Ph.D. Перша вступна кампанія до аспірантури 2023 року (на контрактній основі)

3 квітня 2023 року
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023р. №276 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році», Вченою радою НУБіП України було затверджено «Правила прийому до аспірантури НУБіП України у 2023 році».
  Наразі, впродовж 03-12 квітня 2023 р. всі вступники, котрі бажають навчатись на контрактній основі (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)  мають можливість ОСОБИСТО подати в ОЧНОМУ форматі (згідно попередньо затвердженого переліку) до відділу аспірантури свої документи для проходження конкурсного відбору:
https://nubip.edu.ua/node/90928/1

Підготовка майбутніх докторів філософії в НУБіП України здійснюється за 37 освітньо-науковими програмами: 

Шифр, код

Галузь знань

Найменування спеціальності

Освітньо-наукова програма

01

Освіта

011

Освітні, педагогічні науки

Освітні, педагогічні науки

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Професійна освіта

03

Гуманітарні  науки

032

Історія та археологія

Історія України

033

Філософія

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка підприємств та галузей національного господарства

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

053

Психологія

Психологія

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072

 

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081

Право

Право

09

Біологія

091

Біологія та біохімія

Біологія

10

Природничі науки

101

Екологія

Екологія

102

Хімія

Хімія

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Інформаційні технології

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

136

Металургія

Металургія

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія

17

Електроніка та телекомунікації

174

Автоматизація, комп’ютерно-

інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Харчові технології

187

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

20

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Агрономія

202

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

203

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

204

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

Садово-паркове господарство

207

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

21

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

Незаразна патологія тварин

Заразна патологія тварин

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

  Вартість навчання в аспірантурі залежить від спеціальності, а також форми навчання: очної (денної, вечірної), а також заочної. (наказ НУБіП України від 06.02.2023 р. №64):

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u347/nakaz_no_64_vid_06.02.2023_r.pdf
  Складання вступних випробувань заплановано здійснити впродовж 19-25 квітня 2023 р.
  Відразу після зарахування (планово 01 травня) здобувачі ступеня Ph.D. матимуть змогу затвердити теми своїх наукових досліджень та розпочати проводити наукові дослідження (закласти свої перші практичні досліди). Реалізація освітньої складової розпочнеться з 04 вересня.    
 
 
Віталій Вакуленко,

завідувач відділу аспірантури 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook