Магістри-дослідники успішно виходять на фінішну пряму

22 травня 2023 року
  Для університету традиційно друга половина травня знаменується висвітленням результатів досліджень магістрів освітньо-наукової програми підготовки, які напрацьовувались майже два роки. У цьому році таких студентів-науковців 77 осіб, які представляють шість освітніх програм, зокрема: Агроінженерія, Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, Будівництво та цивільна інженерія, Нутріціологія, Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

  До захисту магістерських кваліфікаційних робіт перед екзаменаційними комісіями деканати та дирекції спільно із навчальним відділом за розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи Василя Шинкарука організовують для випускників ряд заходів передбачених Положенням про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи, зокрема:
1)  до 15 травня 2023 р. магістерські кваліфікаційні роботи подано для перевірки на ознаки плагіату відповідальними від підрозділів (згідно наказу ректора №764 від 21.10.2022 р.) на дотримання академічної доброчесності;
2)  до публічного захисту магістерських кваліфікаційних робіт їх електронні версії будуть передані в репозитарій (згідно наказу ректора №1414 від 17.12.2021 р.);
3)  22, 23 травня 2023 р. проводиться університетська конференція у форматі постерних презентацій результатів досліджень магістрів ОНП згідно графіку. Відкрили конференцію в цьому році студенти спеціальності «Агроінженерія», успішно продемонструвавши результати своїх досліджень в рамках передзахисту кваліфікаційних робіт: 

Освітня програма

Проведення конференції

дата

час

Місце

 (ауд., корпус)

Механіко-технологічний факультет

Агроінженерія 10 осіб

22.05.2023

10-00

333 к. 11

Факультет конструювання та дизайну

Машини та обладнання  16 осіб сільськогосподарського виробництва

23.05.2023

12-00

362 к. 11

Будівництво та цивільна інженерія 10

23.05.2023

12-00

2 к. 7

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Нутріціологія 13 осіб

23.05.2023

12-00

315 к. 12

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 19 осіб

23.05.2023

10-00

26 к. 8

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 9 осіб

Всього: 77 осіб

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  завершується заповнення студентами магістратури ОНП індивідуальних навчальних планів за усіма розділами чотирьох семестрів, що включають: перелік навчальних дисциплін, в т.ч. вибіркових; наукова робота (в рамках наукової діяльності кафедри, опис публікацій, участь в конференціях та конкурсах наукових робіт, науково-патентний пошук тощо); інноваційна робота (участь у впровадженні результатів досліджень кафедри, НДІ у навчальний процес та виробничу діяльність); додаткові навчальні дисципліни (неформальна освіта), які вивчаються понад обсяги, визначені навчальним планом; практична підготовка; виконання курсових проектів тощо;
5)  завершується формування сторінки магістра на сайті НУБіП України, а саме заповнення всіх 5 рубрик портфоліо випускниками;
6)  05–23 червня – захист магістерських кваліфікаційних робіт перед екзаменаційними комісіями;
7)  26-30 червня – випуск магістрів.
  
 

Бажаємо вдалого проходження усіх етапів підготовки та успішного захисту кваліфікаційних робіт нашим магістрам-дослідникам!

 
 
Олена КОЛЕСНІКОВА,
заступник начальника навчального
відділу з магістерських програм
 
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook