Актуалізація освітніх програм та якість підготовки фахівців: у фокусі роботи ради роботодавців факультету інформаційних технологій

4 квітня 2023 року
  Факультет інформаційних технологій провів зустрічі з представниками бізнесу в рамках роботи ради роботодавців факультету.

  До обговорення спільно з гарантами освітніх програм, адміністрацією факультету, учасниками проектних груп, провідними науково-педагогічними працівниками факультету та представниками студентства, долучилися провідні фахівців ІТ-індустрії: провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України Світлана Турлакова, директор ТОВ "Центр облікових рішень" Дмитро Кондрашов; голова асоціації ІТ директорів України Володимир Бузмаков, керівник центру сертифікованого навчання компанії «Проком» Ірина Столярчук, провідний ІТ-фахівець CTO DotsPlatform Єгор Герасимчук, директор компанії ТОВ «Агроонлайн» Віктор Боровик. Також прийняли участь у роботі ради і представники академічної спільноти доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету "Києво-Могилянська академія", експерт Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти Валентина Храпкіна, доктор економічних наук, завідувач кафедри інформаційних систем Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій Станіслав Левицький, заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, доктор технічних наук Андрій Крючин, заступник директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Олексій Лебідь.

  Під час зустрічі декан факультету Олена Глазунова представила останні досягнення факультету у науково-технічній та навчальній роботі, напрацюваннях факультету у підготовці студентів факультету та висвітлила актуальні напрямки роботи і розвитку факультету. Для обговорення було винесено наступні питання:

  • практична підготовка студентів факультету, плюси та мінуси;
  • напрями розвитку практичного навчання студентів;
  • як подолати розрив між ІТ-освітою та ІТ-бізнесом, для підготовки конкурентноспроможного фахівця;
  • проблеми підготовки фахівців у воєнний період.

  Під час зустрічі на розгляд ради роботодавців було представлено проєкти освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями 051 «Економіка» (освітні програми «Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка»), 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» та 126 «Інформаційні системи та технології».

Text, letterDescription automatically generated

  Під час обговорень, було зосереджено увагу як на змісті освітніх програм, так і на вимогах до підготовки фахівців за спеціальностями факультету, перспективам професійного зростання. Учасники зустрічі мали можливість висловити свої зауваження та пропозиції щодо вдосконалення представлених проєктів та презентацій програм. Детально було розглянуто змістовне наповнення освітньо-професійних програм, проаналізовано зміст і семантичне наповнення варіативної складової освітньої програми, вдосконалено структурно-логічну схему підготовки бакалаврів та магістрів, винесено пропозиції для покращення навчальних лабораторій, зроблено акцент на впровадженні актуальних систем у викладання дисциплін фахової підготовки, сформульовані напрями, тематика і загальні вимоги до кваліфікаційних бакалаврських робіт.

  Зауваження та пропозиції від студентів, органів студентського самоврядування, адміністрації університету та факультету, роботодавців, викладачів кафедри та академічної спільноти було узагальнено для подальшого розгляду робочими групами та затвердження оновлених освітніх програм.
  Окрім презентацій програм, учасники зустрічі обговорили результати анкетування студентів всіх курсів за освітніми програмами. Оскільки в 2023 році пройшли акредитацію дві освітні програми факультету, а саме «Цифрова економіка» та «Кібербезпека», рада роботодавців не залишила і поза увагою рекомендації Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти, винесених у межах акредитаційної експертизи.

Graphical user interface, application, TeamsDescription automatically generated

  На завершення було сформульовано вимоги до рівня підготовки бакалаврів та магістрів за всіма спеціальностями факультету, систематизовано основні напрями підготовки майбутніх бакалаврів та магістрів, запропоновано типові теми бакалаврських дипломних робіт, скореговано варіативну складову навчальних планів підготовки на вимоги роботодавців.
  Факультет інформаційних технологій продовжить активно співпрацювати зі стейкголдерами для постійного вдосконалення освітніх програм та підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій. Це допоможе забезпечити відповідність освітніх програм сучасним вимогам ринку праці, а також сприятиме успішній реалізації студентами своєї професійної діяльності після закінчення навчального закладу.


Валентина Корольчук,
заступник декана факультету
інформаційних технологій

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook