Формування каталогів освітніх програм та навчальних планів на 2023-2024 навчальний рік – в полі зору навчально-методичної комісії механіко-технологічного факультету

16 березня 2023 року
   Підготовка до нового навчального року, формування каталогів освітніх програм і навчальних планів, підготовка до проходження процедури акредитації освітньо-наукової і освіньо-професійної програм «Агроінженерія», для ОС «Магістр» – завдання, які потребують постійного контролю, в світлі забезпечення якості освітнього процесу.
   В руслі вказаних завдань, 14 березня 2023 року, була побудована робота навчально-методичної комісії механіко-технологічного факультету.

   Голова навчально-методичної комісії факультету, доцент Ігор Сівак, оголосив результати проведеного аналізу семи освітніх програм, за якими, в майбутньому навчальному році, буде здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти механіко-технологічний факультет, а саме: освітньо-професійних програм «Агроінженерія», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» і «Автомобільний транспорт» – для ОС «Бакалавр», освітньо-професійних програм «Агроінженерія» і «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» – для ОС «Магістр» та освітньо-наукової програми «Агроінженерія» – для ОС «Магістр». Освітньо-професійна і освітньо-наукова програми «Агроінженерія» другого рівня вищої освіти, в поточному році, проходять процедуру акредитації. Підготовлені версій вказаних освітніх програм, наразі, опрацьовуються внутрішніми експертами.

   Гаранти освітніх програм, які підлягають акредитації в поточному році, професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів Геннадій Голуб та професор кафедри охорони праці і біотехнічних систем у тваринництві, декан механіко-технологічного факультету Вячеслав Братішко, висвітлили відповідність матеріалів програм до стандартів вищої освіти, логічність побудови навчальних планів та компоненти привабливості для абітурієнтів. У освітньо-науковій програмі «Агроінженерія», оновлено обов’язкові компоненти та компоненти вибіркових блоків. Дисципліни вибіркових блоків перенесено в останній семестр теоретичного навчання студентів. До освітньої програми введено нові дисципліни: «Прикладні комп’ютерні технології», «Регуляторна політика в агроінженерії» та «Відновлювані джерела енергії в аграрному виробництві».
   Гарант нової освітньої програми «Автомобільний транспорт», для ОС «Бакалавр», професор кафедри тракторів, автомобілів та біоенргоресурсів Євген Калінін, навів детальні результати готовності застосування освітньої програми, в навчальному процесі. Програма передбачає опанування студентами, на кожному курсі, чотирьох напрямків іноземної мови, зокрема, іноземної мови Communication Skills, іноземної мови Technical Communication, іноземної мови Business Communication та іноземної мови Proposal and Report Writing. Програма, також, містить об’ємну дисципліну «Автомобілі», вагою в 14 кредитів, яка спрямована на засвоєння загальної будови, будови вузлів і агрегатів та теорії автомобілів. Дисципліна буде викладатися студентам, у 3, 4, 5 та 6 семестрах. Освітня програма повністю відповідає стандарту вищої освіти і повністю готова до використання.

   Для підкреслення оригінальності освітньої програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» для ОС «Бакалавр», до переліку фахових компетентностей додані дві позиції: «Здатність організовувати перевезення в аграрному секторі» та «Здатність організовувати і рахувати вуглецевий слід, вживати заходи для його зменшення та регенерації». Відповідно, введено додаткові програмні результати навчання, зокрема, «Використовувати різноманітні методи транспортування сільськогосподарських вантажів, експлуатувати причепи-перевантажувачі, оцінювати економічну ефективність перевізних процесів в аграрному секторі» та «Розробляти, планувати, впроваджувати методи розрахунку вуглецевого сліду та розробити заходи щодо його зменшення при транспортуванні вантажів», про що доповіла гарант програми, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК Лілія Савченко.
   Також комісія провела детальний аналіз навчальних планів освітніх програм, розглянула електронні навчальні курси, які підготовлені до проходження процедури атестації та надані методичні вказівки, для проведення лабораторних робіт, з дисциплін «Сільськогосподарські машини», «Організація дорожнього руху» та «Дослідження операцій у транспортних системах».
   Розглянуті матеріали будуть надані до каталогу освітніх програм університету. Навчальні плани, додатково будуть обговорені на засіданні ради роботодавців механіко-технологічного факультету, 28 березня 2023 року та будуть надані до затвердження на засіданні Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

Ігор Сівак, заступник декана механіко-технологічного факультету
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook