра розкрила аспірантам сутність асертивної поведінки та її значення для побудови освітніх стосунків, розкрила роль поведінки педагога на учасників освітнього процесу та якість отриманих знань, надала аспірантам практичні методики та кейси з самовиховання асертивності.

  Наприкінці науково-практичного семінару у процесі дискусії його учасники дійшли висновку, що освіта є соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності викладача реалізується державна політика у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні і примноженні культурної спадщини й формувалися людини майбутнього Все це висуває проблеми підготовки викладача, його професійного становлення й формування професійної компетентності.

  Бажаємо нашим аспірантам успіху, натхнення та мирного неба для подальшого навчання та успішного завершення аспірантури, а також захисту дисертаційного дослідження.

 

Людмила Білан,
доцент кафедри управління та освітніх технологій

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook