ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ОПП «ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА»

21 березня 2023 року

 
В поточному, 2022-2023 н. р. доцент кафедри надійності техніки Попик Павло Сергійович вніс пропозицію щодо введення теми «Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці»https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=737 в межах викладання дисципліни «Управління та логістика сервісних підприємств» (модуль 1 «Управління підприємств технічного сервісу») для студентів освітнього ступеню «Магістр» факультету конструювання і дизайнуза спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньо-професійної  програми «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва».
На думку доц., к.т.н. П.С. Попика, метою таких змін у робочій програмі дисципліні «Управління та логістика сервісних підприємств» було заохочення студентів магістратури до глибшого зосередження на надзвичайно актуальній темі організації процесу управління та логістики на підприємствах технічного сервісу, яка на сьогодні є життєвою необхідністю продиктованою швидкістю змін і високою конкуренцією. Результатом апробації даної пропозиції стало активне практичне застосування студентами теоретичних знань, сформованих в межах дисципліни «Управління та логістика сервісних підприємств», були визначені актуальні теми, свобода вибору і розроблення яких залишалось за студентом, що інформує науковий підхід до проблематичних життєвих та професійних питань. За низкою сформованих тем були підготовані виступи на міжнародних та науково-практичних конференціях та тези доповідей у наукових виданнях.
Виступи на наукових конференціях:
  • Непростий Н. В., Попик П.С. Удосконалення технології ремонту гідроагрегатів мобільних енергетичних засобів. Програма I Міжнародної науково-практичної конференції «HSEAgro – 2022» / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2022. 16 с.
  • Криницький С.О., Попик П.С. Система автономного керування сільськогосподарською технікою на основі штучного інтелекту. Програма XVІIІ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці – TechEnergy 2022» / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2022. 26 с.
  • Наливайко Л.Ю., Попик П.С. Конструкції осушувачів повітря для гальмівних систем вантажних автомобілів. Програма ІХ Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 115-ї річниці від дня народження д.т.н., професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН В. С. Крамарова (1906-1987) та 90-річчя кафедри надійності техніки НУБіП України. / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К.: НУБіП України, 2022. 24 с.
Опубліковані тези доповідей:
  • Савицький О.В., Попик П.С. Персонал підприємства технічного сервісу. Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження д.т.н., професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова В. С. (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2023;
  • Яценко І.І., Попик П.С. Система оцінки трудових ресурсів підприємства технічного сервісу. Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження д.т.н., професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова В. С. (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2023
Результати внесення змін до робочої програми дисципліни «Управління та логістика сервісних підприємств» пройшли обговорення на засіданні кафедри надійності техніки. Аналіз отриманих результатів переконливо свідчить про користь наданої пропозиції і правильності прийнятого рішення про введення теми «Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці» до робочого плану навчальної дисципліни «Управління та логістика сервісних підприємств».
 
Андрій  Новицький, доцент,
завідувач кафедри надійності техніки,
гарант ОПП «Технічний сервіс машин та 
обладнання  сільськогосподарського виробництв
Павло Попик,
 доцент кафедри надійності техніки.

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook