Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Навчальна діяльність

Підготовка фахівців в інституті здійснюється за 2 освітніми ступенями та 6 спеціальностями (за денною та заочною формами навчання):

- ОС "БАКАЛАВР” здійснюється за спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 073 Менеджмент;
 • 076 Підприємництво та торгівля
 • 141 Енергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 201 Агрономія;
 • 204 Технологія переробки продукції тваринництва
 • 208 Агроінженерія;
 • 275 Транспортні технології.

- ОС "Магістр” здійснюється за спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 141 Енергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • 208 Агроінженерія;

Випускники інституту мають змогу продовжувати навчання за ОС «Магістр» як в інституті так і в базовому навчальному закладі Національний університет біоресурсів і природокористування України та інших ВНЗ.

Навчально-виробниче і творче зростання навчального закладу базується на високій фундаментальній та професійній підготовці, яка на всіх етапах діяльності забезпечується висококваліфікованим викладацьким складом.

Нині в інституті працює 194 викладачі, у т.ч. 125 штатних і 69 сумісників. Серед штатних викладачів 5 — докторів наук, 42 - кандидати наук, 37 викладачів вищої категорії, 16 — першої, 10 викладачів-методистів, 13 старших викладачів. 13 викладачів — відмінники народної освіти України, 2 — заслужених працівників освіти, 12 — відмінники аграрної освіти і науки. За сумісництвом працює 13 докторів і 37 кандидати наук.

Тільки у 2017 році захищено 2 кандидатські дисертацій та 1 докторська, крім того, уже підготовлені до захисту щє 2 кандидатські дисертації та 2 докторська, над завершенням дисертаційної роботи працюють 7 осіб. 

Пошук шляхів підвищення ефективності навчального процесу в інституті через організаційні та дидактичні засоби - основне завдання науково-методичних працівників.

Організація навчально-методичної роботи в інституті покладена на заступника директора з навчальної роботи Демчук Ірина Олександрівна

Для підготовки фахівців в інституті застосовується сучасна технологія організації навчального процесу, здійснено певні структурні зміни, які стосувалися графіка навчального процесу, навчальних планів, структури навчальної діяльності студента та технологій оцінювання його навчальних досягнень у процесі впровадження кредитно-модульної системи навчання.

Навчально-методичний відділ, який очолює Лементарьов Валерій Васильович, здійснює планування, організацію та управління навчальною діяльністю, контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік і звітність з питань навчальної роботи, розробку та впровадження сучасних освітніх технологій навчання, узагальнення та поширення передового досвіду в навчально-методичній роботі, надання допомоги викладацькому складу у вивченні прогресивних методів навчання та опануванні педагогічною майстерністю.

З метою створення інтерактивного комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін, який згідно із сучасними вимогами подається студенту в електронному варіанті, в інституті функціонує відділ ТЗН, інформатизації та дистанційної освіти. В навчальному процесі широко використовуються дистанційні методи навчання (on-line лекції), навчальна платформа Moodle, завдяки створенню електронної бібліотеки, студент має можливість отримати весь пакет необхідної навчально-методичної літератури до курсу з доступом в окремому комп'ютерному класі внутрішній комп'ютерній мережі інституту, віртуальній бібліотеці або через мережу Інтернет.

Якісна підготовка фахівців не можлива без зміцнення матеріально-технічної бази. Так, неухильно зміцнюється матеріально-технічна база інституту. Щорічно за останні 3-5 років по факультетах вводилося в експлуатацію 3-5 лабораторій, загальна кількість яких сьогодні складає 61 лабораторію з перспективою введення до 2018-2019 навчального року ще 7 лабораторій.

Комп'ютеризація лабораторії двигунів внутрішнього згорання, встановлення програмного забезпечення навчальної і пошукової системи з охорони праці, впровадження комп’ютерної програми у лабораторії механіки матеріалів і конструкцій, дали можливість максимально наблизити навчальний процес з підготовки інженерів-механіків до вимог сьогодення.

Відповідно до обраного стратегічного курсу на поглиблену практичну підготовку фахівців процес зміцнення і удосконалення навчально-лабораторної бази спрямований насамперед на лабораторії колишнього учгоспу. Сьогодні це – навчально-науково-виробничий підрозділ інституту, один з основних підрозділів навчально-науково-виробничого інституту НУБіП України з поглибленою практичною підготовкою фахівців. І його завдання є такими: Докорінне покращення практичної підготовки: створення належної сучасної матеріально-технічної бази для проходження студентами практики; відпрацювання технологій.

  
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook