Підготовка до нового 2023-2024 навчального року: аналіз освітніх програм факультетів та ННІ

20 травня 2023 року
  Протягом тижня з 15 по 19 травня 2023 року за доручення ректора університету Станіслава Ніколаєнка та на виконання розпорядження від 02.05.2023 р. №9 проректора з науково-педагогічної роботи Василя Шинкарука тривала робота щодо порівняння, обговорення та покращення освітніх програм та навчальних планів на 2023-2024 навчальний рік усіх факультетів та ННІ нашого Університету.

  Кропітка, системна та напружена робота експертів з навчального відділу розпочалася ще місяць тому, що дало можливість розглянути її результати саме цього тижня. До роботи з порівняння, обговорення та покращення навчальних планів та освітніх програм освітніх програм підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» на новий навчальний рік нашого університету з аналогічними з програмами провідних українських та закордонних закладів вищої освіти долучилися декани факультетів, директори ННІ, їх заступники з навчальної роботи та гаранти. Проректор з науково-педагогічної роботи Василь Шинкарук призначив експерта для аналізу документів кожного підрозділу. Експертами були начальник навчального відділу Ярослав Рудик, його заступники Оксана Зазимко та Олена Колеснікова, а також завідувач навчально-методичного відділу Лариса Кліх, а також представники від факультетів та ННІ.
 
 
 
  Слід зазначити, що перелік програм в університеті дуже великий з найрізноманітніших галузей знань та спеціальностей. Так, на бакалавраті маємо 52 освітньо-професійні програми, а в магістратурі – 65 освітньо-професійних та 6 освітньо-наукових програм. Незабаром до початку вступної кампанії 2023 року всі освітні програми будуть оприлюдненні на офіційній вебсторінці університету https://nubip.edu.ua/node/46601.
  Під час роботи комісія почергово згідно графіка розглянула та обговорила навчальні плани відповідних освітніх програм, порівняла їх з освітніми програмами аналогічних спеціальностей провідних українських та закордонних закладів вищої освіти, визначивши ступінь їх ідентичності та унікальності.
  Важливе місце при розгляді навчальних планів було приділене аналізу профільності кафедр, які забезпечують викладання кожної навчальної дисципліни за програмами бакалаврату та магістратури. Не залишилися поза увагою присутніх і питання повнокомлектності академічних груп на кожному курсі, а також наявність на комплектність груп з викладанням ряду фахових дисциплін англійською мовою. Значна увага була приділена контингенту студентів усіх структурних підрозділів, його динаміці, а також кількості відрахованих та поновлених студентів.
  Окремим питанням аналізу стала доцільність проведення саме лабораторних, а не практичних занять з низки навчальних дисциплін для зменшення обсягу навчального навантаження з одночасним збереженнями якості навчання. Гаранти отримали чіткі рекомендації для перегляду та внесення змін щодо вибору форм навчальних занять з низки дисциплін.
 
 
  Головуючий на нарадах проректор Василь Шинкарук, поставив перед деканами факультетів та директорами ННІ, на яких у поточному навчальному році відсутні академічні групи з викладанням дисциплін англійською мовою, завдання – до початку нового навчального року розглянути можливість започаткування такого викладання для окремих груп студентів на кожному факультеті та ННІ для покращення профорієнтаційної роботи та привабливості спеціальностей для вступників 2023 року.
 
  За результатами обговорення освітніх програм та навчальних планів декани факультетів, директори ННІ разом з гарантами освітніх програм отримали ряд завдань з покращення освітніх програм та оптимізації навчальних планів від проректора з науково-педагогічної роботи.
  Таким чином, зроблено ще один важливий крок з підготовки нашого університету до нового 2023-2024 навчального року. Сподіваємося, що досвід, отриманий під час роботи комісії буде використаний усіма її учасниками та покращить якість змісту освітніх програм підготовки фахівців в нашому університеті.
 
 
 
Оксана Зазимко,
заступник начальника навчального відділу

    

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook