На економічному факультеті визначено переможців І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад

3 квітня 2023 року
  На виконання наказу ректора НУБіП України № 108 від 16 лютого 2023 року «Про проведення І етапу студентської олімпіади в 2022–2023 н. р. у НУБіП України» на економічному факультеті було проведено І етап студентських олімпіад зі спеціальностей та дисциплін. 

  13-17 березня на кафедрі фінансів було проведено 4 студентські олімпіади з дисциплін «Інвестування», «Фінанси», «Фінанси підприємств» та «Фінансовий менеджмент» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціалізаціями «Фінанси і кредит» та «Корпоративні фінанси» студентами ОС «Магістр» та «Бакалавр».
 Конкурсні комісії, які оцінювали роботи студентів, очолила доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Надія Миколаївна Давиденко.
  13 березня 2023 р. була проведена олімпіада з дисципліни «Фінанси підприємств» із студентами 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  За результатами перевірки журі у складі д.е.н., доцента Лемішко О. О. та к.е.н., доцента Шевченко Н. Ю. визначили переможців:
І місцеНаровіцька Анна Сергіївна;
ІІ місцеЗацаренський Владислав Андрійович;
ІІІ місцеЯсінська Регіна Володимирівна.

 

  Під час проведення олімпіади з дисципліни «Фінанси підприємств» студенти продемонстрували вміння творчо застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення конкретних завдань ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств в сучасних економічних умовах.
  15 березня 2023 р. була проведена олімпіада з дисципліни «Фінанси» із студентами 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
   За результатами підсумків проведеної олімпіади комісія у складі д.е.н., доцента Лемішко О. О. та к.е.н., доцента Шевченко Н. Ю. визначила переможців:
І місцеКравцов Андрій Володимирович;
ІІ місцеМойсієвич Олена Олександрівна;
ІІІ місцеОлійник Ростислав Андрійович.

  Під час проведення олімпіади з дисципліни «Фінанси» студенти проявили ініціативу у аналізі сучасної фінансової політики держави та виявленні її впливу на економіку, моделюванні нормальної та кризової фінансових ситуацій, побудові моделі фінансових відносин та управлінні фінансовою системою, визначенні джерел фінансових ресурсів підприємств та держави.
  16 березня 2023 р. була проведена олімпіада з дисципліни «Інвестування» із студентами 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  За результатами перевірки комісія у складі к.е.н., доцента Скрипник Г. О. та к.е.н., доцента Тітенко З. М. визначила переможців:
І місцеМаксименко Богдан Юрійович (95 балів);
ІІ місце Коляда Кристина Валеріївна (90 балів);
ІІІ місце Побережна Вікторія Олександрівна (84 бали).

  Під час визначення переможців конкурсна комісія встановила, що студенти успішно опанували методи раціонального інвестування відповідно до економічної політики підприємства, регіону, держави в цілому, а також застосовувати здобуті знання для прийняття управлінських рішень.
  17 березня 2023 р. була проведена олімпіада з дисципліни «Фінансовий менеджмент» із студентами ОС «Магістр» 1 року навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», прийняли участь 19 осіб.
  За результатами підсумків проведеної олімпіади комісія у складі к.е.н., доцента Скрипник Г. О. та к.е.н., доцента Буряк А. В. визначила переможців:
І місце Кожановський Юрій Алікович (98 балів);
ІІ місце Гаврись Сергій Миколайович (96 балів);
ІІІ місцеІвашко Карина Сергіївна (92 бали).

  Під час проведення олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» студенти продемонстрували вміння досліджувати фінансовий стан підприємства, шукати резерви його зміцнення, застосовувати основні методи аналізу та планування активів підприємства, здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства, проводити оцінку фінансових ризиків, обґрунтовувати методи нейтралізації та зовнішнього страхування.   

  15 березня 2023 р. кафедрою економіки було проведено I тур Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» серед студентів ІV курсу спеціальності 051 «Економіка» (Економіка підприємства). Учасників олімпіади привітали гарант ОП «Економіка підприємства», доцент кафедри економіки Степасюк Л.М. та доценти кафедри економіки Суліма Н.М. і Балан О.Д.  

  Конкурсні завдання для вирішення передбачали наявність у студентів теоретичних знань та навичок розв′язку практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка підприємства». В якості завдань для виконання учасникам було запропоновано тестові завдання та задачі. 

     Комісія визначила переможцями:

І місцеГлухий Роман;
ІІ місцеСамчук Вікторія;
ІІІ місцеМисник Катерина.     

  На кафедрі банківської справи та страхування протягом 13-20 березня було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхова справа» серед студентів 1 курсу (скороченого терміну навчання), 4 курсу, а також магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Журі очолювала завідувачка кафедри банківської справи та страхування Вікторія Костюк, яка привітала учасників олімпіади, наголосивши на важливості страхування, як елементу захисту від непередбачуваних ризиків сучасного життя, який допомагає забезпечити мир та безпеку для людей та бізнесів.
  Метою проведення олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» була перевірка теоретичних знань студентів та їх практичне застосування під час розв’язання задач та вирішення страхових ситуацій. А одним з головних завдань – виявлення та підтримка обдарованої молоді. Крім того, проведення олімпіади на рівні дисципліни допомагає мотивувати студентів та підвищити їхню зацікавленість в дисципліні, що вивчається.

  Учасникам олімпіади були запропоновані питання з дисциплін «Страхування» та «Страхові послуги», а саме: тестові завдання, написання есе з можливістю використання творчих та нестандартних підходів до вирішення різноманітних питань, а також розв’язок кількох задач з діючої практики страхових компаній.

  Студенти з допитливістю, ентузіазмом та інтересом докладали зусиль до роботи над своїми питаннями. Виконуючи завдання, вони виявили свою здатність до креативного мислення та створення оригінальних ідей. В результаті такого серйозного змагання студентів було визначено переможців олімпіади, які матимуть шанс отримати заохочувальні призи від колективу кафедри банківської справи та страхування:
І місцеПобережна Вікторія;
ІІ місцеКозловський Євген та Коваленко Діана;
ІІІ місцеШохіна Юлія та Смалюх Марина.

  Водночас, хочеться подякувати всім студентам, які прийняли участь в олімпіаді за проявлену цікавість до страхових дисциплін та глибокі знання, а переможцям – бажаємо успіху у наступних олімпіадах та конкурсах! 

  24 березня 2023 року кафедрою організації підприємництва та біржової діяльності був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Бізнес-планування підприємницької діяльності». В олімпіаді взяли участь 17 студентів зі спеціальності 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

  Учасникам олімпіади були запропоновані до виконання завдання, які мали визначити рівень як теоретичної так і практичної підготовки студентів у формі тестування та вирішення практичних ситуаційних завдань. Найвищий рівень теоретичної і практичної підготовки з навчальної дисциплін показали і стали переможцями І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади такі студенти:
І місце Холоденко Вікторія Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності 051 «Економіка»;
ІІ місце Шептицька Аліна Володимирівна, студентка 4 курсу спеціальності 051 «Економіка»;
ІІІ місце Халюто Карина Сергіївна, студентка 4 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

  24 березня на кафедрі банківської справи та страхування був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» серед студентів 6 групи 2 курсу, 6, 7, 8, 9 груп 3 курсу економічного факультету.  

  Журі у складі завідувачки кафедри банківської справи та страхування Вікторії Костюк, доцентів Олексія Муравського, Ольги Файчук, Олени Жарікової привітали учасників олімпіади, наголосили на важливості стабільності банківської системи України в умовах війни, ознайомили із критеріями оцінювання робіт та побажали всім учасникам успіху.

 

  Метою проведення олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» є стимулювання активної навчальної та наукової діяльності серед студентів, виявлення та відзначення обдарованих осіб, підвищення рівня знань та компетентності у сфері банківської діяльності, а також популяризація даної дисципліни серед студентської аудиторії. Перелік питань та задачі були використані з курсу навчальної дисципліни «Банківська система», яку всі вищезаначені студенти вивчають в цьому семестрі за спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
  Олімпіада дає можливість студентам продемонструвати свої знання та навички, підвищити мотивацію до вивчення дисципліни, здобути цінний досвід розв'язання завдань у вимірюванні власної компетентності та підготовці до майбутньої професійної діяльності в галузі банківської справи. Також проведення олімпіади знайомить студентів зі способами підготовки до зовнішнього оцінювання, що може бути корисним у майбутньому.

  У загальному заліку серед усіх 45 учасників олімпіади місця розподілилися так:
І місце – Гедіна Яна Вікторівна, 6 група, 3 курс;
ІІ місце – Катерина Костюк, 9 група, 3 курс;  Петришин Крістіна Василівна, 6 група, 2 курс;
ІІІ місце – Сотникова Вероніка Миколаївна, 7 група, 3 курс; Бобрик Анна Андріївна, 8 група, 3 курс; Мельник Тетяна Ігорівна, 8 група, 3 курс.
  Проведення олімпіад з навчальних дисциплін на економічному факультеті НУБіП України є важливим елементом у системі освіти, оскільки вони забезпечують якісний відбір та визначення кращих студентів, які пізніше зможуть стати професіоналами у своїй сфері.

  27 березня 2023 р. викладачами кафедри статистики та економічного аналізу було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. До складу комісії з оцінювання рівня знань ввійшли завідувач кафедри професор І. Лазаришина, доценти А. Шиш, М. Гузь, А. Музиченко та А. Чухліб. В Олімпіаді взяли участь 18 студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

 

  Виконання тестових завдань та розв’язання питань практичної спрямованості вимагало від здобувачів глибоких знань з основ аналізу господарської діяльності.
  Призові місця на першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» розподілились наступним чином:
І місце Олександра Кривоніс, студентка 2 СТ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
ІІ місце Катерина Какама, студентка 2 СТ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
ІІІ місце Аделіна Кошіль, студентка 2 СТ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
  Результати оцінювання підтвердили у студентів високий рівень опанування теоретичної і практичних складових з "Аналізу господарської діяльності", навичок застосовувати отримані раніше знання для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

  27-28 березня, відповідно до наказу ректора університету від 16.02.2023 р. № 108 «Про проведення І етапу студентської олімпіади у 2022-2023 н. р.». на кафедрі глобальної економіки було проведено І етап студентської олімпіади з навчальної дисциплін «Європейські студії».

 

  Студентські олімпіади з навчальних дисциплін – це творче змагання з теоретичної та практичної підготовки студентів згідно з планом навчальної дисципліни. Проведення предметних олімпіад є одним з шляхів реалізації системи навчально-виховної роботи, пошук обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці.
  В олімпіаді прийняли участь студенти ОС Бакалавр спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка» 1 курсу 2 групи, які є членами студентських наукових гуртків кафедри глобальної економіки «Глобалізація і європейська інтеграція» і «Міжнародна економіка».   

  27 березня було проведенО І етап студентської олімпіади, а 28 березня були вручені грамоти переможцям гарантом програми «Міжнародна економіка» доцентом Оленою Кірейцевою та членом кафедри глобальної економіки доцентом Ольгою Косяк.

  

  Переможцями І етапу студентської олімпіади 2022-2023 навчального року стали:
І місцеВікторія Лисюченко, студентка 1 курсу 2 групи ОС Бакалавр спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка»;
ІІ місцеДіана Плахотник, студентка 1 курсу 2 групи ОС Бакалавр спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка»;
ІІІ місцеАнастасія Семенець, студентка 1 курсу 2 групи ОС Бакалавр спеціальності 051 «Економіка» ОПП «Міжнародна економіка».

 

  Проведення студентських олімпіад з навчальних дисциплін, спеціальностей і освітніх програм активізує розвиток творчого мислення студентів і стимулює до змагань у навчанні, підвищує якість підготовки кваліфікованих фахівців, прищеплює студентам зацікавленість та любов до вибраної професії, заохочує талановитих студентів здобувати глибокі знання та розширювати світогляд, що в свою чергу буде спонукати їх розвивати українську науку.

  28 та 29 березня 2023 року на кафедрі організації підприємництва та біржової діяльності було проведено І етап студентської олімпіади 2022-2023 н.р. з навчальної дисципліни «Біржова діяльність» серед бакалаврів 1 та 2 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Завідувач кафедри – Микола Ільчук звернувся до всіх присутніх з вітальним словом та побажав усім учасникам успіхів у виконанні завдань.

  Олімпіада була проведена у змішаному форматі. Студенти 2 курсу долучились дистанційно, тоді як студенти 1 курсу – очно. Завдання були розміщені на університетській навчальній платформі Elearn. В олімпіаді прийняли участь 56 учасників.

 

  Голова комісії – д.е.н., професор Ільчук М.М. та члени комісії: к.е.н., доценти Яворська В.О. та Березовська Л.О. за результатами проведеної олімпіади визначили наступних переможців:
І місце Чебан Євгенія Сергіївна;
ІІ місце Заїченко Анастасія Миколаївна;
ІІІ місце Овсієнко Станіслав Сергійович.
  Дякуємо всім бакалаврам за активну участь за участь та вітаємо переможців!  

  29-30 березня 2023 р. на кафедрі обліку та оподаткування проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 071 «Облік та оподаткування» для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування» і дисциплін «Управлінський облік» та «Організація та методика аудиту»


  Організаційним комітетом було розроблено комплекти теоретичних питань та ситуаційних завдань для учасників олімпіади.

 

  Учасники олімпіади показали високі теоретичні знання з фахових дисциплін та продемонструвати свої практичні навички, виконуючи практичні завдання з визначених дисциплін.

  Компетентне журі у складі завідувача кафедри обліку та оподаткування, д.е.н., професора Любові Гуцаленко (голова комісії) та членів, к.е.н, доцентів Тамари Гуренко, Світлани Дерев’янко, Олени Колеснікової, Наталії Кузик, Тетяни Куць, Людмили Мельянкової та Катерини Шевчук, провело перевірку теоретичних завдань та оцінило практичні навички кожного з учасників олімпіади.

 

  За результатами проведеного І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади організаційним комітетом визначено переможців:
  зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:
І місце – Юлія Вершута, студентка 4 курсу скороченого терміну навчання спеціальності «Облік і оподаткування»;
ІІ місце – Наталія Іщенко, студентка 1 курсу 1 групи ОС «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування»;
ІІІ місце – Ірина Кондаревич, студентка 1 курсу 1 групи ОС «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування»;
  дисципліни «Управлінський облік»:
І місце – Тетяна Литвинюк, студентка 2 курсу скороченого терміну навчання спеціальності «Облік і оподаткування»;
ІІ місце – Юлія Марчук, студентка 2 курсу скороченого терміну навчання спеціальності «Облік і оподаткування»;
ІІІ місце – Тетяна Канарська, студентка 2 курсу скороченого терміну навчання спеціальності «Облік і оподаткування»;
  з дисципліни «Організація та методика аудиту»:
І місце – Юлія Микосянчик, студентка 1 курсу 2 групи ОС «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування»;
ІІ місце – Катерина Мошкун, студентка 1 курсу 1 групи ОС «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування»;
ІІІ місце – Артем Терещенко, студент 1 курсу 2 групи ОС «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування»;

     Дякуємо всім бакалаврам та магістрам за активну участь та щиро вітаємо переможців! Бажаємо подальших звершень і успіхів на шляху до здобуття омріяної професії!   

     30 березня 2023 року було проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Публічні фінанси». В олімпіаді взяли участь 39 студентів 2-4 курсу навчання ОС «Бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Олімпіада відбулася на навчально-інформаційній платформі «Оlympus». Комісія в складі д.е.н., професора Юлії Негоди, к.е.н., доцентів Лариси Олійник та Інни Долженко привітали учасників олімпіади, наголосивши на тому, що в сучасних умовах від ефективного функціонування публічних фінансів залежить можливість держави виконувати свої функції, сприяти соціально – економічному зростанню та досягненню соціального консенсусу у суспільстві. Публічні фінанси покликані слугувати забезпеченню цілей загального добробуту, що надзвичайно важливо в сучасних умовах.

 

  

 

  Учасникам олімпіади були запропоновані такі завдання: тести, теоретичне питання та задача з діючої практики в сфері публічних фінансів.
  За результатами І етапу олімпіади з дисципліни «Публічні фінанси» переможцями стали:
І місце Андрій Кравцов студент 2 курсу скороченого терміну навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;
ІІ місце 
– Гедіна Яна студентка 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»;
ІІІ місце 
– Червонюк Микола студент 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Всім учасникам І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади висловлюємо щиру подяку за активну учать та бажаємо подальших успіхів у навчанні!

Вітаємо переможців і бажаємо нових успіхів на шляху до професійного зростання!
Особливі слова вдячності бійцям ЗСУ, які ціною свого життя у цей непростий час дають можливість не тільки жити нам, але й навчати молоде покоління!!!

 

Юлія Негода,
заступник декана економічного факультету

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook