Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ: вступ до магістратури 2023

10 травня 2023 року
  З 8 до 31 травня відбуватиметься реєстрація вступників до магістратури для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).
  У поточному році для вступу до магістратури обов’язковим є складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який включає тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійська або німецька, або французька, або іспанська на вибір).
  Вступ на спеціальності галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини передбачає також обов’язкове складання Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).
 
  Реєстрація можлива як в очному, так і в дистанційному форматі. Для реєстрації необхідно звернутись до Приймальної комісії НУБіП України в ауд. 57 навчального корпусу №1 (вул. Горіхуватський шлях, 19) або ж надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії факультету скановані копії (фотокопії) документів: 
  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає складати ЄВІ/ЄФВВ;
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання) (для осіб, які завершували навчання);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ)
  • файл з фотографією вступника (фото для документів) у форматі JPEG чи PNG загальний об’ємом до 1Мб.
 
Пошти приймальних комісій факультетів/інститутів НУБіП України
для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ 
 
 

Структурний підрозділ

Спеціальність

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ü Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

vstup.nnieae@nubip.edu.ua

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ü Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

 

Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

Лісове господарство

ü Лісове господарство

vstup.nnilspg@nubip.edu.ua

Деревообробні та меблеві технології

ü Деревообробні та меблеві технології

Садово-паркове господарство

ü Садово-паркове господарство

Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму

Менеджмент

ü Дорадництво

ü Управління інноваційною діяльністю

ü Управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом

vstup.nninoit@nubip.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

ü Публічне управління та адміністрування

Туризм і рекреація

ü Міжнародний туристичний бізнес

Готельно-ресторанна справа

ü Готельно-ресторанний бізнес

Агробіологічний факультет

Агрономія

ü Агрономія

ü Агрохімія і ґрунтознавство

ü Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ü Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві

vstupagro@nubip.edu.ua

Садівництво та виноградарство

ü Садівництво та виноградарство

Гуманітарно-педагогічний факультет

Менеджмент

ü Управління навчальним закладом

ü Управління персоналом

vstup.gpf@nubip.edu.ua

Освітні, педагогічні науки

ü Педагогіка вищої школи

ü Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Соціальна робота

ü Соціально-психологічна реабілітація

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)

ü Англійська мова та друга іноземна мова

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька)

ü Німецька мова та друга іноземна мова

Журналістика

ü Журналістика

Психологія

ü Психологія

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ü Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Економічний факультет

Економіка

ü Економіка підприємства

ü Прикладна економіка

vstup.ef@nubip.edu.ua

Облік і оподаткування

ü Облік і аудит

Підприємництво та торгівля

ü Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ü Фінанси і кредит

Механіко-технологічний факультет

Агроінженерія

ü Агроінженерія

vstup.mtf@nubip.edu.ua

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ü Транспортні технології на автомобільному транспорті

Автомобільний транспорт

ü Автомобільний транспорт

Факультет аграрного менеджменту

Менеджмент

ü Адміністративний менеджмент

ü Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ü Менеджмент організацій і адміністрування

ü Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

vstup.fam@nubip.edu.ua

Маркетинг

ü Маркетинг

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

Біотехнології та біоінженерія

ü Екологічна біотехнологія та біоенергетика

vstup.zrtaeko@nubip.edu.ua

Екологія

ü Екологічний контроль та аудит

ü Екологія та охорона навколишнього середовища

Захист і карантин рослин

ü Захист рослин

ü Карантин рослин

Факультет землевпорядкування

Геодезія та землеустрій

ü Геодезія та землеустрій

vstup.zv@nubip.edu.ua

Факультет інформаційних технологій

Економіка

ü Економічна кібернетика

vstup.it@nubip.edu.ua

Комп’ютерні науки

ü Інформаційні управляючі системи та технології

ü Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Інженерія програмного забезпечення

ü Програмне забезпечення інформаційних систем

Комп’ютерна інженерія

ü Комп’ютерні системи і мережі

Факультет конструювання та дизайну

Будівництво та цивільна інженерія

ü Будівництво та цивільна інженерія

vstup.ktz@nubip.edu.ua

Галузеве машинобудування

ü Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

ü Обладнання лісового комплексу

ü Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

ü Робототехнічні системи та комплекси

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Водні біоресурси та аквакультура

ü Водні біоресурси та аквакультура

vstuptvb@nubip.edu.ua

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ü Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Інформаційно-вимірювальні технології

ü Якість, стандартизація та сертифікація

vstup.xt@nubip.edu.ua

Харчові технології

ü Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

ü Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

ü Нутриціологія

Юридичний факультет

Право

ü Право

vstup.pravo@nubip.edu.ua

 
 
Приймальна комісія
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook